Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?/sk

From Gramps
Revision as of 12:01, 27 October 2021 by Milan (talk | contribs) (Created page with "{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/he|Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started/sk|5.1}} {{languages/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?}} V tejto časti je u...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca

V tejto časti je uvedený prehľad zmien od verzie 5.0 programu Gramps. Tieto zmeny sú podrobne opísané aj ďalej v tejto príručke. Používateľom programu Gramps, ktorí prechádzajú z predchádzajúcich verzií, sa odporúča, aby si prečítali túto časť starších user manuals, aby si boli istí, že tieto nové funkcie využijú, keď začnú používať verziu 5.1.