He:אירועים בגרמפס

From Gramps
Revision as of 11:08, 13 March 2022 by Avma (talk | contribs) (הסכם נישואין: translation)
Jump to: navigation, search

סקירה כללית על האירועים המוגדרים מראש בגרמפס ומשמעותם.

אירועים וסוגי אירועים

אירועים מהווים מושג מרכזי במחקר גנאלוגי. לכן חשוב שהמינוח והשימוש בו יהיו עקביים ומוגדרים היטב, כדי להבטיח תקשורת ברורה בין חברי הקהילה, לאפשר תרגום מונחים לשפות שונות וניידות מיטביים.

"אירוע" הוא 'מונח גג', שמשמש באופן רופף לציון עובדה על אודות 'אדם', בין אם אירוע ממשי המתרחש בחייו, או תכונה כלשהיא. לדוגמה, אירוע 'לידה' מתרחש בחיי כל אדם, כך גם אירוע ה'פטירה' הבלתי נמנע. כשנולדים לאדם ילדים, אלו יהיו 'אירועים' גם כן. לעומת זאת, עובדת היותו חשוך ילדים, היא 'תכונה' או 'עובדה' בחיי אותו אדם.

בדרך כלל הגדרת 'אירוע' לאדם, תאפשר להזין מערך־נתונים באופן מובנה, בכלל זה: התאריך, התיאור, המקום המשויך ומידע נוסף לגבי האירוע.

כאשר מגדירים אירוע בגרמפס, הוא משוייך לסוג אירוע. סוג האירוע, מאפשר לקבץ אירועים בעלי מכנה משותף. בעת יצירת אירוע, יש לבחור תחילה את סוג האירוע על ידי הקלדת שם. סוג האירוע להיות כל אחד מהאירועים המוגדרים מראש, או אירוע אחר שנוצר – אירוע מותאם אישית.

האירועים המוגדרים במערכת מראש אמורים לספק את מרבית המקרים בהם נתקל בחקר אילן־היוחסין. אך הבה נדמיין, בקלילות הדעת, את המקרה הבא שמעולם לא באמת התרחש: הדוד ג'ורג' היה ידוע כהולל גדול (לותריו) והוא אף התגאה בכך מאוד, יתר על כן, הוא עמד על כך שהפרטים על כיבושיו הרבים יכללו בפרטי אילן־היוחסין, זאת בתמורה לכמה מסמכים גנאלוגיים חיוניים שנמצאים ברשותו. כדי לייצג פרטים אלו, ניתן להגדיר סוג אירוע "פרשיות", ולאחר מכן להזין ברשומה האישית שלו, אירוע אחד לכל אחת מהפרשיות, כל אירוע יכלול את התאריך, המקום, הפרטים ומידע נוסף. התוצאה שתתקבל היא רשימת כול "פרשיותיו" של הדוד ג'ורג', בסדר כרונולוגי.

נניח את קלות דעת בצד לרגע ונתמקד בעיקר. ריבוי סוגי אירועים עלולה להיות בעייתית, במקרים רבים עדיף יהיה פשוט לקבץ אירועים תחת אותו סוג אירוע, ולהשתמש בשדה התיאור כדי להוסיף גָּוֶן נוסף.

הבה נספק תחילה סקירה כללית של סוגי האירועים הזמינים, המוגדרים מראש, לאחר מכן נציין מספר סוגי אירועים שאינם נכללים ברשימה זו.

סוגי אירועים בגרמפס

Fig. .1 דוגמת חלון דו־שיח אירועים
מרבית סוגי האירועים מובנים וברורים מאליהם, הדרך הטובה ביותר להכיר אותם היא פשוט להגדיר ו"לשחק" עם עורך האירועים! עם זאת, אירועים מסוימים זקוקים לבדיקה וחקירה מדוקדקים יותר מכיוון שהם משתמשים במושגים שאינם ברורים ממבט ראשון.

אירועי חיים

אימוץ

סוג זה מיועד לאירועים הקשורים לאימוץ ילד. בדרך כלל האירוע מתווסף לאדם המאומץ, כאשר האדם הזה ממלא את התפקיד העיקרי. ניתן להוסיף לאירוע מנהלים, עובדי מדינה והורים בתפקידי אירוע שונים תפקידי אירוע

ניתן להוסיף את אירוע האימוץ לתהליך האימוץ (שיכול לארוך מספר חודשים), אך גם כשומר־מקום לתעודת אימוץ המקוריות שצלום שלהן ניתן לצרף כקובץ מדיה.

בעת הוספת האדם למשפחה שלתוכה הוא אומץ, נדרש גם להגדיר את מערכת היחסים של בינו לבין הוריו המאמצים כמאומצים. הגדרה נוספת זו מגדילה מעת את מידע האירוע, אך המידע הזה משמש בכמה דוחות.

הטבלה

טקס הטבילה המכונה "הטבלה" (לא LDS) הוא אחד מיסודות הדת הנוצרית על כל זרמיה. בנוסף להיותו טקס בעל משמעות דתית ברורה ועמוקה – יש בו גם מרכיבים חברתיים מובהקים כמו כניסה לחברות בקהילה וקבלת שם טבילה. אירוע הטבילה מבוצע בינקות או מאוחר יותרה.

לידה

אירוע הולדת אדם.

ברית מילה

היא מצוות 'עשה' יסודית ביהדות למול את עורלת כל הזכרים ביום השמיני ללידתם.

קבורה

הטמנת גופתו של אדם או בעל חיים באדמה.

שרפת גופה

ההליך שבו גופת אדם נשרפת זמן קצר לאחר מותו, בין אם במשרפה (בלטינית: קרֶמָטוריום) שהיא כבשן מיוחד המיועד למטרה זו, ומגיע לטמפרטורות מתאימות, ובין אם במדורה שהובערה במיוחד לצורך זה.

פטירה

האירוע בו מסתיימים חיי כול בן־תמותה באשר הוא.

משפחה

נישואים חלופיים

מערכת יחסים זוגית כגון מגורים משותפים, נישואים חוזיים, טקסים אזרחיים, שותפות מגורים, ידועים בציבור.

גירושים

אירוע פירוק קשר הנישואין בבית משפט, או הגוף הדתי המוסמך (כפי שנהוג בישראל).

תביעת גירושין

אירוע הגשת כתב תביעת גירושין על ידי מי מבני הזוג.

אירוסין

אירוע הרישום או הכרזה על הסכם בין שני אנשים להתקשר בברית הנישואין.

נישואין

אירוע הנישואין הוא טקס כריתת ברית בין שני אנשים בפני גוף רשמי שהוסמך לכך על פי כל דין. במילים אחרות, זהו מצב של איחוד לאדם אחר בקשר בהסכמה וחוזה המוכר (בדרך כלל) על פי החוק. בישראל טקסי הנישואין, על פי רוב נערכים על ידי אנשי דת והמדינה הסמיכה באופן בלעדי את הממסד הדתי להכניס זוגות בברית נשואין.

לכן יש להשתמש באירוע זה בדרך כלל כאירוע הפתחה הרשמי של התא המשפחתי בגרמפס, כלומר להשתמש בו כאירוע משפחתי, עם תפקיד אירוע משפחה. נא לשים לב כי המשפחה יכולה להיות חסרת אב, אם או את שניהם. שיתוף אירוע עם התפקידים כלה וחתן אינה הגישה המומלצת בגרמפס.

נוסך על כך, אירוע הנישואין רחב יותר ממה שמשתמשים בו בשפה היום יומית. שכן אלו עשויים להצביע על נישואים אזרחיים, נישואים בבית כנסת, בכנסייה או ממסד דתי אחר וכל שאר סוגי האיחוד הרשמיים בין מבוגרים.

לציון סיום רשמי של אירוע נישואין, יש להשתמש מן הסתם באירוע גירושין.

הסכם ממון

אירוע חתימת הסכם בין שני בני אונש השוקלים נישואין, בו הם מסכימים לשחרר או לשנות זכויות קניין שאחרת היו נובעות מהנישואין.

תעודת נישואין

אירוע רישום או הוצאת מסמך רישמי מהגוף המוסמך המאשר את דבר חוקיות הנישואין.

הסכם נישואין

אירוע רישום הסכם נישואין רשמי, לרבות הסכם ממון בו מגיעים שותפים לנישואין להסכמה לגבי זכויות הקניין של אחד או שניהם, תוך הבטחת רכוש לילדיהם

הודעת נישואין

An event of an official public notice given that two people intend to marry

ביטול נישואין

Declaring a marriage void from the beginning (never existed)

אקדמיה

תואר

תואר אקדמי מוכר ומקובל כגון, BA תואר ראשון, MA תואר שני ועוד.

השכלה

ציון רמת ההשכלה אותה רכש אדם.

הסמכה

אירוע הענקת תעודת הסמכה או תואר אקדמאי לאדם.

Legal

Probate

An event of judicial determination of the validity of a will. May indicate several related court activities over several dates

Will

A legal document treated as an event, by which a person disposes of his or her estate, to take effect after death. The event date is the date the will was signed while the person was alive

Religious

Adult Christening

The religious event (not LDS) of baptizing and/or naming an adult person

Bas Mitzvah

The ceremonial 'coming of age' event held when a Jewish girl reaches age 13, also known as "Bat Mitzvah"

Bar Mitzvah

The ceremonial 'coming of age' event held when a Jewish boy reaches age 13

Blessing

A religious event of bestowing divine care or intercession. Sometimes given in connection with a naming ceremony

Christening

The act of baptizing and/or naming a child

Confirmation

Confirmation is a religious sacrament, ritual or rite of passage practiced by several Christian denominations and Reform Judaism. The term is intended to reflect a strengthening or deepening of one's relationship with God and church.

First Communion

A religious rite, the first act of sharing in the Lord's supper as part of church worship

Religion

A religious denomination to which a person is affiliated or for which a record applies

Residence

Census

The event of the periodic count of the population for a designated locality, such as a national or state Census

Property

Pertaining to possessions such as real estate or other property of interest

Residence

The act of dwelling at an address for a period of time

Travel

Naturalization

The event of obtaining citizenship

Emigration

An event of leaving one's homeland with the intent of residing elsewhere

Immigration

An event of entering into a new locality with the intent of residing there

Other

Nobility Title

Number of Marriages

The number of times this person has participated in a family as a spouse or parent

Cause Of Death

A description of the cause of death

Medical Information

Vocational

Elected

Military Service

Occupation

The type of work or profession of an individual

Ordination

Pertaining to a religious ordinance in general

Retirement

An event of exiting an occupational relationship with an employer after a qualifying time period

Custom

See Custom Event Types for some event types that are currently used by some users.

Fallback Events

Gramps uses a number of Fallback events in lists and views when one of the main life events is missing.

As an example, a person's Baptism event may be known but not the Birth event. In the lists and views if there is no Birth event, the date of the Baptism is used where the birth date would normally be displayed. When these dates are used, the date will be displayed in italics.

The Fallback events are:

Birth
Baptism or Christening
Death
Burial, Cremation or Cause of Death
Marriage
Engagement or Alternate Marriage
Divorce
Annulment or Divorce Filing

Event types not available in Gramps

Draft lottery

The Draft Lottery was a practice in general use, used to select who should have to undertake military service. Before the advent of a permanent professional army, it was not feasible to train all young boys, so some selection process was needed to determine who would or would not be drafted. So as to make this a fair process, it was common practice to organise a lottery, into which all boys of certain age had to be entered.

The documents pertaining to these lotteries form an useful source of genealogical information, as all boys of a certain age were required to participate.

This event type should be used for all the events/attributes relating to a Draft Lottery, for example:

a) the lottery itself. This is associated with a place, and a specific date.

b) legal documents relating to the lottery. Boys from rich families who were selected to join the army by the lottery process frequently paid commoners to take their place. Legal contracts were drafted for this.

c) desertion documents concerning the lottery. Many selected individuals emigrated abroad so as to avoid their draft, with the consequence that they were recorded as deserters in their home country. In genealogical research this event can prove very difficult to trace, as deserters often changed their name to evade detection.

Events and Facts

PhpGedView lists the naming conventions in GEDCOM standard between : Events and Facts.

ראו גם