Open main menu

Gramps β

Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?/sk

Revision as of 10:15, 22 November 2021 by Milan (talk | contribs) (Pred aktualizáciou)
Predchádzajúca Index Nasledujúca

V tejto časti je uvedený prehľad zmien od verzie 5.0 programu Gramps. Tieto zmeny sú podrobne opísané aj ďalej v tejto príručke. Používateľom programu Gramps, ktorí prešli z predchádzajúcich verzií, odporúčame, aby si prečítali túto časť starších užívateľských príručiek, aby si boli istí, že tieto nové funkcie využijú, keď začnú používať verziu 5.1.

Contents

Pred aktualizáciou

 
Prevencia straty dát počas aktualizácie

Vytvorenie archívu pred aktualizáciou nemusí byť dostatočné na ochranu vašich dát.

V nepravdepodobnom prípade, že Gramps 5.1 poškodí vašu databázu, môže poškodiť aj archív. odporúča sa vytvoriť zálohu vašich dát, ako je uvedené v tejto časti.

Pred aktualizáciou sa uistite, že sú údaje vášho rodinného stromu zabezpečené. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je:

 1. Spustite svoju existujúcu verziu programu Gramps (Gramps 3.4 alebo Gramps 4.2 alebo Gramps 5.0)
 2. Otvorte svoj rodinný strom
 3. Zálohujte rodinný strom do formátu gramps xml alebo do formátu gramps xml package (balík gramps xml obsahuje vaše fotografie a iné mediálne súbory spojené s údajmi rodinného stromu). Zálohujte svoj strom prostredníctvom ponuky Rodinné stromy -> Vytvoriť zálohu....
 4. Zatvorte tento rodinný strom a zopakujte vyššie uvedené kroky pre všetky ostatné rodinné stromy, ktoré máte
 5. Výsledný súbor (súbory) uložte na bezpečné miesto

Ďalšie informácie nájdete v Zálohovanie rodinného stromu. Všimnite si čo nebude zahrnuté počas zálohovania.


Po správnom zabezpečení údajov pokračujte v inštalácii programu Gramps 5.1 pomocou bežného inštalačného procesu vášho operačného systému. Vo väčšine prípadov sa tým zabezpečí, že nová inštalácia programu Gramps 5.1 nebude kolidovať s vašou staršou verziou programu Gramps. Môže však byť bezpečnejšie odinštalovať Gramps 3.4 pred inštaláciou Gramps 5.1 alebo sa uistite, že ste nainštalovali Gramps 5.1 na iné miesto. Toto je vždy potrebné, ak inštalujete zo zdrojového kódu. Viac informácií o inštalácii programu Gramps 5.1 nájdete v časti Stiahnutie najnovšieho programu Gramps.

Po nainštalovaní programu Gramps 5.1 môžete otvoriť svoje existujúce rodinné stromy a pokračovať v práci. V prípade problémov (napr. po úplnej aktualizácii systému) importujte vyššie vytvorený(-é) záložný(-é) súbor(-y) a obnovte tak svoj(-e) rodinný(-é) strom(-y).

 
Varovanie

Ak raz otvoríte rodinný strom v novšej verzii programu Gramps alebo pomocou novšieho operačného systému, vo všeobecnosti by ste sa nemali pokúšať znovu otvoriť túto databázu pomocou staršej verzie. Ako vždy, formát gramps xml je formát, ktorý sa má v takýchto prípadoch používať na výmenu vašich údajov. Existujú nástroje na opravu poškodených databáz, ale tie sú určené pre skúsených používateľov, takže sa vyhnite ich potrebe tým, že budete postupovať podľa vyššie uvedených krokov pred aktualizáciou operačného systému alebo programu Gramps.

Viditeľné zmeny jadra

Viditeľné zmeny po migrácii: rozhranie, údaje.

Dátový model

Podrobnosti o zmenách dátového modelu (ak existujú):

 1. Žiadne zmeny

 • Rodokmeň nemožno otvoriť v programe Gramps 3.4/4.0/4.1/4.2 a Gramps 5.1 bez aktualizácie.
 • Downgrade je možné vykonať len exportom XML a importom do predchádzajúcej verzie.
 • Súbor XML programu Gramps vytvorený programom Gramps 3.4/4.0/4.1 nie je identický so súborom vytvoreným programom Gramps 5.1.
 • Gramps 5.1 je teraz len pre Python3

Viac informácií o internej databáze nájdete v časti detailed changes.

Primárne zmeny

 • SQLite je teraz predvolený databázový backend namiesto BSDDB. Stále sa môžete rozhodnúť používať alternatívne databázové backendy. BSDDB zostáva k dispozícii ako štandardná alternatíva. Pre náročných používateľov sú k dispozícii PostgreSQL a MongoDB ako experimentálne doplnky tretích strán.

Vývojári sa domnievajú, že SQLite môže mať menej poškodení databázy, ktoré bránia jednoduchej obnove.

 • Možnosti automatického pravidelného zálohovania a zálohovania pri ukončení. Zálohovanie pri ukončení je predvolené.
 • Konfigurácia: nová možnosť databáza-zálohovanie-použiť-kompresiu

GUI

 • Nové farebné schémy umožňujú výber svetlej a tmavej farby.
 • Dodatočné farebné označenia v grafoch pre Domovská osoba, Neznámy žijúci, Rodina, Rozvedená rodina.
 • Pridanie filtra "do <n> km/ míľ/stupňov"
 • Možnosť zadávať dvojice zemepisná šírka/dĺžka oddelené čiarkou
 • Bočný panel lepšie mení veľkosť, pozícia sa pamätá
 • Editor SurName osoby sa používa intuitívnejšie.
 • Poradie tlačidiel zobrazenia sa už nemení pri rôznom spustení.
 • Lepšia indikácia priebehu pri dlho prebiehajúcich operáciách
 • Okná si pamätajú veľkosť/pozíciu
 • pridať FanChart2Way
 • Pridať kmls pre zobrazenie geografických miest.

Miesto

 • možnosť vyhľadávania alternatívnych názvov miest pri výbere miesta

Správy, nástroje, gramplety

 • Nová správa o rodokmeni
 • Editor formátu miesta a možnosť pre mnohé správy
 • Editor formátu dátumu a možnosť pre mnohé správy
 • možnosť, ako nahlasovať žijúce osoby pre mnohé prehľady
 • Nástroj ReorderIDs bol aktualizovaný; teraz môže pracovať s vlastnými ID (ako GetGov ID).
 • Naratívny web má ďalšie možnosti a zmeny vzhľadu.
  • Umožňuje výstup v rôznych jazykoch
  • Možnosť výstupu dátumu
  • Stránka so štatistikami
  • Pridaná možnosť Zahrnúť všetky / neodkazované mediálne objekty
  • vzťah k stredovej osobe na jednotlivých stránkach
 • Pridanie možnosti veľkosti miniatúry do grafu rodinných línií
 • Vylepšenie správy o potomkoch a podrobnej správy o potomkoch
 • Doplniť možnosti pridania individuálnej správy
  • možnosť zahrnúť alebo vylúčiť poznámky o osobách a rodinách
  • pridať možnosť zahrnúť alebo vylúčiť údaje zo sčítania ľudu
  • možnosť zahrnúť vzťah k stredovej osobe
  • možnosti zahrnúť identifikátor otca, značky, atribúty
 • zahrnúť všetky typy miest do správy o mieste
 • možnosti týkajúce sa vzťahov, rodinných línií a presýpacích hodín, ako sa kreslia línie

Import/Export

 • Gedcom podporuje viac neštandardných "značiek" a ďalšie štandardné značky
 • GEDCOM 5.5.1 Podpora vlastnej udalosti pri exporte
 • Nová možnosť kompresie pri exporte XML

Nové doplnky

 • Zobrazenie Quilt Chart: Zobrazenie zobrazuje vizualizáciu prikrývkového grafu rodokmeňa
 • Vylepšený správca zásuvných modulov: Addon/Plugin Manager s niekoľkými ďalšími možnosťami
 • Strom pieskových hodín: Strom Sandclock s použitím LaTeX genealogytree
 • Nástroj na import a zlúčenie: Porovnáva databázu Gramps XML s aktuálnou databázou a umožňuje zlúčiť rozdiely.
 • Kontrola údajov o asociáciách: Skontroluje údaje o asociáciách pre ľudí.