Difference between revisions of "Gramps 5.1 Wiki Manual - Manage Family Trees: CSV Import and Export/sk"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
Line 8: Line 8:
  
 
Môžete tiež [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Settings#Export_View|Exportovať]] aktuálne zobrazenie zoznamu do tabuľky (*.ODT) alebo súboru CSV.
 
Môžete tiež [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Settings#Export_View|Exportovať]] aktuálne zobrazenie zoznamu do tabuľky (*.ODT) alebo súboru CSV.
 +
 +
== Import/export tabuľky Gramps ==
 +
 +
Tento formát umožňuje importovať/exportovať tabuľku s údajmi naraz. Tabuľka musí byť vo formáte CSV (Comma Separated Value). Väčšina tabuľkových programov dokáže tento formát čítať a zapisovať. Dá sa tiež ľahko zapísať ručne. Toto je jediný formát importu programu Gramps, ktorý umožňuje zlúčenie s existujúcimi údajmi.
 +
 +
{{man warn|Tento formát tabuľky neumožňuje 100% export údajov Gramps.|Exportuje (a importuje) len podmnožinu údajov, konkrétne: osoby (mená, pohlavie, dátumy/miesta narodenia, krstu, úmrtia a pochovania/zdroje); manželstvá (dátumy/miesta/zdroje); vzťahy (rodičia a deti); a miesta (názov, meno, typ, zemepisná šírka, dĺžka, kód, priložené by a priložený dátum-enclosed by, and enclosed date). Poznámky sa neexportujú, ale nové poznámky sa pripájajú na koniec existujúcich poznámok.}}
 +
 +
{{man warn|Import a export CSV používajú pre miesta nastavenie Úpravy/Predvoľby/Zobraziť/Formát miesta.  Pre väčšinu použití by sa malo použiť nastavenie "Úplný" pre Formáty miest.  Ak nastavenie formátu miesta nezodpovedá súboru CSV pre import, môže sa stať, že to isté miesto bude vytvorené viackrát.}}
 +
 +
Existujú tri hlavné spôsoby použitia tohto formátu:
 +
 +
# Môžete exportovať svoje základné údaje programu Gramps do formátu tabuľky, upraviť ich pomocou textového alebo tabuľkového programu a importovať zmeny a doplnenia späť do programu Gramps. To je vhodné na posielanie iným osobám na vyplnenie alebo na cesty, keď nemáte k dispozícii celú aplikáciu Gramps.
 +
# Do databázy Gramps môžete importovať nové údaje. Ak máte napríklad súbor nových osôb, ktoré chcete pridať do svojej databázy, ale nechcete loviť a pátrať po tom, kde sa nachádzajú, môže byť jednoduchšie zadať ich do tabuľky a potom ich všetky naraz rýchlo vložiť. To je vhodné, ak máte veľké množstvo údajov, ktoré vyrezávate a vkladáte z inej aplikácie alebo z webu. Príkladom je [[Naratívna_Webová stránka_Import|obnovenie databázy Gramps]] načítaním Naratívnej webovej stránky do tabuľky.
 +
# Môžete tiež importovať súbor opráv a doplnení. Povedzme, že ste si vytlačili správu a prechádzate ňou a vyznačujete opravy. Ak z každej opravy vytvoríte časť tabuľky, môžete "naskriptovať úpravy" a potom ich vykonať všetky naraz.

Revision as of 11:36, 6 November 2021

Previous Index Next


Táto časť sa týka používania programu Gramps s formátom Tabuľka s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV).

Môžete tiež Exportovať aktuálne zobrazenie zoznamu do tabuľky (*.ODT) alebo súboru CSV.

Import/export tabuľky Gramps

Tento formát umožňuje importovať/exportovať tabuľku s údajmi naraz. Tabuľka musí byť vo formáte CSV (Comma Separated Value). Väčšina tabuľkových programov dokáže tento formát čítať a zapisovať. Dá sa tiež ľahko zapísať ručne. Toto je jediný formát importu programu Gramps, ktorý umožňuje zlúčenie s existujúcimi údajmi.

Gnome-important.png
Tento formát tabuľky neumožňuje 100% export údajov Gramps.

Exportuje (a importuje) len podmnožinu údajov, konkrétne: osoby (mená, pohlavie, dátumy/miesta narodenia, krstu, úmrtia a pochovania/zdroje); manželstvá (dátumy/miesta/zdroje); vzťahy (rodičia a deti); a miesta (názov, meno, typ, zemepisná šírka, dĺžka, kód, priložené by a priložený dátum-enclosed by, and enclosed date). Poznámky sa neexportujú, ale nové poznámky sa pripájajú na koniec existujúcich poznámok.

Gnome-important.png
Import a export CSV používajú pre miesta nastavenie Úpravy/Predvoľby/Zobraziť/Formát miesta. Pre väčšinu použití by sa malo použiť nastavenie "Úplný" pre Formáty miest. Ak nastavenie formátu miesta nezodpovedá súboru CSV pre import, môže sa stať, že to isté miesto bude vytvorené viackrát.

Existujú tri hlavné spôsoby použitia tohto formátu:

  1. Môžete exportovať svoje základné údaje programu Gramps do formátu tabuľky, upraviť ich pomocou textového alebo tabuľkového programu a importovať zmeny a doplnenia späť do programu Gramps. To je vhodné na posielanie iným osobám na vyplnenie alebo na cesty, keď nemáte k dispozícii celú aplikáciu Gramps.
  2. Do databázy Gramps môžete importovať nové údaje. Ak máte napríklad súbor nových osôb, ktoré chcete pridať do svojej databázy, ale nechcete loviť a pátrať po tom, kde sa nachádzajú, môže byť jednoduchšie zadať ich do tabuľky a potom ich všetky naraz rýchlo vložiť. To je vhodné, ak máte veľké množstvo údajov, ktoré vyrezávate a vkladáte z inej aplikácie alebo z webu. Príkladom je obnovenie databázy Gramps načítaním Naratívnej webovej stránky do tabuľky.
  3. Môžete tiež importovať súbor opráv a doplnení. Povedzme, že ste si vytlačili správu a prechádzate ňou a vyznačujete opravy. Ak z každej opravy vytvoríte časť tabuľky, môžete "naskriptovať úpravy" a potom ich vykonať všetky naraz.