Gramps 5.1 Wiki Manual - User Directory/sk

From Gramps
Revision as of 18:17, 3 November 2021 by Milan (talk | contribs) (MacOS)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Táto príloha poskytuje odkaz na vyhľadanie umiestnenia používateľského adresára Gramps. Priečinok/adresár je uložený na rôznych miestach z dôvodu požiadaviek rozdelenia Gramps pre rôzne operačné systémy alebo na špeciálne účely.

Gramps-notes.png
Umiestnenie vášho používateľského adresára Gramps môže závisieť od operačného systému, ktorý používate, a od spôsobu prihlásenia do počítača.

Kde je nižšie uvedené <~username>, malo by byť nahradené menom, ktoré používate na prihlásenie do počítača.

POSIX - štýly systému

Predvolené umiestnenie používateľského adresára pre Gramps v prostredí POSIX-style [1] je:

/HOME/<užívateľské meno>/.gramps ktorý môže byť zadaný aj ako

Platí to pre BSD, Linux, Solaris, Unix a Mac OS-X pri použití Mac OS X Zostavenie zo zdroja.

Prípadne môžete využiť $HOME ekvivalent domovského adresára, aby ste sa vyhli komplikáciám s aktívnymi používateľskými menami. Hoci Gramps interne nerozpozná ekvivalenty adresárov pre cesty, môžete ich použiť v rámci Linuxu na nájdenie používateľských súborov Gramps. Vyššie uvedená cesta k používateľskému adresáru Gramps sa zjednoduší buď na:

$HOME/.gramps

alebo

~/.gramps

Alebo ak používate MS Windows, použite nasledujúcu syntax

$HOME\.gramps

alebo

~\.gramps

MacOS

Macos 200x200.png

Na počítačoch Apple Mac sa názvy súborov začínajúce na "." vo Finderi nezobrazujú. Ak chcete zjednodušiť prístup do používateľského adresára Gramps, otvorte okno terminálu pomocou aplikácie Terminál a zadajte:

V -s ~/.gramps ~/Documents/Gramps

čo spôsobí, že Finder zobrazí adresár ako priečinok v priečinku Dokumenty s názvom "Gramps". (Názov "Gramps" môžete nahradiť ľubovoľným názvom, ale pred medzerami použite znak /.) Prípadne môžete jednoducho kliknúť na Ísť -> 'Ísť do priečinka...' vo Finderi, a napísať

~/.gramps

vo výslednom dialógovom okne macOS Ísť do priečinka.

Balík aplikácií MacOS

Balík Mac OS X:Application package používa iné, štandardnejšie predvolené umiestnenie adresára systému MacOS:

/Users/<~username>/Library/Application Support/gramps

MS Windows

Windows 180x160.png

V systéme Microsoft Windows sú názvy súborov a priečinkov pre programy a používateľské údaje skryté v Prieskumníkovi súborov. Ak chcete uľahčiť prístup k používateľskému adresáru Gramps, postupujte podľa nasledujúcich rád spoločnosti Microsoft:


Predvolené umiestnenie Adresára používateľa pre všetky údaje používateľa Gramps v systéme Windows 7 (a novších) je

C:\Users\<~username>\AppData\Roaming\gramps

<~užívateľské meno> vo vyššie uvedenej ceste k súboru je zástupný znak pre konkrétne meno používateľa zvolené pri prihlasovaní do systému Windows.

Alternatívne môžete využiť premennú prostredia %AppData% [2], aby ste sa vyhli komplikáciám s aktívnymi používateľskými menami. Hoci Gramps interne nerozpozná premenné prostredia pre cesty, môžete ich použiť v rámci systému Windows na nájdenie používateľských súborov Gramps. Vyššie uvedená cesta k používateľskému adresáru Gramps je zjednodušená na:

%AppData%\gramps

Podobne ako Adresár používateľa, aj umiestnenie programov/aplikácií je skryté pred prehliadaním pomocou Prieskumníka Windows.

Predvolené umiestnenie pre inštaláciu v systéme Windows 7 (a novších) je

C:\Program Files\GrampsAIO64-5.X.X

alebo

C:\Program Files (x86)\GrampsAIO32-5.X.X


Pozrite tiež

Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions