Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/he

From Gramps
Revision as of 14:38, 12 July 2021 by Avma (talk | contribs) (fix category)
Jump to: navigation, search
הקודם מפתח הבא

ברמפס הוא חבילת תוכנה המיועדת למחקר גנאלוגי. למרות הדימיון לתוכניות גנאלוגיות אחרות, גרמפס מציע כמה תכונות ייחודיות בן נדון בהמשך.

גרמפס הוא חבילת תוכנת קוד פתוח, מה שאומר שאתם חופשיים ליצור עותקים ולהפיץ אותו לכל מי שאתם חפצים. הוא פותח ומתוחזק על ידי צוות מתנדבים עולמי שמטרתו להפוך את גרמפס לעצמתי, אך קל לשימוש.

למה גרמפס?

מרבית התכנות הגנאלוגיה מאפשרות הזנת מידע על הורים קדמונים וצאצאים. בדרך כלל, הם יכולים להציג קשרים משפחתיים באמצעות תרשימים, גרפים או דוחות. חלקם מאפשרים גם לכלול תמונות או מדיה אחרת. רובן מאפשרות לכלול מידע אודות אנשים גם אם אותם אנשים אינם קשורים ישירות למשפחה העיקרית שבמרכז המחקר. הם עשויים לכלול תכונות המאפשרות להחליף נתונים עם תכנות אחרות ולהדפיס סוגים שונים של דוחות.

לגרמפס יש את כל היכולות הללו ועוד. יש לציין שהוא מאפשר לשלב פיסות נתונים כפי שהם נובעים מהמחקר ןלרכז אותם במקום אחד - המחשב האישי. לאחר מכן ניתן להשתמש במחשב כדי לתפעל, לתאם ולנתח את הנתונים, במקום להתעסק עם 'קירות נייר'.

מוסכמות טיפוגרפיות במדריך הויקי

במדריך זה מילים מסוימות מסומנות בטיפוגרפיה מיוחדת:

 • יישומים
 • פקודות שמוזנות לשורת הפקודה
 • שמות קבצים או שמות קבצים
 • מלל בר החלפה
 • תוויות ללחצנים ולחלקים אחרים במנשק החזותי. ▴ ו־ ▾ נגרר בכותרת עמודה מציין את סדר המיון של עמודת הטבלה. ◂ כותרות או לשונית נוספות ▸
 • מלל רמז־צץ עבור רמזים־צצים בעת רחף או גלגול (להלן "רמז־צץ" – Tooltips) המזהים רכיבים של המנשק החזותי.
 • צעדי בחירות תפריט יראו כך: תפריט -> תפריט משנה -> פריו טפריט (רווחים אמורים להקיף את ראש החץ -> כדי לגרום לעמודי מרשתת לזהות את התפריט ככזו.)
 • לחצנים שניתן להקשה
 • משולש חשיפה צוֹמֶת הרחבה או כווץ יישומון משולש חשיפה. את כל הצמתים במצב תצוגת העץ ניתן לכווץ או להרחיב בו זמנית מתפריט־קופץ המוצג בהקשת עכבר ימנית.
 • כל דבר שמוקלד
 • תיבת סימון - ☑
  מסומן
 • תיבת סימון - ❏
  לא מסומן
 • RadioButton Selected.png - כפתור רדיו ◉ שסומן
 • RadioButton Deselected.png - כפתור רדיו 🔘 שלא שסומן

המדריך מספק גם פיסות מגוונות של מידע נוסף בעצות ובהערות, כדלקמן:

Tango-Dialog-information.png
עצה לדוגמה

עצות ופיסות מידע נוספות, יראו כך.


Gramps-notes.png
הערה לדוגמה

הערות יראו כך.

ולבסוף, האזהרות, שנועדו לציין מקומות בהם נדרשת זהירות:

Gnome-important.png
אזהרה לדוגמה

כך תיראה אזהרה. מקום שם עלולים להסתבך בצרות, תתקבל אזהרה לפני כן.


הקודם מפתח הבא
align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות