Difference between revisions of "Gramps 5.1 Wiki Manual - Probably Alive/tr"

From Gramps
Jump to: navigation, search
 
(8 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
{{man index/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - Manage Family Trees: CSV Import and Export|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: brief|5.1}}
+
{{man index/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - Manage Family Trees: CSV Import and Export/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: brief/tr|5.1}}
 
{{languages/tr|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Probably_Alive}}
 
{{languages/tr|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Probably_Alive}}
 
{{#vardefine:chapter|7}}
 
{{#vardefine:chapter|7}}
 
{{#vardefine:figure|0}}
 
{{#vardefine:figure|0}}
  
The living status of the people in a Gramps database is important when you need to share your data with others, but want to protect the details of those that are alive. It is also employed in some reports. For these reasons, Gramps has some tools to help you determine if someone is alive.
+
Bir Gramps veri tabanındaki kişilerin yaşam durumu, verilerinizi başkalarıyla paylaşmanız gerektiğinde, ancak hayatta olanların ayrıntılarını korumak istediğinizde önemlidir. Bazı raporlarda da kullanılır. Bu nedenlerden dolayı Gramps, birinin hayatta olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak bazı araçlara sahiptir.
  
== How does Gramps determine if someone is alive? ==
+
== Gramps birinin hayatta olup olmadığını nasıl belirler? ==
  
 
[[File:EditPreferences-Dates-tab-default-51.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Menu: "Edit>Preferences..." - "Dates" - tab - defaults]]
 
[[File:EditPreferences-Dates-tab-default-51.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Menu: "Edit>Preferences..." - "Dates" - tab - defaults]]
  
A simple way to tell if someone is alive is to see if they have a death event, or a death-related event (such as a burial). However, it is probably true that many people in your database don't have such events, as you may not know any details of their death. If you know someone is dead, it might be a good idea to create a death event. You can also go back and add useful details (such as date and place of death) once that is known. Adding events for people known dead, even if they contain no exact details, is somewhat useful. However, Gramps can also add events with estimated dates (or not) for you (described below).
+
Birinin hayatta olup olmadığını anlamanın basit bir yolu, bir ölüm etkinliği mi yoksa ölümle ilgili bir etkinlik mi (mezar gibi) olduğunu görmektir. Ancak veri tabanınızdaki bir çok kişinin ölüm ayrıntılarını bilmiyor olabileceğinizden dolayı birçok kişinin bu tür etkinliklere sahip olmadığı muhtemelen doğrudur. Birinin öldüğünü biliyorsanız, bir ölüm etkinliği oluşturmak iyi bir fikir olabilir. Ayrıca, bir kez bilindiğinde geri dönüp yararlı ayrıntılar (ölüm tarihi ve yeri gibi) ekleyebilirsiniz. Kesin ayrıntılar içermeseler bile, öldüğü bilinen kişiler için etkinlikler eklemek biraz yararlıdır. Ancak, Gramps sizin için tahmini tarihleri ​​olan (veya olmayan) etkinlikler de ekleyebilir (aşağıda açıklanmıştır).
  
Requiring a user to manually add a death event to a person (so that they would not be considered alive) would be very tedious ---one would have to enter details on many people. Recall that if someone is considered alive, then their details should be prevented from being shared when exported. Therefore, Gramps has a function that can compute whether someone is probably alive based on their event dates, or their relations with people who may have event dates. For example, if a person doesn't have any evidence of death (such as a death or burial event), then Gramps will check this person's parents, children, siblings, continuously until some evidence is found---or it runs out of connections to check. Using information on typical age and event spans (such as typical age differences among siblings, typical ages of mothers at time of birth, etc.) Gramps can make guesses as to whether a person is alive or dead. As you can imagine, this can be a time-expensive function to execute, but can be quite useful. The values for the typical ages at birth, between generations, etc., can be set in {{man menu|Menu -> Edit -> Preferences -> [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Settings#Dates|Dates]]}}.
+
Bir kullanıcının bir kişiye elle bir ölüm etkinliği eklemesini istemek (böylece canlı olarak kabul edilmemeleri için) çok can sıkıcı olurdu ---biri birçok kişi hakkında ayrıntı girmek zorunda kalacaktı. Birinin hayatta olduğu düşünülürse, dışa aktarıldığında ayrıntılarının paylaşılmasının engellenmesi gerektiğini hatırlayın. Bu nedenle Gramps, birinin etkinlik tarihlerine veya etkinlik tarihleri ​​olabilecek kişilerle olan ilişkilerine göre muhtemelen hayatta olup olmadığını hesaplayabilen bir işleve sahiptir. Örneğin, bir kişinin herhangi bir ölüm kanıtı yoksa (ölüm veya defin etkinliği gibi), o zaman Gramps bu kişinin ebeveynlerini, çocuklarını, kardeşlerini bir kanıt bulunana kadar sürekli olarak kontrol eder---veya kontrol edilecek bağlantılar bitene kadar. Tipik yaş ve etkinlik süreleri hakkındaki bilgileri kullanarak (kardeşler arasındaki tipik yaş farklılıkları, annelerin doğum anındaki tipik yaşları vb.) Gramps, bir kişinin hayatta mı yoksa ölü mü olduğu konusunda tahminlerde bulunabilir. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yürütülmesi zaman alan bir işlev olabilir, ancak oldukça yararlı olabilir. Tipik doğum yaşı, kuşaklar arası vs. için değerler {{man menu|Menü -> Düzenle -> Tercihler -> [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Settings/tr#Tarihler|Tarihler]]}} sekmesinden ayarlanabilir.
  
The probably alive function can check to see if a person was alive on any specific date, or during a time span. This is used in the [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Gramplets#Age_on_Date|Age on Date]] Gramplet. Normally, the system will estimate birth and death events, and see if a date falls between those two.
+
Muhtemelen yaşıyor işlevi, bir kişinin belirli bir tarihte veya bir zaman aralığında hayatta olup olmadığını kontrol edebilir. Bu, [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Gramplets/tr#Tarihteki Yaşı|Tarihteki Yaşı]] Grampletinde kullanılır. Normalde sistem doğum ve ölüm olaylarını tahmin eder ve bu ikisi arasında bir tarih olup olmadığına bakar.
  
However, there is one special case: if you are looking for people probably alive ''today'' and they have a death event, then they are considered dead no matter what (even if the event doesn't have a date). Therefore, you will get different results if you see who was probably alive yesterday (or last year) as compared to who is considered alive today. The reason for this is that if you have a death event, you know that a person died in the past, but you don't know when. If you look to see if a person was alive in the past (yesterday and prior) then you can not say for certain if they were dead then without knowing a death date.
+
Ancak, özel bir durum var: Muhtemelen ''bugün'' yaşayan insanları arıyorsanız ve bir ölüm etkinliği varsa, o zaman ne olursa olsun ölü olarak kabul edilirler (etkinliğin tarihi olmasa bile). Bu nedenle, kimin dün (veya geçen yıl) hayatta olduğunu ve bugün kimin hayatta olduğunu görürseniz farklı sonuçlar alırsınız. Bunun nedeni, eğer bir ölüm etkinliğiniz varsa, geçmişte bir kişinin öldüğünü biliyorsunuz ama ne zaman olduğunu bilmiyorsunuz. Bir kişinin geçmişte (dün ve önceki) hayatta olup olmadığına bakarsanız, ölüm tarihini bilmeden o kişinin ölü olup olmadığını kesin olarak söyleyemezsiniz.
  
If you want to know the details of why Gramps has determined an individual is alive or dead, you can use the [[Calculate_Estimated_Dates|Calculate Estimated Dates]] Tool addon to get an explanation. This will show the estimate birth and death dates, and the relationship to someone who has an event date on which these are based.
+
Gramps'ın bir bireyin canlı veya ölü olduğunu neden belirlediğinin ayrıntılarını bilmek istiyorsanız, bir açıklama almak için [[Addon:Calculate Estimated Dates/tr|Tahmini Tarihleri ​​Hesapla]] Aracı eklentisini kullanabilirsiniz. Bu, tahmini doğum ve ölüm tarihlerini ve bunların dayandığı bir olay tarihi olan biriyle olan ilişkiyi gösterecektir.
  
== Probably Alive Proxy ==
+
== Muhtemelen Yaşayan Proxy ==
  
The first tool is the "Probably Alive" proxy. This is used automatically whenever you export your data to a format that supports the ability to restrict details on living people. The proxy wraps the database in a layer that prevents access to sensitive details of living people, such as their given name, and their events.
+
İlk araç "Muhtemelen Yaşayan" proxy'sidir. Bu, verilerinizi canlı insanlarla ilgili ayrıntıları kısıtlama özelliğini destekleyen bir biçime aktardığınızda otomatik olarak kullanılır. Proxy, veritabanını, yaşayan insanların adları ve olayları gibi hassas ayrıntılarına erişimi engelleyen bir katmana sarar.
  
== Probably Alive Filter ==
+
== Muhtemelen Yaşayan Süzgeci ==
  
Today's date is treated specially in the instances of events with no dates, and checking alive status in the past. For example, if a person has a death event with no date, then we know that the person is dead as of today, and always in the future. However, for those functions for which you can check to see if a person was alive on a date in the past, we cannot say if they were alive or dead on that date. So, if you have a death event with no date, and check to see if they were alive just yesterday, Gramps will be unable to determine the alive/dead status.
+
Bugünün tarihi, tarihi bulunmayan etkinliklerde ve geçmişte canlı durumu kontrol edildiğinde özel olarak ele alınır. Örneğin, bir kişinin tarihi olmayan bir ölüm etkinliği varsa, o kişinin bugün itibariyle ve her zaman gelecekte öldüğünü biliyoruz. Ancak, geçmişte bir tarihte bir kişinin hayatta olup olmadığını kontrol edebileceğiniz bu işlevler için, o tarihte hayatta mı yoksa ölü mü olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle, tarihi olmayan bir ölüm etkinliğiniz varsa ve daha dün hayatta olup olmadıklarını kontrol ederseniz, Gramps canlı/ölü durumunu belirleyemez.
  
See:
+
Bakınız:
* [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Filters#People_probably_alive|People probably alive filter]]
+
* [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Filters/tr#Muhtemelen yaşayan kişiler|Muhtemelen yaşayan kişiler süzgeci]]
  
== Calendar Gramplet ==
+
== Takvim Gramplet ==
  
See [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Gramplets#Calendar|Calendar]] gramplet.
+
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Gramplets/tr#Takvim|Takvim]] gramplet bakınız.
  
== Editing Dates ==
+
== Tarihleri ​​Düzenleme ==
  
 
See [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_1#Editing_dates|Editing dates]].
 
See [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_1#Editing_dates|Editing dates]].
Line 44: Line 44:
 
{{man index/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - Manage Family Trees: CSV Import and Export/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: brief/tr|5.1}}
 
{{man index/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - Manage Family Trees: CSV Import and Export/tr|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: brief/tr|5.1}}
  
{{grampsmanualcopyright}}
+
{{grampsmanualcopyright/tr}}
  
 
[[Category:Tr:Documentation]]
 
[[Category:Tr:Documentation]]

Latest revision as of 22:40, 18 March 2022

Önceki Dizin Sonraki


Bir Gramps veri tabanındaki kişilerin yaşam durumu, verilerinizi başkalarıyla paylaşmanız gerektiğinde, ancak hayatta olanların ayrıntılarını korumak istediğinizde önemlidir. Bazı raporlarda da kullanılır. Bu nedenlerden dolayı Gramps, birinin hayatta olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak bazı araçlara sahiptir.

Gramps birinin hayatta olup olmadığını nasıl belirler?

Fig. 7.1 Menu: "Edit>Preferences..." - "Dates" - tab - defaults

Birinin hayatta olup olmadığını anlamanın basit bir yolu, bir ölüm etkinliği mi yoksa ölümle ilgili bir etkinlik mi (mezar gibi) olduğunu görmektir. Ancak veri tabanınızdaki bir çok kişinin ölüm ayrıntılarını bilmiyor olabileceğinizden dolayı birçok kişinin bu tür etkinliklere sahip olmadığı muhtemelen doğrudur. Birinin öldüğünü biliyorsanız, bir ölüm etkinliği oluşturmak iyi bir fikir olabilir. Ayrıca, bir kez bilindiğinde geri dönüp yararlı ayrıntılar (ölüm tarihi ve yeri gibi) ekleyebilirsiniz. Kesin ayrıntılar içermeseler bile, öldüğü bilinen kişiler için etkinlikler eklemek biraz yararlıdır. Ancak, Gramps sizin için tahmini tarihleri ​​olan (veya olmayan) etkinlikler de ekleyebilir (aşağıda açıklanmıştır).

Bir kullanıcının bir kişiye elle bir ölüm etkinliği eklemesini istemek (böylece canlı olarak kabul edilmemeleri için) çok can sıkıcı olurdu ---biri birçok kişi hakkında ayrıntı girmek zorunda kalacaktı. Birinin hayatta olduğu düşünülürse, dışa aktarıldığında ayrıntılarının paylaşılmasının engellenmesi gerektiğini hatırlayın. Bu nedenle Gramps, birinin etkinlik tarihlerine veya etkinlik tarihleri ​​olabilecek kişilerle olan ilişkilerine göre muhtemelen hayatta olup olmadığını hesaplayabilen bir işleve sahiptir. Örneğin, bir kişinin herhangi bir ölüm kanıtı yoksa (ölüm veya defin etkinliği gibi), o zaman Gramps bu kişinin ebeveynlerini, çocuklarını, kardeşlerini bir kanıt bulunana kadar sürekli olarak kontrol eder---veya kontrol edilecek bağlantılar bitene kadar. Tipik yaş ve etkinlik süreleri hakkındaki bilgileri kullanarak (kardeşler arasındaki tipik yaş farklılıkları, annelerin doğum anındaki tipik yaşları vb.) Gramps, bir kişinin hayatta mı yoksa ölü mü olduğu konusunda tahminlerde bulunabilir. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yürütülmesi zaman alan bir işlev olabilir, ancak oldukça yararlı olabilir. Tipik doğum yaşı, kuşaklar arası vs. için değerler Menü -> Düzenle -> Tercihler -> Tarihler sekmesinden ayarlanabilir.

Muhtemelen yaşıyor işlevi, bir kişinin belirli bir tarihte veya bir zaman aralığında hayatta olup olmadığını kontrol edebilir. Bu, Tarihteki Yaşı Grampletinde kullanılır. Normalde sistem doğum ve ölüm olaylarını tahmin eder ve bu ikisi arasında bir tarih olup olmadığına bakar.

Ancak, özel bir durum var: Muhtemelen bugün yaşayan insanları arıyorsanız ve bir ölüm etkinliği varsa, o zaman ne olursa olsun ölü olarak kabul edilirler (etkinliğin tarihi olmasa bile). Bu nedenle, kimin dün (veya geçen yıl) hayatta olduğunu ve bugün kimin hayatta olduğunu görürseniz farklı sonuçlar alırsınız. Bunun nedeni, eğer bir ölüm etkinliğiniz varsa, geçmişte bir kişinin öldüğünü biliyorsunuz ama ne zaman olduğunu bilmiyorsunuz. Bir kişinin geçmişte (dün ve önceki) hayatta olup olmadığına bakarsanız, ölüm tarihini bilmeden o kişinin ölü olup olmadığını kesin olarak söyleyemezsiniz.

Gramps'ın bir bireyin canlı veya ölü olduğunu neden belirlediğinin ayrıntılarını bilmek istiyorsanız, bir açıklama almak için Tahmini Tarihleri ​​Hesapla Aracı eklentisini kullanabilirsiniz. Bu, tahmini doğum ve ölüm tarihlerini ve bunların dayandığı bir olay tarihi olan biriyle olan ilişkiyi gösterecektir.

Muhtemelen Yaşayan Proxy

İlk araç "Muhtemelen Yaşayan" proxy'sidir. Bu, verilerinizi canlı insanlarla ilgili ayrıntıları kısıtlama özelliğini destekleyen bir biçime aktardığınızda otomatik olarak kullanılır. Proxy, veritabanını, yaşayan insanların adları ve olayları gibi hassas ayrıntılarına erişimi engelleyen bir katmana sarar.

Muhtemelen Yaşayan Süzgeci

Bugünün tarihi, tarihi bulunmayan etkinliklerde ve geçmişte canlı durumu kontrol edildiğinde özel olarak ele alınır. Örneğin, bir kişinin tarihi olmayan bir ölüm etkinliği varsa, o kişinin bugün itibariyle ve her zaman gelecekte öldüğünü biliyoruz. Ancak, geçmişte bir tarihte bir kişinin hayatta olup olmadığını kontrol edebileceğiniz bu işlevler için, o tarihte hayatta mı yoksa ölü mü olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle, tarihi olmayan bir ölüm etkinliğiniz varsa ve daha dün hayatta olup olmadıklarını kontrol ederseniz, Gramps canlı/ölü durumunu belirleyemez.

Bakınız:

Takvim Gramplet

Takvim gramplet bakınız.

Tarihleri ​​Düzenleme

See Editing dates.


Önceki Dizin Sonraki


Gnome-important.png Telif hakkı bildirimi: Bu sayfadaki tüm düzenlemeler iki farklı telif hakkı lisansı kapsamındadır:

Bu lisanslar, Gramps projesinin bu wiki kılavuzunu gelecekteki Gramps sürümlerinde ücretsiz içerik olarak maksimum düzeyde kullanmasına izin verir. Bu ikili lisansı kabul etmiyorsanız, bu sayfayı düzenlemeyin. Viki'de yalnızca GFDL lisansı kapsamına giren diğer sayfalara harici bağlantılar aracılığıyla ([https://www.gramps-project.org/...]) sözdizimini kullanarak) bağlantı verebilirsiniz, dahili bağlantılar yoluyla değil.
Ayrıca, yalnızca bilinen Yazım kurallarını kullanın