Gramps 5.1 Wiki Manual - Manage Family Trees: CSV Import and Export/sk

From Gramps
Revision as of 11:22, 6 November 2021 by Milan (talk | contribs) (Created page with "{{man index|Gramps 5.1 Wiki Manual - Manage Family Trees|Gramps 5.1 Wiki Manual - Probably Alive|5.1}} {{languages|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees:_CSV_Import_and...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Previous Index Next


Táto časť sa týka používania programu Gramps s formátom Tabuľka s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV).

Môžete tiež Exportovať aktuálne zobrazenie zoznamu do tabuľky Spreadsheet(*.ODT) alebo súboru CSV.