Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/he

From Gramps
Jump to: navigation, search
הקודם מפתח הבא

גרמפס הוא מייזם לפיתוח תוכנה המיועדת למחקר־יוחסין. למרות דימיונה הרב לתוכנות גנאלוגיות אחרות, היא מציעה מספר תכונות ייחודיות שיידונו בהרחבה בהמשך. גרמפס היא חבילת תוכנת קוד פתוח, כלומר אתם חופשיים ליצור עותקים ולהפיץ אותם לכל מי שאתם חפצים (הכול במגבלות הרשיון). התוכנה פותחה ומתוחזקת על ידי צוות המייזם, מתנדבים מכול העולם, שמטרתו להפוך את גרמפס לעצמתי אף יותר, אך בה בעת קלה וידידותית לשימוש.

למה גרמפס?

מרבית תכנות הגנאלוגיה מאפשרות הזנת מידע על אבות קדמונים וצאצאים. בדרך כלל, הם יכולים להציג קשרים משפחתיים באמצעות תרשימים, גרפים או דוחות. חלקם מאפשרים גם לכלול תמונות או מדיה אחרת. רובן מאפשרות לכלול מידע אודות אנשים גם אם אותם אנשים אינם קשורים ישירות למשפחה העיקרית שבמרכז המחקר. הם עשויים לכלול תכונות המאפשרות להחליף נתונים עם תוכנות אחרות ולהדפיס סוגים שונים של דוחות.

לגרמפס יש את כל היכולות הללו, ועוד. יש לציין שהוא מאפשר לשלב פיסות נתונים כפי שהם נובעים ומצטברים מהמחקר ולרכז אותם במקום אחד - במחשב האישי. לאחר מכן ניתן להשתמש במחשב כדי לתפעל, לתאם ולנתח את הנתונים, במקום להתעסק עם 'קירות נייר'.

מוסכמות טיפוגרפיות במדריך הוויקי

במדריך זה מילים מסוימות מסומנות בטיפוגרפיה מיוחדת:

 • יישומים
 • פקודות שמוזנות לשורת הפקודה
 • שמות קבצים או שמות קבצים
 • מלל בר החלפה
 • תוויות ללחצנים ולחלקים אחרים במנשק החזותי. ▴ ו־ ▾ נגרר בכותרת עמודה מציין את סדר המיון של עמודת הטבלה. ◂ כותרות או לשונית נוספות ▸
 • מלל רמז־צץ עבור רמזים־צצים בעת רחף או גלגול (להלן "רמז־צץ" – Tooltips) המזהים רכיבים של המנשק החזותי.
 • צעדי בחירות תפריט יראו כך: תפריט -> תפריט משנה -> פריו טפריט (רווחים אמורים להקיף את ראש החץ -> כדי לגרום לעמודי מרשתת לזהות את התפריט ככזו.)
 • לחצנים שניתן להקשה
 • משולש חשיפה צוֹמֶת הרחבה או כווץ יישומון משולש חשיפה. את כל הצמתים במצב תצוגת העץ ניתן לכווץ או להרחיב בו זמנית מתפריט־קופץ המוצג בהקשת עכבר ימנית.
 • כל דבר שמוקלד
 • תיבת סימון - ☑
  מסומן
 • תיבת סימון - ❏
  לא מסומן
 • RadioButton Selected.png - כפתור רדיו ◉ שסומן
 • RadioButton Deselected.png - כפתור רדיו 🔘 שלא שסומן

המדריך מספק גם פיסות מגוונות של מידע נוסף בעצות ובהערות, כדלקמן:

Tango-Dialog-information.png
עצה לדוגמה

עצות ופיסות מידע נוספות, יראו כך.


Gramps-notes.png
הערה לדוגמה

הערות יראו כך.

ולבסוף, האזהרות, שתפקידן לציין מקומות בהם נדרשת זהירות:

Gnome-important.png
אזהרה לדוגמה

כך תיראה אזהרה. מקום שם עלולים להסתבך בצרות, תתקבל אזהרה לפני כן.


הקודם מפתח הבא
align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות