Gramps 5.1 Wiki Manual - Plugin Manager/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Správca zásuvných modulov je dostupný v ponuke Pomoc ->Správca zásuvných modulov. Mnohé funkcie Správcu zásuvných modulov sú určené pre vývojárov a dialógové okná opísané nižšie sú tie, ktoré vidia vývojári. Funkcie pre bežných používateľov sú uvedené nižšie, ak sa líšia.

Program Gramps zisťuje, či je spustený v režime používateľa alebo vývojára, pomocou príznaku "optimalizovať":

 • python -O gramps.py

Pozri Ladenie programu Gramps.

Gramps sa skladá z jadra a mnohých zásuvných modulov. Pri spustení programu Gramps sa načíta jadro a načíta sa len obmedzený počet zásuvných modulov. Tým sa znižuje čas spustenia a pamäťové nároky programu Gramps. Následne sa mnohé zásuvné moduly automaticky načítajú systémom Gramps, keď sú potrebné, takže mnohí používatelia nebudú musieť vedieť o existencii zásuvných modulov alebo o ich oneskorenom načítaní.

Správca zásuvných modulov umožňuje ovládať, ako Gramps spravuje zásuvné moduly.

Tango-Dialog-information.png
Vstavaný Správca zásuvných modulov môžete nahradiť aj

experimentálnym nástrojom tretej strany Plugin Manager Enhanced doplnok, ktorý poskytuje jedno jednotné zobrazenie, ktoré kombinuje zobrazenia Registrovaný a Načítaný so všetkými dostupnými zásuvnými modulmi tretích strán


Typy zásuvných modulov

V programe Gramps existujú dve hlavné kategórie zásuvných modulov: "používateľské zásuvné moduly" a "systémové zásuvné moduly". Používateľské zásuvné moduly sú tie, ktoré používate a ovládate, aby vám poskytovali rôzne funkcie. Systémové zásuvné moduly používa program Gramps.

V programe Gramps sa nachádzajú tieto typy používateľských zásuvných modulov:

 1. doc creators (tvorcovia dokumentov): Backendy, pre ktoré môže Gramps písať správy (pdf, odf, ascii text, ...)
 2. exportéry: formáty exportu, do ktorých môžete exportovať svoje údaje prostredníctvom ponuky Rodinné stromy ->Export...
 3. gramplety: malé programy, ktoré môžete vložiť do pohľadu Informačný panel alebo odpojiť a používať ako bežné okno
 4. gramplety pohľadov: pohľady viditeľné v hlavnom okne programu Gramps
 5. importéry: importné formáty, z ktorých môže Gramps importovať údaje prostredníctvom ponuky Rodinné stromy ->Import...
 6. mapová služba: ciele, ktoré možno použiť v pohľade miesta na prechod na internetovú mapovú službu (Ísť tlačidlo na paneli nástrojov)
 7. quickreport (rýchle prehľady): známe ako Quick Views (rýchle prehľady), sú to malé prehľady, ktoré sú k dispozícii v kontextovej ponuke na zoznamových prehľadoch alebo prostredníctvom grampletu Quick View (rýchleho prehľadu)
 8. reporty: Sú to textové alebo grafické prehľady, ktoré dokáže Gramps vytvoriť
 9. nástroje: Nástroje, ktoré môžete spustiť prostredníctvom ponuky Nástroje

V programe Gramps sa nachádzajú nasledujúce typy systémových zásuvných modulov:

 1. databáza: Backendy, ktoré umožňujú programu Gramps podporovať alternatívne typy databáz.
 2. plugin libs: Prítomné knižnice, ktoré poskytujú ďalšie funkcie.
 3. vzťahy: kalkulátory vzťahov pre rôzne jazyky
 4. Pravidlo (zavedené v programe Gramps 5.1.x a vyššej verzii)

Existuje mnoho zásuvných modulov, ktoré sa dodávajú s programom Gramps. Každý však môže napísať zásuvný modul a zdieľať ho. Tieto zásuvné moduly tretích strán sa nazývajú "doplnky". Veľmi odporúčame používateľom a vývojárom, aby sa o svoje výtvory podelili s ostatnými používateľmi programu Gramps.

Registrácia a načítanie

Zásuvné moduly sú buď uložené lokálne v počítači a Gramps o nich vie, keď sa hovorí, že sú Registrované, alebo sú uložené na vzdialenom počítači a Gramps pozná len ich názov, typ a popis, keď sa hovorí, že sú Doplnky.

Pri spustení programu Gramps sa automaticky načítajú informácie o miestnych doplnkoch, takže sa stanú registrovanými. Správca zásuvných modulov sa môže použiť na stiahnutie vzdialených doplnkov, aby sa tiež zaregistrovali.

Registrované (t. j. lokálne) doplnky sú načítané programom Gramps v nasledujúcich situáciách:

 1. sú automaticky načítané pri spustení. Niektoré typy zásuvných modulov sa načítajú pri spustení (napr. neskryté pohľady), niektoré zásuvné moduly môžu mať príznak, ktorý vynúti načítanie pri spustení,
 2. sú automaticky načítané na základe toho, že používateľ klikne na zobrazenie alebo požiada o správu,
 3. sa načítajú tak, že používateľ výslovne požiada o načítanie v správcovi zásuvných modulov,
 4. vzdialené zásuvné moduly sa načítajú súčasne s ich registráciou pomocou Install Addons v záložke Všeobecné v Upraviť > Predvoľby....

Skrytie/odkrytie

Správca zásuvných modulov sa dá použiť na skrytie alebo odkrytie zásuvných modulov. V niektorých ponukách sa skryté doplnky nezobrazia, takže doplnok nie je možné vybrať. Ak je napríklad Gramplet skrytý, nezobrazí sa v kontextovej ponuke "Pridajte gramplet", ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na pozadí hlavnej karty Gramplety. Skrytie niektorých doplnkov (napríklad Vzťahov alebo Pohľadov Gramps) však nemá žiadny účinok a nemusí byť ani povolené.

Akcie

Pre Správcu doplnkov existujú dve záložky:

Registrované zásuvné moduly

Fig. 11.1 Registrované zásuvné moduly

Tu vidíte zoznam všetkých zásuvných modulov, ktoré našiel Gramps. Ide o zásuvné moduly, ktoré sú súčasťou programu Gramps, ako aj o zásuvné moduly nájdené v adresári gramps51/plugins v rámci Adresára používateľov programu Gramps. Typ zásuvného modulu je uvedený v prvom stĺpci.

Zásuvný modul môžete zobraziť alebo skryť tak, že vyberiete riadok a stlačíte tlačidlo Skryť/Odkryť. Toto je užitočné len pre zásuvné moduly používateľov.

Výberom riadku a dvojitým kliknutím alebo stlačením tlačidla Info sa zobrazí Detailed Info dialógové okno.


Načítané zásuvné moduly

Fig. 11.2 Načítané zásuvné moduly

Tu sa zobrazí zoznam všetkých zásuvných modulov, ktoré sa pokúsili načítať. Za normálnych okolností sa načítajú všetky pohľady (ako napríklad Pohľad Vzťah) a automaticky sa načítajú všetky gramplety/správy/nástroje, ktoré ste použili.

Ak počas načítania zásuvného modulu došlo k chybe, na tejto karte sa zobrazí stĺpec Stav. Dvojitým kliknutím na riadok zobrazujúci chybu sa otvorí Detailed Info dialógové okno zobrazujúce podrobne chybu. Môžete ho použiť na kontaktovanie autora zásuvného modulu alebo zoznamu chýb programu Gramps.

Ak sa neskôr rozhodnete, že sa vám doplnok nepáči, môžete ho označiť ako "skrytý" a už sa nebude zobrazovať.

Doplnok môžete zobraziť alebo skryť tak, že vyberiete riadok a stlačíte tlačidlo Skryť/Odkryť. Toto je užitočné len pre používateľské doplnky.

Výberom riadku a stlačením tlačidla Info sa zobrazí dialógové okno Detailed Info .Dialógové okno Podrobné informácie

Fig. 11.3 Podrobné informácie - dialóg - príklad

V dialógovom okne Detailed Info sa zobrazia informácie o vybranom zásuvnom module/doplnku. Môžete ho použiť na kontaktovanie autora zásuvného modulu alebo zoznamu chýb programu Gramps.


 • Názov zásuvného modulu:
 • Popis
 • Verzia:
 • Autori:
 • E-mail:
 • Názov súboru:
 • Umiestnenie:Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions