Open main menu

Gramps β

Gramps 5.2 Wiki Manual - Getting started/nb

Previous Index Next

I dette kapittelet begynner vi med det enkleste. Vi viser deg hvordan du starter Gramps og hvordan du kan få hjelp når du har behov for det.


Contents

Hvordan starte Gramps

Du kan starte Gramps på følgende måter:

  • Fra applikasjonsmenyen

Velg Gramps fra lista over programmer som vises i Programmer-menyen på datamasekinen din. (Plasseringen og utseende av denne menyen vil kunne variere noe fra en distribusjon av Linux til en annen. I standard GNOME-vindusmiljø vil du finne Gramps i menyen ProgrammerAndre.

  • Fra kommandolinja

Hvis du er en dreven Linuxbruker og liker å arbeide fra kommandolinja, kan du starte Gramps ved å starte et terminalvindu og skrive gramps

gramps

og så trykke Enter.

Hvis du vil at Gramps skal åpne en bestemt database, eller å importere en bestemt fil ved oppstart kan du legge dette filnavnet til som et argument på kommandolinja:

gramps Family Tree 1

hvor Family Tree 1 er navnet på den fila du ønsker å åpne. Kommandolinja gir mange flere måter å starte Gramps på, og du kan også utføre flere oppgaver der.

Velge database

Hvis Gramps startes uten at en database velges, vil oppstartsvinduet ha lite funksjonalitet. De fleste operasjoner vil ikke være tilgjengelige. For å åpne en database velger man enten Ny for å opprette en ny database, eller Åpne for å åpne en eksisterende database. Gramps har kontroll på hvilke databaser som nylig er åpnet, og disse kan velges raskt ved å klikke på pila ved siden av knappen Åpne og så velge riktig database fra rullegardinmenyen.

 
Fig.1.1 Initial window

and these can be selected by clicking on the arrow next to the Open button and choosing from the drop down menu.


Få Hjelp

Gramps har en Hjelp-meny som du kan bruke hele tiden. Den inneholder følgende temaer:

  • User manual: En elektronisk versjon av brukerveiledningen som er tilgjengelig når du arbeider med Gramps
  • FAQ: En liste over Ofte Spurte Søprsmål om Gramps
  • Tip of the day: Viser vinduet "Dagens tips"
  • Plugin status: Bruk dette elementet for å vise status for de programtilleggene du har lagt til.
  • Gramps home page: Dette elementet åpner nettleseren din og kobler til Gramps sin prosjektnettside
  • Gramps mailing lists: Dette elementet åpner nettleseren din til nettsiden for Gramps' e-postlister. På denne siden kan du søke gjennom e-postlistenes arkiv eller bli medlem på e-postlista.
  • Report a bug: Velg dette elementet for å rapportere en feil til vårt feilhåndteringssystem. Husk at Gramps er et levende prosjekt. Vi vil gjerne vite om de problemer du opplever slik at vi kan arbeide for å løse dem til alles beste.
  • About: Dette elementet viser et vindu med generell informasjon for den versjonen av Gramps som du nå bruker.
Previous Index Next
  Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions