Gramps 5.1 Wiki Manual - Manage Family Trees: CSV Import and Export/sk

From Gramps
Revision as of 11:23, 6 November 2021 by Milan (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Previous Index Next


Táto časť sa týka používania programu Gramps s formátom Tabuľka s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV).

Môžete tiež Exportovať aktuálne zobrazenie zoznamu do tabuľky (*.ODT) alebo súboru CSV.