Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/bg

From Gramps
Revision as of 06:31, 29 January 2021 by Daleathan (talk | contribs) (Типографски конвенции)
Jump to: navigation, search
Пред. Съдържание След.

Gramps е софтуерен пакет проектиран за родословни изследвания. Въпреки, че прилича на други родословни програми, Gramps предлага някои уникални и мощни възможности, които ще обсъдим по-долу.

Gramps е софтуерен пакет с отворен код, това означава, че сте свободен да го копирате и разпространявате на всекиго. Той се разработва и потдържа от екип доброволци от цял свят, чиято цел е да направят Gramps мощен и лесен за употреба.


Защо да използваме Gramps?

Повечето родословни програми ви позволяват да въвеждате информация за вашите прародители и наследници. Обикновенно те могат да изобразяват семейните връзки чрез графики, схеми или доклади. Някой ви позволяват и да включвате изображения или друг тип медии. Повечето ви подволяват да включвате информация за хора, дори тези хора да не са пряко свързани със семейството което изследвате. И могат да включват възможности за обмен на информация с други програми, а също и да отпечатват различни видове доклади.

Gramps има всички от тези възможности, че и повече. Най-важното е, че тя ви позволява да обедините частици и парченца от информация, когато те изкокнат по време на изследванията ви и да ги обедини в едно цяло на едно място – вашият компютър. След което може да използвате компютъра да манипулирате, съпоставяте и анализирате вашата информация, вместо да се ровите в купища хартия.

Типографски конвенции

В този учебник някои думи са отбелязани по специален начин:

  • Приложения
  • Команди които пишете в командният ред
  • Файлови_имена
  • Текст за заместване
  • Етикети за бутони и други части от графичният интерфейс
  • Избиране на опция от менюта изглеждат така: Меню -> Субменю -> Опция от менюто
  • Бутон който може да щракнете
  • Всяко нещо което изписвате

Учебника предлага и допълнителна информация във вид на полезни съвети и бележки, както следва.


Tango-Dialog-information.png
Примерен полезен съвет

Полезните съвети и допълнителната информация ще изглеждат така.


Gramps-notes.png
Примерна бележка

Бележките ще изглеждат така.


Накрая ще споменем и предупрежденията когато трябва да внимавате:

Gnome-important.png
Примерно предупреждение

Така изглеждат предупрежденията. Ако има шанс да развалите нещо ще бъдете предупредени предварително.


Пред. Съдържание След.


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions