Difference between revisions of "Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?/tr"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{man index|Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface|Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started|5.1}} {{languages/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?}} Bu bölüm, Gramps sürüm 5...")
 
(Yükseltmeden önce)
 
(21 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{man index|Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface|Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started|5.1}}
+
{{man index/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started/tr|5.1}}
 
{{languages/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?}}
 
{{languages/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?}}
  
Bu bölüm, Gramps sürüm 5.0'dan bu yana yapılan değişikliklere genel bir bakış sunar. Bu değişiklikler ayrıca bu kılavuzun ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Users of Gramps upgrading from earlier versions are encouraged to review this section in older [[User_manual|user manuals]] to be sure to take advantage of these new features when they start using version 5.1.
+
Bu bölüm, Gramps sürüm 5.0'dan bu yana yapılan değişikliklere genel bir bakış sunar. Bu değişiklikler ayrıca bu kılavuzun ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Eski sürümlerden yükseltme yapan Gramps kullanıcılarının, sürüm 5.1'i kullanmaya başladıklarında bu yeni özelliklerden yararlanacaklarından emin olmak için eski [[Gramps_5.1_Wiki_Manual/tr|kullanım kılavuzlarındaki]] bu bölümü gözden geçirmelerini önerilir.
  
 
= Yükseltmeden önce =  
 
= Yükseltmeden önce =  
  
{{man warn| Prevent Data Loss During Upgrades|Creating an archive before upgrading might not be sufficient to safeguard your data.<br/><br/>In the unlikely event that Gramps 5.1 corrupts your database, it could also corrupt the archive. making a backup of your data as outlined in this section is recommended.}}
+
{{man warn| Yükseltmeler Sırasında Veri Kaybını Önleyin|Yükseltmeden önce bir arşiv oluşturmak, verilerinizi korumak için yeterli olmayabilir.<br/><br/>Büyük olasılıkla Gramps 5.1'in veritabanınızı bozması durumunda, arşivi de bozabilir. Bu bölümde özetlendiği gibi verilerinizin yedeğini almanız önerilir.}}
  
'''''Before''''' you upgrade, make sure your family tree data is secure. The best way to do this is:
+
Yükseltmeden '''''önce''''' soy ağacı verilerinizin güvende olduğundan emin olun. Bunu yapmanın en iyi yolu şudur:
# Start your existing version of Gramps (Gramps 3.4 or Gramps 4.2 or Gramps 5.0)
+
# Mevcut Gramps sürümünüzü başlatın (Gramps 3.4, Gramps 4.2 veya Gramps 5.0)
# Open your family tree
+
# Soy ağacını açın
# Back up the family tree to the ''gramps xml'' format or the ''gramps xml package'' format (the ''gramps xml package'' includes your photographs and other media files associated with your family tree data). Backup your tree via menu {{man menu|Family Trees -> Make Backup...}}.
+
# Soy ağacını ''gramps xml'' biçimine veya ''gramps xml paket'' biçimine yedekleyin (''gramps xml paketi'', fotoğraflarınızı ve soy ağacı verilerinizle ilişkili diğer medya dosyalarınızı içerir). Menüden {{man menu|Soyağaçları -> Yedekle...}} seçenekleriyle soyağacınızın yedeğini alın.
# Close this family tree and repeat the above steps for any other family trees you have
+
# Bu soyağacını kapatın ve sahip olduğunuz diğer soyağaçları için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
# Keep the resulting file(s) in a safe place
+
# Ortaya çıkan dosya(lar)ı güvenli bir yerde saklayın
  
For more information, please review [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees#Backing_up_a_Family_Tree|Backing up a Family Tree]]. Note [[Template:Backup_Omissions|what will not be included during a backup]].
+
Daha fazla bilgi için, lütfen [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees/tr#Soyağacı Yedekle|Soyağacı Yedekle]]'yi inceleyin. [[Template:Backup_Omissions/tr|Yedekleme sırasında nelerin dahil edilmeyeceğini]] not edin.
  
 +
Verilerinizi uygun şekilde koruduktan sonra, işletim sisteminizin normal kurulum sürecini kullanarak Gramps 5.1'i kurmaya devam edin. Çoğu durumda bu, yeni Gramps 5.1 kurulumunun eski Gramps sürümünüzle çakışmamasını sağlayacaktır. Ancak, Gramps 5.1'i yüklemeden önce Gramps 3.4'ü kaldırmak veya Gramps 5.1'i farklı bir konuma yüklediğinizden emin olmak daha güvenli olabilir. Kaynak kodundan yükleme yapıyorsanız, bu her zaman gereklidir. Gramps 5.1'i yükleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen [[Download/tr|En son sürüm Gramps]]'ı İndirme bölümüne bakın.
  
After properly safeguarding your data, proceed to install Gramps 5.1 using your operating system's regular installation process. In most cases, this will ensure that the new Gramps 5.1 installation will not clash with your older version of Gramps. However, it may be safer to uninstall Gramps 3.4 before installing Gramps 5.1, or make sure you install Gramps 5.1 in a different location. This is always necessary if you are installing from the source code. For more information on installing Gramps 5.1, please see [[Download|Downloading the latest Gramps]]
+
Gramps 5.1'i kurduktan sonra mevcut soy ağaçlarınızı açıp çalışmaya devam edebilirsiniz. Sorun olması durumunda (örneğin, tam bir sistem yükseltmesinden sonra), soy ağacınızı/ağaçlarınızı yeniden oluşturmak için yukarıda oluşturulan yedekleme dosyasını/dosyalarını içe aktarın.
  
After you install Gramps 5.1, you can open your existing family trees and continue working. In case of problems (e.g., after a complete system upgrade), import the backup file(s) created above to recreate your family tree(s).
+
{{man warn| Uyarı |Bir soyağacını Gramps'ın daha yeni bir sürümünde '''veya''' daha yeni bir işletim sistemi kullanarak açtığınızda, genellikle o veri tabanını daha eski bir sürüm kullanarak açmaya çalışmamalısınız. Her zaman olduğu gibi ''gramps xml'' biçimi, bu gibi durumlarda verilerinizin değiş tokuşu için kullanılacak biçimdir. Bozuk veri tabanlarını onarmak için araçlar vardır, ancak bunlar uzman kullanıcılar içindir, bu nedenle işletim sisteminizi veya Gramps'inizi yükseltmeden önce yukarıdaki adımları izleyerek bunlara ihtiyaç duymaktan kaçının.}}
  
{{man warn| Warning |Once you open a family tree in a newer version of Gramps '''or''' using a newer operating system, you generally should not try to open that database using an older version again. As always, the ''gramps xml'' format is the format to use for the interchange of your data in such cases. There are tools to repair broken databases, but they are for expert users, so avoid needing them by following the steps above before you upgrade your OS or Gramps.}}
+
= Çekirdekte görünür değişiklikler =
  
= Visible changes to the core =
+
Geçişten sonra görünen değişiklikler: arayüz, veri.
  
Changes visible after the migration: interface, data.
+
== Veri Örneği ==
  
== Data Model ==
+
[[Gramps_Data_Model/tr|Veri örneğindeki]] değişikliklerin ayrıntıları (varsa):
  
Details of changes to the [[Gramps_Data_Model|data model]] (if any):
+
# Değişiklik yok
 
 
# No change
 
 
<hr>
 
<hr>
  
* A Family Tree '''cannot be opened''' in Gramps 3.4/4.0/4.1/4.2 and Gramps 5.1 without upgrade.
+
* Gramps 3.4/4.0/4.1/4.2 ve Gramps 5.1 sürümlerinde yükseltme yapılmadan Soy Ağacı '''açılamaz'''.
  
* A downgrade can only be accomplished by exporting XML and importing to the previous version.  
+
* Bir sürüm düşürme, yalnızca XML dışa aktarılarak ve önceki sürüm içe aktarılarak gerçekleştirilebilir.
  
* A Gramps XML file generated by Gramps 3.4/4.0/4.1 is '''not identical''' to one generated by Gramps 5.1.
+
* Gramps 3.4/4.0/4.1 tarafından oluşturulan bir Gramps XML dosyası, Gramps 5.1 tarafından oluşturulan ile '''aynı değildir'''.
  
* Gramps 5.1 is now '''python3''' only
+
* Gramps 5.1 artık yalnızca '''python3''' kullanır
  
See [[Database_Formats#Detailed_Changes|detailed changes]] for more details on internal database.
+
Dahili veri tabanı hakkında daha fazla ayrıntı için [[Database_Formats/tr#Değişiklik Tablosu|ayrıntılı değişikliklere]] bakın.
  
==Primary changes==
+
== Birincil değişiklikler==
* SQLite is now the default database backend rather than BSDDB. You can still choose to use [[Relational_database_comparison|alternative database]] backends. BSDDB remains available as a standard alternative. For power users, PostgreSQL and MongoDB are available as experimental third-party addons.
+
* SQLite artık BSDDB yerine varsayılan veri tabanı arka ucudur. Yine de [[Relational_database_comparison/tr|alternatif veri tabanı]] arka uçlarını kullanmayı seçebilirsiniz. BSDDB standart bir alternatif olarak mevcut olmaya devam etmektedir. Uzman kullanıcılar için PostgreSQL ve MongoDB, deneysel üçüncü taraf eklentileri olarak mevcuttur.
The developers believe that SQLite may have fewer database corruptions that prevent easy recovery.
+
Geliştiriciler, SQLite'ın kolay bozulmayı önleyen daha az veri tabanı bozulmasına sahip olabileceğine inanıyor.
 
+
* Periyodik olarak ve çıkışta otomatik yedekleme seçenekleri. Çıkışta Yedekleme varsayılandır.
* Options for automatic backup periodically and on exit. The Backup on exit is the default.
+
* Yapılandır: yeni veritabanı-yedekleme-kullan-sıkıştır seçeneği
* Config: new database-backup-use-compression option
 
  
 
==GUI==
 
==GUI==
* New color schemes allow a light and dark choice.
+
* Yeni renk şemaları, açık ve koyu bir seçime izin verir.
* Additional color indications in graphs for Home person, Unknown Alive, Family, Family divorced.
+
* Ana Kişi, Bilinmeyen Canlı, Aile, Boşanmış Aile için grafiklerde ek renk göstergeleri.
* Add "within <n> km/miles/degree" filter
+
* "<n> km/mil/derece içinde" süzgeç ekle
* Ability to be able to enter comma separated latitude/longitude pairs
+
* Virgülle ayrılmış enlem/boylam çiftleri girebilme
 
+
* Kenar çubuğu daha iyi yeniden boyutlandırılır, konum hatırlanır
* Sidebar resizes better, position is remembered
+
* Kişi Soyadı düzenleyicisinin kullanımı daha sezgiseldir.
* Person SurName editor is more intuitive to use.
+
* Görünüm Düğmeleri sırası artık yeni başlatmalarda değişmiyor.
* View Buttons order no longer changes with different startup.
+
* Uzun süren işlemler için daha iyi ilerleme göstergesi
* Better progress indication for long running operations
+
* Windows boyutu/konumu hatırlar
* Windows remember size/position
+
* Alt-Üst Soy Yelpaze eklendi
* add FanChart2Way
+
* Coğrafya yerler görünümü için kml eklendi.
* Add kmls for the geography places view.
 
 
 
==Place==
 
* ability to search alternate place names when selecting place
 
  
== Reports, Tools, Gramplets ==
+
== Yerler ==
* new genealogy tree report
+
* Yer seçerken alternatif yer adlarını arama yeteneği
* Place format editor and option for many reports
 
* Date format Editor and option for many reports
 
* option how to report living people for many reports
 
  
* ReorderIDs tool has been upgraded; can now work around customized IDs (like GetGov IDs).
+
== Raporlar, Araçlar, Gramplet'ler ==
* Narrative web has additional options and appearance changes.
+
* Yeni soy ağacı raporu
** Allows output in different language
+
* Birçok rapor için biçim düzenleyici ve seçenek eklendi
** Date output option
+
* Tarih biçimi Düzenleyici ve birçok rapor için seçenek eklendi
** Statistics page
+
* Birçok rapor için yaşayan insanların nasıl rapor edileceği seçeneği eklendi
** Add option to Include all / unreferenced Media objects
+
* ReorderID'ler aracı yükseltildi; artık özelleştirilmiş kimlikler (GetGov kimlikleri gibi) üzerinde çalışılabilir.
** relationship to central person on individual pages
+
* Anlatı web sitesi ek seçenekleri ve görünüm değişiklikleri eklendi.
 +
** Farklı dilde çıktı seçeneği
 +
** Tarih çıktı seçeneği
 +
** İstatistikler sayfası
 +
** Tüm/referanssız ortam nesnelerini dahil etme seçeneği
 +
** Bireysel sayfalarda merkezi kişiyle ilişki
 
* Add thumbnail size option to family lines graph
 
* Add thumbnail size option to family lines graph
* Enhance the Descendant Report and Detailed Descendant Report
+
* Altsoy Raporu ve Ayrıntılı Altsoy Raporu geliştirmeleri
* Complete Individual Report add options
+
* Eksiksiz Bireysel Rapor ekleme seçenekleri
** enable to include or exclude Person and Family Notes
+
** Kişi ve Aile notlarını dahil etmeyi veya hariç tutmayı etkinleştirin
** add option to include or exclude census data
+
** Sayım verilerini dahil etme veya hariç tutma seçeneği
** option to include relationship to center person
+
** Merkez kişiyle olan ilişkiyi dahil etme seçeneği
** options to include GrampsID, Tags, Attributes
+
** GrampsID, Etiketler, Nitelikleri dahil etme seçenekleri
* Include all place types in place report
+
* Tüm yer türlerini yer raporuna dahil et
* Relationship, Family Lines, Hourglass Graphs options how lines are drawn
+
* İlişki, Aile Kuşakları, Kum Saati Grafikleri çizgi seçenekleri
 +
* Yeni: [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Tools/tr#Giriş verilerini temizle|Giriş verilerini temizle]] aracı - Baştaki ve sondaki boşlukları kaldırır.
  
* New: [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Tools#Clean_input_data|Clean input data]] Tool - Removes leading and trailing spaces.
+
== İçe aktar/Dışa aktar ==
 +
* Gedcom daha fazla standart dışı 'etiket' ve ek standart etiketleri desteği
 +
* GEDCOM 5.5.1 Dışa aktarmada Özel Etkinlik desteği
 +
* XML dışa aktarmada yeni sıkıştırma seçeneği
  
==Import/Export==
+
== Yeni Eklentiler ==
* Gedcom supports more non-standard 'tags' and additional standard tags
+
* Kırkyama Tablosu görünümü: Görünüm, bir aile ağacının kırkyama modeli şeklinde görselleştirir
* GEDCOM 5.5.1 Support Custom Event on export
+
* Gelişmiş Eklenti Yöneticisi: Birkaç ek yeteneğe sahip bir Addon/Plugin Yöneticisi
* XML export new compression option
+
* Kum Saati Ağacı: LaTeX soy ağacı kullanan kum saati ağacı
 +
* İçe Aktar ve Birleştir aracı: Bir Gramps XML veri tabanını mevcut veri tabanıyla karşılaştırır ve farklılıkların birleştirilmesine olanak tanır.
 +
* Bağlantı verilerini kontrol et: Kişiler için bağlantı verilerini kontrol eder.
  
==New Addons==
+
= Kaputun altında değişenler =
* Quilt Chart view: The view shows a quilt chart visualization of a family tree
 
* Plugin Manager Enhanced: An Addon/Plugin Manager with several additional capabilities
 
* Sandclock Tree: Sandclock tree using LaTeX genealogytree
 
* Import and Merge tool: Compares a Gramps XML database with the current one, and allows merging of the differences.
 
* Check Associations data: Will check the data on Association for people.
 
  
= Under the hood changes =
+
Teknik değişiklikler.
 +
* Diğer veri tabanı arka uçlarının desteklenmesiyle ilgili çok sayıda değişiklik (SQLite, PostgreSQL, MongoDB vb.).
 +
* Daha önce kaldırılmış olan belirli veri tabanı bozulmaları (var olmayan nesnelerle ilgili) hakkındaki uyarılar artık hata olarak kabul edilmektedir. Bozuk bir veritabanıyla ilgili istisnaları düzeltmek için Kontrol Et ve Onar aracını çalıştırmak gerekli olabilir.
 +
* Uzun süren işlemler sırasında kullanıcının veri tabanını kapatmasını veya değiştirmesini engelleyen düzeltmeler.
  
Technical changes.
+
== Bağımlılıklar ==
* Numerous changes relating to support for other database backends (SQLite, PostgreSQL, MongoDB etc.).
 
* Alerts on certain database corruptions (handles to non-existent objects) that were previously suppressed are now regarded as errors.  It may be necessary to run the Check and Repair tool to fix exceptions with a corrupted database.
 
* Fixes to prevent the user from closing or changing the database during long running operations.
 
  
==Dependencies==
+
* Yalnızca '''python3''' desteği. (Python2 desteği, Ocak 2020 itibari ile <ABBR title="Kullanım Ömrünün Sonu (durdurma)">EOL</ABBR> geldi)
 +
* GTK+ 3.10 ve PyGObject 3.12 veya daha üst sürümleri gerekir
  
* Support '''python3''' only. (Python2 support dropped ahead of the Jan. 2020 <ABBR title="End Of Life (discontinuation)">EOL</ABBR> zero hour)
+
= Daha fazla bilgi =
* Need GTK+ 3.10 and PyGObject 3.12 or greater versions
 
  
= Further information =
+
== Çeşitli ==
  
== Miscellaneous ==
+
== Yerelleştirme ==
 +
* Güncellenen çeviriler: ca, cs, da, de, en_GB, eo, fr, fi, hu, is, it, lt, nb, nl, pt_BR, pt_PT, ru, sk, sl, uk, vi
  
== Localization ==
+
== Yol Haritası ==
* Update translations: ca, cs, da, de, en_GB, eo, fr, fi, hu, is, it, lt, nb, nl, pt_BR, pt_PT, ru, sk, sl, uk, vi
+
* [[Previous_releases_of_Gramps/tr|Gramps'ın önceki sürümleri]] için sürüm notlarını kontrol edin
== Roadmap ==
+
* Gramps'ın [https://gramps-project.org/bugs/roadmap_page.php sonraki sürümüyle] ilgili öngörülen öğeleri görün.
*Explore the Release Notes for [[Previous_releases_of_Gramps|previous releases of Gramps]]
+
* [[:Category:GEPS|Gramps Geliştirme Önerileri (GEPS)]] - Gramps 5.1'de uygulanan yeni öğeler için '''Yayınlanan''' sütununa bakın
*See projected items related to Gramps [https://gramps-project.org/bugs/roadmap_page.php next version.]
+
* [[5.1 Roadmap]] - viki
*[[:Category:GEPS|Gramps Enhancement Proposals (GEPS)]] - See '''Released''' column for new items implemented in Gramps 5.1
 
*[[5.1 Roadmap]] - wiki
 
  
== Changelog ==
+
== Değişiklik Günlüğü ==
  
* See items related to Gramps [https://gramps-project.org/bugs/changelog_page.php 5.1] on the Gramps issue tracker.
+
* Gramps sorun izleyicisinde Gramps [https://gramps-project.org/bugs/changelog_page.php 5.1] ile ilgili öğelere bakın.
 
+
* Gramps'ın test sürümleri ve ek bilgiler için değişiklik günlüklerine bakın:
* See additional information see the changelogs for the test releases of Gramps:
 
 
** Gramps [https://github.com/gramps-project/gramps/releases/tag/v5.1.0 5.1.0]
 
** Gramps [https://github.com/gramps-project/gramps/releases/tag/v5.1.0 5.1.0]
 
** Gramps [https://github.com/gramps-project/gramps/releases/tag/v5.1.1 5.1.1]
 
** Gramps [https://github.com/gramps-project/gramps/releases/tag/v5.1.1 5.1.1]
Line 141: Line 136:
 
{{-}}
 
{{-}}
  
== What Was ''Once'' New ==
+
== ''Bir zamanlar'' yeni olan ==
The [[Previous_releases_of_Gramps|Previous Release]] page includes links to bullet lists of changes in major releases and maintenance releases over the years.  
+
[[Previous_releases_of_Gramps/tr|Önceki Sürüm]] sayfası, yıllar içinde ana sürümlerdeki ve bakım sürümlerindeki değişikliklerin madde imli listelerine bağlantılar içerir.
  
However, the '''What's New?''' pages in the superseded version of the wiki manual for each major releases can provide greater detail:
+
Ancak, her ana sürüm için viki kılavuzunun eski sürümündeki '''Yeni ne var?''' sayfalar daha fazla ayrıntı sağlayabilir:
* [[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Version 5.0]]
+
* [[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Sürüm 5.0]]
* [[Gramps_4.2_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Version 4.2]]
+
* [[Gramps_4.2_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Sürüm 4.2]]
* [[Gramps_4.1_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Version 4.1]]
+
* [[Gramps_4.1_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Sürüm 4.1]]
* [[Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Version 4.0]]
+
* [[Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Sürüm 4.0]]
* [[Gramps_3.4_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Version 3.4]]
+
* [[Gramps_3.4_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Sürüm 3.4]]
* [[Gramps_3.3_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Version 3.3]]
+
* [[Gramps_3.3_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Sürüm 3.3]]
* [[Gramps_3.2_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Version 3.2]]
+
* [[Gramps_3.2_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Sürüm 3.2]]
  
A compact overview of enhancements was first added to the manual in 2010. For the first 3 years of the wiki, it was necessary to review the entire manual.
+
Geliştirmelere yönelik kısa bir genel bakış, kılavuza ilk olarak 2010 yılında eklenmiştir. Viki'nin ilk 3 yılında, kılavuzun tamamının gözden geçirilmesi gerekliydi.
* [[Gramps_3.1_Wiki_Manual|Version 3.1 - Full manual]]
+
* [[Gramps_3.1_Wiki_Manual|Sürüm 3.1 - Tam kılavuz]]
* [[Gramps_3.0_Wiki_Manual|Version 3.0 - Full manual]]
+
* [[Gramps_3.0_Wiki_Manual|Sürüm 3.0 - Tam kılavuz]]
  
The initial MediaWiki documentation was begun in 2006. Prior to the 2.9 edition of the manual, the documentation was distributed with the Gramps software. The downloadable manual was eliminated with the Gramps 3.0 version.
+
İlk MediaWiki belgeleri 2006'da başlatıldı. Kılavuzun 2.9 sürümünden önce, belgeler Gramps yazılımıyla dağıtıldı. İndirilebilir kılavuz, Gramps 3.0 sürümüyle ortadan kaldırıldı.
* [https://gramps-project.org/gramps-manual/2.2/en/index.html Gramps 2.2 (manual version 2.9)]
+
* [https://gramps-project.org/gramps-manual/2.2/en/index.html Gramps 2.2 (kılavuz sürümü 2.9)]
 
{{-}}
 
{{-}}
{{man index|Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface|Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started|5.1}}
+
{{man index/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started/tr|5.1}}
{{languages|Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?}}
+
{{languages/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?}}
{{grampsmanualcopyright}}
+
{{grampsmanualcopyright/tr}}
  
[[Category:Documentation]]
+
[[Category:Tr:Documentation]]

Latest revision as of 13:00, 22 January 2022

Önceki Dizin Sonraki

Bu bölüm, Gramps sürüm 5.0'dan bu yana yapılan değişikliklere genel bir bakış sunar. Bu değişiklikler ayrıca bu kılavuzun ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Eski sürümlerden yükseltme yapan Gramps kullanıcılarının, sürüm 5.1'i kullanmaya başladıklarında bu yeni özelliklerden yararlanacaklarından emin olmak için eski kullanım kılavuzlarındaki bu bölümü gözden geçirmelerini önerilir.

Yükseltmeden önce

Gnome-important.png
Yükseltmeler Sırasında Veri Kaybını Önleyin

Yükseltmeden önce bir arşiv oluşturmak, verilerinizi korumak için yeterli olmayabilir.

Büyük olasılıkla Gramps 5.1'in veritabanınızı bozması durumunda, arşivi de bozabilir. Bu bölümde özetlendiği gibi verilerinizin yedeğini almanız önerilir.

Yükseltmeden önce soy ağacı verilerinizin güvende olduğundan emin olun. Bunu yapmanın en iyi yolu şudur:

 1. Mevcut Gramps sürümünüzü başlatın (Gramps 3.4, Gramps 4.2 veya Gramps 5.0)
 2. Soy ağacını açın
 3. Soy ağacını gramps xml biçimine veya gramps xml paket biçimine yedekleyin (gramps xml paketi, fotoğraflarınızı ve soy ağacı verilerinizle ilişkili diğer medya dosyalarınızı içerir). Menüden Soyağaçları -> Yedekle... seçenekleriyle soyağacınızın yedeğini alın.
 4. Bu soyağacını kapatın ve sahip olduğunuz diğer soyağaçları için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
 5. Ortaya çıkan dosya(lar)ı güvenli bir yerde saklayın

Daha fazla bilgi için, lütfen Soyağacı Yedekle'yi inceleyin. Yedekleme sırasında nelerin dahil edilmeyeceğini not edin.

Verilerinizi uygun şekilde koruduktan sonra, işletim sisteminizin normal kurulum sürecini kullanarak Gramps 5.1'i kurmaya devam edin. Çoğu durumda bu, yeni Gramps 5.1 kurulumunun eski Gramps sürümünüzle çakışmamasını sağlayacaktır. Ancak, Gramps 5.1'i yüklemeden önce Gramps 3.4'ü kaldırmak veya Gramps 5.1'i farklı bir konuma yüklediğinizden emin olmak daha güvenli olabilir. Kaynak kodundan yükleme yapıyorsanız, bu her zaman gereklidir. Gramps 5.1'i yükleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen En son sürüm Gramps'ı İndirme bölümüne bakın.

Gramps 5.1'i kurduktan sonra mevcut soy ağaçlarınızı açıp çalışmaya devam edebilirsiniz. Sorun olması durumunda (örneğin, tam bir sistem yükseltmesinden sonra), soy ağacınızı/ağaçlarınızı yeniden oluşturmak için yukarıda oluşturulan yedekleme dosyasını/dosyalarını içe aktarın.

Gnome-important.png
Uyarı

Bir soyağacını Gramps'ın daha yeni bir sürümünde veya daha yeni bir işletim sistemi kullanarak açtığınızda, genellikle o veri tabanını daha eski bir sürüm kullanarak açmaya çalışmamalısınız. Her zaman olduğu gibi gramps xml biçimi, bu gibi durumlarda verilerinizin değiş tokuşu için kullanılacak biçimdir. Bozuk veri tabanlarını onarmak için araçlar vardır, ancak bunlar uzman kullanıcılar içindir, bu nedenle işletim sisteminizi veya Gramps'inizi yükseltmeden önce yukarıdaki adımları izleyerek bunlara ihtiyaç duymaktan kaçının.

Çekirdekte görünür değişiklikler

Geçişten sonra görünen değişiklikler: arayüz, veri.

Veri Örneği

Veri örneğindeki değişikliklerin ayrıntıları (varsa):

 1. Değişiklik yok

 • Gramps 3.4/4.0/4.1/4.2 ve Gramps 5.1 sürümlerinde yükseltme yapılmadan Soy Ağacı açılamaz.
 • Bir sürüm düşürme, yalnızca XML dışa aktarılarak ve önceki sürüm içe aktarılarak gerçekleştirilebilir.
 • Gramps 3.4/4.0/4.1 tarafından oluşturulan bir Gramps XML dosyası, Gramps 5.1 tarafından oluşturulan ile aynı değildir.
 • Gramps 5.1 artık yalnızca python3 kullanır

Dahili veri tabanı hakkında daha fazla ayrıntı için ayrıntılı değişikliklere bakın.

Birincil değişiklikler

 • SQLite artık BSDDB yerine varsayılan veri tabanı arka ucudur. Yine de alternatif veri tabanı arka uçlarını kullanmayı seçebilirsiniz. BSDDB standart bir alternatif olarak mevcut olmaya devam etmektedir. Uzman kullanıcılar için PostgreSQL ve MongoDB, deneysel üçüncü taraf eklentileri olarak mevcuttur.

Geliştiriciler, SQLite'ın kolay bozulmayı önleyen daha az veri tabanı bozulmasına sahip olabileceğine inanıyor.

 • Periyodik olarak ve çıkışta otomatik yedekleme seçenekleri. Çıkışta Yedekleme varsayılandır.
 • Yapılandır: yeni veritabanı-yedekleme-kullan-sıkıştır seçeneği

GUI

 • Yeni renk şemaları, açık ve koyu bir seçime izin verir.
 • Ana Kişi, Bilinmeyen Canlı, Aile, Boşanmış Aile için grafiklerde ek renk göstergeleri.
 • "<n> km/mil/derece içinde" süzgeç ekle
 • Virgülle ayrılmış enlem/boylam çiftleri girebilme
 • Kenar çubuğu daha iyi yeniden boyutlandırılır, konum hatırlanır
 • Kişi Soyadı düzenleyicisinin kullanımı daha sezgiseldir.
 • Görünüm Düğmeleri sırası artık yeni başlatmalarda değişmiyor.
 • Uzun süren işlemler için daha iyi ilerleme göstergesi
 • Windows boyutu/konumu hatırlar
 • Alt-Üst Soy Yelpaze eklendi
 • Coğrafya yerler görünümü için kml eklendi.

Yerler

 • Yer seçerken alternatif yer adlarını arama yeteneği

Raporlar, Araçlar, Gramplet'ler

 • Yeni soy ağacı raporu
 • Birçok rapor için biçim düzenleyici ve seçenek eklendi
 • Tarih biçimi Düzenleyici ve birçok rapor için seçenek eklendi
 • Birçok rapor için yaşayan insanların nasıl rapor edileceği seçeneği eklendi
 • ReorderID'ler aracı yükseltildi; artık özelleştirilmiş kimlikler (GetGov kimlikleri gibi) üzerinde çalışılabilir.
 • Anlatı web sitesi ek seçenekleri ve görünüm değişiklikleri eklendi.
  • Farklı dilde çıktı seçeneği
  • Tarih çıktı seçeneği
  • İstatistikler sayfası
  • Tüm/referanssız ortam nesnelerini dahil etme seçeneği
  • Bireysel sayfalarda merkezi kişiyle ilişki
 • Add thumbnail size option to family lines graph
 • Altsoy Raporu ve Ayrıntılı Altsoy Raporu geliştirmeleri
 • Eksiksiz Bireysel Rapor ekleme seçenekleri
  • Kişi ve Aile notlarını dahil etmeyi veya hariç tutmayı etkinleştirin
  • Sayım verilerini dahil etme veya hariç tutma seçeneği
  • Merkez kişiyle olan ilişkiyi dahil etme seçeneği
  • GrampsID, Etiketler, Nitelikleri dahil etme seçenekleri
 • Tüm yer türlerini yer raporuna dahil et
 • İlişki, Aile Kuşakları, Kum Saati Grafikleri çizgi seçenekleri
 • Yeni: Giriş verilerini temizle aracı - Baştaki ve sondaki boşlukları kaldırır.

İçe aktar/Dışa aktar

 • Gedcom daha fazla standart dışı 'etiket' ve ek standart etiketleri desteği
 • GEDCOM 5.5.1 Dışa aktarmada Özel Etkinlik desteği
 • XML dışa aktarmada yeni sıkıştırma seçeneği

Yeni Eklentiler

 • Kırkyama Tablosu görünümü: Görünüm, bir aile ağacının kırkyama modeli şeklinde görselleştirir
 • Gelişmiş Eklenti Yöneticisi: Birkaç ek yeteneğe sahip bir Addon/Plugin Yöneticisi
 • Kum Saati Ağacı: LaTeX soy ağacı kullanan kum saati ağacı
 • İçe Aktar ve Birleştir aracı: Bir Gramps XML veri tabanını mevcut veri tabanıyla karşılaştırır ve farklılıkların birleştirilmesine olanak tanır.
 • Bağlantı verilerini kontrol et: Kişiler için bağlantı verilerini kontrol eder.

Kaputun altında değişenler

Teknik değişiklikler.

 • Diğer veri tabanı arka uçlarının desteklenmesiyle ilgili çok sayıda değişiklik (SQLite, PostgreSQL, MongoDB vb.).
 • Daha önce kaldırılmış olan belirli veri tabanı bozulmaları (var olmayan nesnelerle ilgili) hakkındaki uyarılar artık hata olarak kabul edilmektedir. Bozuk bir veritabanıyla ilgili istisnaları düzeltmek için Kontrol Et ve Onar aracını çalıştırmak gerekli olabilir.
 • Uzun süren işlemler sırasında kullanıcının veri tabanını kapatmasını veya değiştirmesini engelleyen düzeltmeler.

Bağımlılıklar

 • Yalnızca python3 desteği. (Python2 desteği, Ocak 2020 itibari ile EOL geldi)
 • GTK+ 3.10 ve PyGObject 3.12 veya daha üst sürümleri gerekir

Daha fazla bilgi

Çeşitli

Yerelleştirme

 • Güncellenen çeviriler: ca, cs, da, de, en_GB, eo, fr, fi, hu, is, it, lt, nb, nl, pt_BR, pt_PT, ru, sk, sl, uk, vi

Yol Haritası

Değişiklik Günlüğü

 • Gramps sorun izleyicisinde Gramps 5.1 ile ilgili öğelere bakın.
 • Gramps'ın test sürümleri ve ek bilgiler için değişiklik günlüklerine bakın:


Bir zamanlar yeni olan

Önceki Sürüm sayfası, yıllar içinde ana sürümlerdeki ve bakım sürümlerindeki değişikliklerin madde imli listelerine bağlantılar içerir.

Ancak, her ana sürüm için viki kılavuzunun eski sürümündeki Yeni ne var? sayfalar daha fazla ayrıntı sağlayabilir:

Geliştirmelere yönelik kısa bir genel bakış, kılavuza ilk olarak 2010 yılında eklenmiştir. Viki'nin ilk 3 yılında, kılavuzun tamamının gözden geçirilmesi gerekliydi.

İlk MediaWiki belgeleri 2006'da başlatıldı. Kılavuzun 2.9 sürümünden önce, belgeler Gramps yazılımıyla dağıtıldı. İndirilebilir kılavuz, Gramps 3.0 sürümüyle ortadan kaldırıldı.


Önceki Dizin Sonraki
Gnome-important.png Telif hakkı bildirimi: Bu sayfadaki tüm düzenlemeler iki farklı telif hakkı lisansı kapsamındadır:

Bu lisanslar, Gramps projesinin bu wiki kılavuzunu gelecekteki Gramps sürümlerinde ücretsiz içerik olarak maksimum düzeyde kullanmasına izin verir. Bu ikili lisansı kabul etmiyorsanız, bu sayfayı düzenlemeyin. Viki'de yalnızca GFDL lisansı kapsamına giren diğer sayfalara harici bağlantılar aracılığıyla ([https://www.gramps-project.org/...]) sözdizimini kullanarak) bağlantı verebilirsiniz, dahili bağlantılar yoluyla değil.
Ayrıca, yalnızca bilinen Yazım kurallarını kullanın