He:איך לבצע גיבוי

From Gramps
Revision as of 13:38, 17 June 2021 by Avma (talk | contribs) (ראו גם: fix inner links)
Jump to: navigation, search
סרגל תפריט - אילנות יוחסין ← יצירת גיבוי..."

כללי

גיבוי בטכנולוגיית המידע משמעותו יצירת עותקים (גיבויים) של נתונים כך שאלו יכולים לשמש לשחזור המידע המקורי לאחר אירוע (פיזי או לוגי) הגורם לאובדן הנתונים המקוריים מאמצעי לאחסון נתונים בו הם הוחזקו. גיבויים אלו משמשים בעיקר לשתי מטרות:

  • שחזור מידע בעקבות אסון (התאוששות מאסון)
  • שחזור מידע שנמחק או הושחת. לרוב יהיו הגיבויים קו ההגנה האחרון כנגד איבוד נתונים וזאת מכיוון שהם השיטה הכי פחות נוחה והכי פחות ממוקדת להתגברות על אובדן כזה.

בסעיפים שלהלן ננסה להסביר בפשטות כיצד לגבות את אילן היוחסין ומסד נתוני גרמפס.

גרמפס גרסה 3.3 ואילך

מהתפריט נא לבחור באפשרות אילן יוחסין ← ביצוע גיבוי..."

החלון הבא יופיע גיבוי גרמפס XML.

אפשרויות גיבוי

ניתן להזין באופן ידני את הנתיב שבו מעוניינים לאחסן את הגיבוי, או באמצעות לחצן בורר הנתיב. ניתן להזין שם קובץ באופן ידני או להשתמש בשם הקובץ שנוצר באופן אוטומטי. ניתן לבחור בין הכללה או החרגה של קובצי המדיה:.

Gramps-notes.png
הערה

זהו ייצוא XML רגיל, ללא סינון נתונים כלל . ניתן לייבא נתונים אלו כרגיל כמו כל קובץ יצוא.

גרסאות גרמפס 3.1.x עד 3.2.x

עם קובצי מדיה

בהנחה שמסד הנתונים נקרא "אילן היוחסין שלי", והכוונה היא שהגיבוי יכלול גם אובייקטי מדיה חיצונית כגון תמונות ומסמכים, השיטה המומלצת ליצור גיבוי היא להשתמש בפורמט gramps-pkg:

gramps -O "My Family Tree" -e backup.gpkg

או

gramps --open="My Family Tree" --export=backup.gpkg

זהה לחלוטין לבחירת אפשרויות התפריט הבאות אילנות יוחסין ← יצוא ← "חבלת גרמפס XML(אילן יוחסין)" ← "הכללת כל האנשים שנבחרו"

במידה ומתעוררות בעיות, ניתן להוסיף את תבנית הפלט לפקודה לעיל. לחבילת גרמפס:

--format=gpkg

או

--format=gramps-pkg

ללא קובצי מדיה

במידה ואין עניין בהכללת פריטי המדיה בגיבוי, ניתן להשתמש בתבנית Gramps XML:

gramps -O "My Family Tree" -e backup.gramps 

או

gramps --open="My Family Tree" --export=backup.gramps 

זהה לחלוטין לבחירת אפשרויות התפריט הבאות אילנות יוחסין ← יצוא ← "חבלת גרמפס XML(אילן יוחסין)" ← "הכללת כל האנשים שנבחרו"

ניתן למצוא מידע נוסף בעמוד Generate XML על כל מה שניתן לעשות עם קובץ .gramps

גרמפס גרסה 3.0.x

עם קובצי מדיה

בהנחה שמסד הנתונים נקרא "אילן היוחסין שלי", והכוונה היא שהגיבוי יכלול גם אובייקטי מדיה חיצונית כגון תמונות ומסמכים, השיטה המומלצת ליצור גיבוי היא להשתמש בפורמט gramps-pkg:

gramps --open="אילן היוחסין שלי" --output=backup.gpkg --format=gramps-pkg

זהה לחלוטין לבחירת אפשרויות התפריט הבאות אילנות יוחסין ← יצוא ← "חבלת גרמפס XML(אילן יוחסין)" ← "הכללת כל האנשים שנבחרו"

ללא קובצי מדיה

במידה ואין עניין בהכללת פריטי המדיה בגיבוי, ניתן להשתמש בתבנית Gramps XML:

gramps --open="My Family Tree" --output=backup.gramps --format=gramps-xml

זהה לחלוטין לבחירת אפשרויות התפריט הבאות אילנות יוחסין ← יצוא ← "חבלת גרמפס XML(אילן יוחסין)" ← "הכללת כל האנשים שנבחרו"

בעמוד Generate XML קיים מידע נוסף על כל מה שניתן לבצע עם קובצי .gramps.

גרמפס גרסה 2.2.x

ללא קובצי מדיה

מבנה הנתונים gramps-xml יפיק קובץ גיבוי נתוני אילן היוחסין, למעט אובייקטי מדיה, כגון תמונות ומסמכים חיצוניים. הדוגמה הבאה מראה כיצד ליצור קובץ gramps-xml ממסד נתונים שנקרא "MyFamilyTree.grdb":

gramps -O MyFamilyTree.grdb -o backup.gramps -f gramps-xml

יצוא לקובץ ג'דקום

Gnome-important.png
יצוא ג'דקום

לתשומת לב, לא מומלץ להשתמש ב-ג'דקום לביצוע גיבוי בגלל צורת תבנות הנתונים בתבנות 'רופף' (lossy).

לעיתים יעלה הצורך לייצוא נתוני אילן היוחסים לקובץ מסוג- .gedcom. פקודה זו תנסה לייצא את מסד הנתונים כקובץ ג'דקום:

gramps --open="My Family Tree" --output=export.ged --format=gedcom

ראו גם