Difference between revisions of "Gramps 5.1 Wiki Manual - Manage Family Trees: CSV Import and Export/sk"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Export)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
(Ľudia)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
Line 96: Line 96:
  
 
<pre>
 
<pre>
person - odkaz, ktorý sa použije pre rodiny (manželstvá a deti)  
+
osoba - odkaz, ktorý sa použije pre rodiny (manželstvá a deti)  
 
grampsid - na priradenie identifikátora Gramps k osobe
 
grampsid - na priradenie identifikátora Gramps k osobe
firstname - krstné meno osoby
+
firstname - dané (krstné) meno, prvé meno osoby
priezvisko/vlastné meno - priezvisko osoby
+
priezvisko/posledné meno - priezvisko, posledné meno osoby
callname (meno) - spoločné meno (prezývka) osoby
+
callname (meno) - používané meno (prezývka) osoby
prefix - prípona priezviska (von, de atď.)
+
predpona - predpona priezviska (von, de atď.)
 
prípona - prípona mena osoby (Jr., Sr.)
 
prípona - prípona mena osoby (Jr., Sr.)
 
titul - titul osoby (Dr., Mr.)
 
titul - titul osoby (Dr., Mr.)
Line 137: Line 137:
 
residenceplace - miesto bydliska
 
residenceplace - miesto bydliska
 
residenceplace_id - identifikátor miesta bydliska
 
residenceplace_id - identifikátor miesta bydliska
residencesource - zdrojový názov bydliska
+
residencesource - názov zdroja bydliska
  
 
attributetype - typ atribútu
 
attributetype - typ atribútu
 
attributevalue - hodnota atribútu
 
attributevalue - hodnota atribútu
attributesource - zdrojový názov atribútu
+
attributesource - názov zdroja atribútu
 
</pre>
 
</pre>
  

Revision as of 12:25, 6 November 2021

Previous Index Next


Táto časť sa týka používania programu Gramps s formátom Tabuľka s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV).

Môžete tiež Exportovať aktuálne zobrazenie zoznamu do tabuľky (*.ODT) alebo súboru CSV.

Import/export tabuľky Gramps

Tento formát umožňuje importovať/exportovať tabuľku s údajmi naraz. Tabuľka musí byť vo formáte CSV (Comma Separated Value). Väčšina tabuľkových programov dokáže tento formát čítať a zapisovať. Dá sa tiež ľahko zapísať ručne. Toto je jediný formát importu programu Gramps, ktorý umožňuje zlúčenie s existujúcimi údajmi.

Gnome-important.png
Tento formát tabuľky neumožňuje 100% export údajov Gramps.

Exportuje (a importuje) len podmnožinu údajov, konkrétne: osoby (mená, pohlavie, dátumy/miesta narodenia, krstu, úmrtia a pochovania/zdroje); manželstvá (dátumy/miesta/zdroje); vzťahy (rodičia a deti); a miesta (názov, meno, typ, zemepisná šírka, dĺžka, kód, priložené by a priložený dátum-enclosed by, and enclosed date). Poznámky sa neexportujú, ale nové poznámky sa pripájajú na koniec existujúcich poznámok.

Gnome-important.png
Import a export CSV používajú pre miesta nastavenie Úpravy/Predvoľby/Zobraziť/Formát miesta. Pre väčšinu použití by sa malo použiť nastavenie "Úplný" pre Formáty miest. Ak nastavenie formátu miesta nezodpovedá súboru CSV pre import, môže sa stať, že to isté miesto bude vytvorené viackrát.

Existujú tri hlavné spôsoby použitia tohto formátu:

 1. Môžete exportovať svoje základné údaje programu Gramps do formátu tabuľky, upraviť ich pomocou textového alebo tabuľkového programu a importovať zmeny a doplnenia späť do programu Gramps. To je vhodné na posielanie iným osobám na vyplnenie alebo na cesty, keď nemáte k dispozícii celú aplikáciu Gramps.
 2. Do databázy Gramps môžete importovať nové údaje. Ak máte napríklad súbor nových osôb, ktoré chcete pridať do svojej databázy, ale nechcete loviť a pátrať po tom, kde sa nachádzajú, môže byť jednoduchšie zadať ich do tabuľky a potom ich všetky naraz rýchlo vložiť. To je vhodné, ak máte veľké množstvo údajov, ktoré vyrezávate a vkladáte z inej aplikácie alebo z webu. Príkladom je obnovenie databázy Gramps načítaním Naratívnej webovej stránky do tabuľky.
 3. Môžete tiež importovať súbor opráv a doplnení. Povedzme, že ste si vytlačili správu a prechádzate ňou a vyznačujete opravy. Ak z každej opravy vytvoríte časť tabuľky, môžete "naskriptovať úpravy" a potom ich vykonať všetky naraz.

Export

Fig. 6.1 Asistent exportu - Možnosti exportu - dialógové okno sprievodcu (zobrazujúce predvolené nastavenia pre "Tabuľkový procesor s hodnotami oddelenými čiarkou(CSV)") so zvýraznenou spodnou časťou pre možnosti špecifické pre formát súboru

Ak chcete exportovať svoju databázu:

 1. Start Gramps
 2. Vyberte z ponuky Rodinné stromy ->Export...
 3. Vyberte Next v okne Saving your data.
 4. V okne Vyberte výstupný formát vyberte Tabuľka s hodnotami oddelenými čiarkami (CSV).
 5. V okne Možnosti exportu.
  1. V hornej časti vyberte, ktoré filtre sa majú použiť na váš rodokmeň
  2. V začiarkávacích políčkach vyberte, ktoré položky sa majú zahrnúť do exportu (osoby, manželstvá, deti, miesta) a či sa majú záhlavia preložiť do jazyka, ktorý používate.


Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Vybraný súbor polí vašich genealogických údajov sa uloží do súboru .csv v nižšie opísanom formáte. Okrem toho sa na osoby a rodiny odkazuje, aby bolo možné údaje upraviť a načítať späť, čím sa aktualizuje databáza.

Niektoré stĺpce budú prázdne, konkrétne stĺpce poznámka a zdroj. Tieto sú uvedené v tabuľke, aby ste si mohli urobiť poznámky pre import, ale poznámky sa nikdy neexportujú pomocou tohto nástroja.

Vaše údaje sú rozdelené do štyroch častí, ktoré predstavujú miesta, osoby, manželstvá a deti. Exportované polia a názvy stĺpcov sú:

Miesta
Miesto, Názov, Názov, Typ, Zemepisná šírka, Zemepisná dĺžka, Kód, Pripojené_podľa, Dátum
Jednotlivci
Osoba, Priezvisko, Meno, Volanie, Prípona, Predpona, Titul, Pohlavie, Dátum narodenia, Miesto narodenia (alebo miesto narodeniaid), Zdroj narodenia, Dátum krstu, Miesto krstu (alebo miesto krstuid), Zdroj krstu, Dátum úmrtia, Miesto úmrtia (alebo miesto úmrtiaid), Zdroj úmrtia, Dátum pochovania, Miesto pochovania (alebo miesto pochovaniaid), Zdroj pochovania, Poznámka
sobáše
Manželstvo, Manžel, Manželka, Dátum, Miesto (alebo Placeid), Zdroj, Poznámka
Rodiny
Rodina, dieťa

Prvý stĺpec v každej oblasti je identifikátor dedka. Práve ten bude spájať vaše úpravy so správnymi údajmi, preto tieto údaje nemeňte. Tento súbor načítajte do svojho obľúbeného tabuľkového procesora s použitím oddeľovania čiarkou, dvojitých úvodzoviek a textového formátu (zatiaľ v ľubovoľnom kódovaní). Potom môžete pridať alebo opraviť údaje a uložiť ich späť von, pričom zachováte rovnaký formát. Potom môžete údaje importovať späť na staré údaje a budú opravené.

Gramps-notes.png
LibreOffice umožňuje vypnúť automatické formátovanie pri otvorení súboru CSV.

Ak to neurobíte, LibreOffice môže interpretovať dátumy nesprávne. Zmeňte typ stĺpca na Text a nie na Štandardný. Ak váš tabuľkový program neumožňuje formátovať polia predtým, ako ich dostanete do stĺpcov, musíte pred exportom zmeniť formát zobrazenia dátumov v programe Gramps. Môžete to urobiť v ponuke {{manu{Upraviť -> Predvoľby -> Zobrazenie -> Formát dátumu}}

.

Gramps-notes.png
Excel umožňuje formátovať stĺpce ako text pri otvorení súboru CSV.

Ak to neurobíte, Excel môže interpretovať dátumy nesprávne. Zmeňte typ stĺpca na Text namiesto Všeobecne. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je otvoriť CSV z ponuky Súbor (v dialógovom okne Otvoriť súbor vyberte ako typ "Textové súbory"). Tým sa zobrazí "Sprievodca importom textu", ktorý vám umožní vybrať "Oddelené" čiarkami a vybrať "Text" pre všetky stĺpce (vyberte prvý, prejdite na posledný a kliknutím na Shift vyberte všetky).

.

Gramps-notes.png
Excel nedokáže priamo ukladať súbory CSV v Unicode.

Ak chcete uložiť CSV v Unicode, uložte ho do "Unicode Text (*.txt)" a potom otvorte súbor v Poznámkovom bloku++. Pomocou ponuky Poznámkový blok++ "Hľadať" a nahradiť zmeňte všetky tabulátory ("/t") na čiarky (","). Pomocou ponuky "Kódovanie" programu Notepad++ prekonvertujte na "UTF-8-BOM" a uložte súbor do formátu CSV ("*.csv").

Import

Import údajov:

 1. Použite súbor z vyššie uvedeného alebo vytvorte tabuľku (popísanú ďalej) s genealogickými údajmi
 2. Spustite Gramps
 3. Vytvorte nový rodinný strom
 4. Vyberte z ponuky Rodinné stromy ->Import...
 5. Vyberte súbor Tabuľka s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) a potom vyberte tlačidlo Import.


Časť tohto kódu na zlúčenie iba pridá alebo aktualizuje informácie do vašej databázy a vždy predpokladá, že údaje tabuľky sú správnou verziou.

Ak túto tabuľku načítate do LibreOffice, uistite sa, že ste každý stĺpec vybrali ako typ Text a nie Štandardný. Štandardný preformátuje vaše dátumy a čísla. Ak používate Excel, pravdepodobne budete chcieť vybrať všetky bunky po otvorení a zmeniť formát buniek na Text.

Tabuľka obsahuje údaje zložené zo stĺpcov. Každý stĺpec by mal mať v hornej časti názov, aký typ údajov sa v ňom nachádza. Prvý stĺpec v každej oblasti je odkaz na identifikačné číslo Gramps. Pre stĺpce musíte používať špeciálne názvy. Sú to:

Miesto

place (miesto) - odkaz na toto miesto
title - názov miesta
name - názov miesta
type - typ miesta (napr. mesto, okres, štát atď.)
latitude - zemepisná šírka miesta
zemepisná dĺžka - zemepisná dĺžka miesta
kód - poštové smerovacie číslo atď.
enclosed_by - odkaz na iné miesto, ktoré obklopuje toto miesto
date - dátum, kedy bolo miesto enclosed_by v platnosti

Ľudia

osoba - odkaz, ktorý sa použije pre rodiny (manželstvá a deti) 
grampsid - na priradenie identifikátora Gramps k osobe
firstname - dané (krstné) meno, prvé meno osoby
priezvisko/posledné meno - priezvisko, posledné meno osoby
callname (meno) - používané meno (prezývka) osoby
predpona - predpona priezviska (von, de atď.)
prípona - prípona mena osoby (Jr., Sr.)
titul - titul osoby (Dr., Mr.)
pohlavie - mužský alebo ženský rod (mali by ste použiť preklad pre váš jazyk)
poznámka - poznámka pre záznam osoby

dátum narodenia - dátum narodenia
miesto narodenia - miesto narodenia
birthplaceid - identifikátor miesta narodenia
birthsource - názov zdroja narodenia

baptismdate - dátum krstu
baptismplace - miesto krstu
baptismplaceid - identifikátor miesta krstu
baptismsource - názov zdroja krstu

deathdate - dátum úmrtia
deathplace - miesto úmrtia
deathplaceid - identifikátor miesta úmrtia
deathsource - názov zdroja úmrtia
deathcause - príčina smrti

burialdate - dátum pohrebu
burialplace - miesto pochovania
burialplaceid - identifikátor miesta pochovania
burialsource - názov zdroja pohrebu

occupationdate - dátum zamestnania
occupationplace - miesto výkonu povolania
occupationplace_id - identifikátor miesta výkonu povolania
occupationsource - zdrojový názov povolania
occupationdescr - popis povolania

residencedate - dátum bydliska
residenceplace - miesto bydliska
residenceplace_id - identifikátor miesta bydliska
residencesource - názov zdroja bydliska

attributetype - typ atribútu
attributevalue - hodnota atribútu
attributesource - názov zdroja atribútu

Manželstvo

manželstvo - ak sa chcete odvolať na tento atribút z rodiny, budete tu potrebovať zodpovedajúci názov
manžel/otec/rodič1 - odkaz na vyššie uvedenú osobu, ktorá je manželom 
                         (v prípade rodiča1 ženského pohlavia budete musieť uviesť pohlavie v oblasti osoby, 
                         alebo ho upravte neskôr v gramatike)
manželka/matka/rodič2 - odkaz na vyššie uvedenú osobu, ktorá je manželkou 
                         (v prípade mužského rodiča2 budete musieť uviesť pohlavie v oblasti osoby, 
                         alebo ho upravte neskôr v programe gramps)
date (dátum) - dátum uzavretia manželstva
miesto - miesto sobáša
placeid - identifikátor miesta sobáša
source - názov zdroja manželstva
poznámka - poznámka o manželstve/svadbe

Rodina

rodina - odkaz na spojenie s vyššie uvedeným manželstvom (povinné)
dieťa - odkaz na vyššie uvedenú osobu, ktorá je dieťaťom
source - zdrojový názov manželstva
poznámka - poznámka o rodine
pohlavie - muž alebo žena (mali by ste použiť preklad pre váš jazyk) 
         [Pohlavie môžete uviesť tu alebo v osobe vyššie]