Gramps 5.1 Wiki Manual - Command Line/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Táto príloha poskytuje odkaz na možnosti príkazového riadka, ktoré sú k dispozícii pri spustení programu Gramps z terminálu.

Spustenie programu Gramps cez príkazový riadok

Gramps sa zvyčajne spúšťa prostredníctvom grafického používateľského rozhrania (GUI) na vašej platforme.

Program Gramps je možné spustiť aj pomocou rozhrania príkazového riadka (CLI). Použitie CLI môže

 • vytvárať hlásenia, ktoré nie sú k dispozícii prostredníctvom grafického používateľského rozhrania,
 • vytvárať zostavy, vykonávať konverzie atď. bez otvorenia okna a
 • môže poskytnúť extra informácie v prípade problémov.

V tejto časti používateľskej príručky je opísaný spôsob spustenia programu Gramps prostredníctvom CLI a funkcie, ktoré sú k dispozícii.

Spôsob spustenia programu Gramps prostredníctvom CLI závisí od operačného systému, ktorý používate.

Pre zjednodušenie opisu sú príklady použitia uvedené nižšie napísané z pohľadu spustenia programu Gramps v systéme Linux. Príklady by bolo potrebné zmeniť pre iné platformy.

Linux

Oficiálne je podporovaná iba platforma Linux, pretože vývojári programu Gramps používajú a testujú zdrojový kód na tejto platforme a opravujú všetky problémy, ktoré vzniknú v dôsledku aktualizácií.

Za predpokladu, že ste pre svoju distribúciu Linuxu použili štandardného správcu balíkov (buď prostredníctvom CLI, alebo grafického rozhrania), spustíte Gramps prostredníctvom CLI zadaním

 gramps

MS Windows

Gnome-important.png
Neaktuálne - je potrebné pridať informácie o novom použití inštalačného rozhrania AIO

Pozri príklad použitia https://github.com/gramps-project/addons-source/pull/121

MS Windows je platforma podporovaná komunitou. Ak nainštalujete Windows AIO GrampsAIO32 alebo GrampsAIO64 spustiteľný súbor, potom sa na plochu umiestni ikona a do ponuky "Štart" sa umiestni tiež.

Aký je najlepší spôsob, ako zistiť, aký príkaz zadať?

Spustenie programu Gramps z príkazového riadku (cmd.exe) závisí od toho, kde ste sa rozhodli program Gramps nainštalovať.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu GrampsAIO64 5.2.2-console alebo na príslušnú položku v ponuke Štart.
 • Zapíšte si umiestnenie súboru (jeho adresár "Start in").
 • Označte celý príkaz a skopírujte ho (Ctrl+c).
 • Z ponuky Štart spustite súbor cmd.exe.
 • Zmeňte adresár na počiatočný adresár, ktorý ste si zapísali.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vložiť.
 • Stlačte Enter.

Môže to byť napríklad:

 cd "\Program Files\GrampsAIO64"
 gramps

Keď vám pokyny nižšie hovoria, aby ste niečo napísali po príkaze Start, stačí to napísať za posledný riadok, napr:

 cd "\Program Files\GrampsAIO64"
 gramps -L

Existujú aj iné spôsoby inštalácie programu Gramps pre MS Windows, ale tie sú oveľa zložitejšie a nie sú tu opísané.

MacOS

MacOS je platforma podporovaná komunitou. Ak si stiahnete obraz disku MacOS (.dmg), potom jednoducho pretiahnete aplikáciu do priečinka aplikácií (alebo kamkoľvek inam, kde ju chcete uložiť) a spustíte Gramps dvojitým kliknutím na aplikáciu bežným spôsobom. Správca balíkov Homebrew[1] tiež umožňuje inštaláciu aplikácie do bežného priečinka Applications.

Ak chcete aplikáciu spustiť z príkazového riadka, musíte spustiť terminál, ktorý sa nachádza v priečinku Utilities hlavného priečinka Applications (/Applications/Utilities). Po otvorení okna terminálu zadajte na výzvu

  /path/to/Gramps.app/Contents/MacOS/Gramps

Ak ste nainštalovali Gramps do zložky Applications spolu s väčšinou ostatných aplikácií, ako je navrhnuté vyššie, bude to

  /Applications/Gramps.app/Contents/MacOS/Gramps

Spolu s tým môžete použiť ktorúkoľvek z možností príkazového riadka. Ak chcete napríklad získať podrobný zoznam všetkých databáz Family Tree vo vašom predvolenom priečinku Family Tree, použite

  /Applications/Gramps.app/Contents/MacOS/Gramps -L

Existujú aj iné spôsoby inštalácie programu Gramps pre systém MacOS, ale tie sú oveľa zložitejšie a nie sú tu opísané.

Možnosti Pythonu

V príkladoch rôznych platforiem vyššie a tiež v príkazoch v rôznych súboroch môžete vidieť niektoré voľby za príkazom 'python', napríklad '-EO' v

 "python3 -EO ..\share\gramps\gramps.py -L

V tomto prípade je dôležité rozlišovať medzi možnosťami pythonu:

 -EO

a možnosťami Gramps, v tomto prípade

 -L

Možnosti pythonu, s ktorými sa môžete stretnúť, sú:

 • -E Ignorovať všetky premenné prostredia PYTHON*, napr. PYTHONPATH a PYTHONHOME, ktoré môžu byť nastavené.
 • -O Zapnite základné optimalizácie. Tým sa zmení prípona názvu skompilovaných súborov (bytecode) z .pyc na .pyo. Pozri tiež PYTHONOPTIMIZE.

Príznak -O optimalize má v programe Gramps niekoľko účinkov:

Možnosti Gramps sú opísané nižšie.

Dostupné možnosti Gramps

Táto časť obsahuje referenčný zoznam všetkých možností príkazového riadka dostupných v programe Gramps. Ak chcete vedieť viac ako len zoznam možností, pozrite si ďalšie časti: Operácie a Príklady. Nižšie uvedený súhrn sa vytlačí pomocou

 gramps -h

alebo

 gramps --help
Použitie: gramps.py [OPTION...]
  --load-modules=MODULE1,MODULE2,...   Dynamické moduly na načítanie

Možnosti nápovedy
  -?, --help Zobraziť túto nápovedu
  --usage Zobrazenie stručnej správy o použití

Možnosti aplikácie
  -O, --open=FAMILY_TREE Otvoriť rodokmeň
  -U, --username=USERNAME Používateľské meno databázy
  -P, --password=PASSWORD Heslo databázy
  -C, --create=FAMILY_TREE Vytvoriť pri otvorení, ak je nový rodokmeň
  -i, --import=FILENAME Importovať súbor
  -e, --export=FILENAME Exportovať súbor
  -r, --remove=FAMILY_TREE_PATTERN Odstrániť zodpovedajúce rodinné stromy (použiť regulárne výrazy)
  -f, --format=FORMAT Určite formát rodokmeňa
  -a, --action=ACTION Určiť akciu
  -p, --options=OPTIONS_STRING Určiť možnosti
  -d, --debug=LOGGER_NAME Zapnúť protokoly ladenia
  -l [FAMILY_TREE_PATTERN...] Zoznam rodinných stromov
  -L [FAMILY_TREE_PATTERN...] Podrobný zoznam rodokmeňov
  -t [FAMILY_TREE_PATTERN...] Zoznam rodokmeňov, odlíšený v tabuľke
  -u, --force-unlock Vynútiť odomknutie rodokmeňa
  -s, --show Zobraziť konfiguračné nastavenia
  -c, --config=[config.setting[:value]] Nastaviť konfiguračné nastavenie(-ia) a spustiť Gramps
  -y, --yes Nepýtať sa na potvrdenie nebezpečných akcií (len v režime bez GUI)
  -q, --quiet Potlačiť výstup indikácie priebehu (len v režime bez používateľského rozhrania)
  -v, --version Zobraziť verzie
  -S, --safe Spustiť Gramps v "bezpečnom režime
                                          (dočasne použije predvolené nastavenia)
  -D, --default=[APXFE] Obnovenie predvolených nastavení;
                 A - vymažú sa doplnky
                 P - predvolené nastavenia
                 X - vymažú sa knihy, správy a nastavenia nástrojov na predvolené
                 F - filtre sa vymažú
                 E - všetko je nastavené na predvolené alebo vymazané

Správa o použití je nasledovná:

 gramps --usage
Príklad použitia rozhrania príkazového riadka Gramps

1. Import štyroch databáz (ktorých formáty možno určiť z ich názvov)
a potom skontrolovať výslednú databázu na prítomnosť chýb, možno zadať:
gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -i ~/db3.gramps -i file4.wft -a tool -p name=check.

2. Ak chcete explicitne špecifikovať formáty vo vyššie uvedenom príklade, pripojte názvy súborov s príslušnými možnosťami -f:
gramps -i file1.ged -f gedcom -i file2.gpkg -f gramps-pkg -i ~/db3.gramps -f gramps-xml -i file4.wft -f wft -a tool -p name=check.

3. Ak chcete zaznamenať databázu, ktorá je výsledkom všetkých importov, zadajte príznak -e
(ak názov súboru neumožňuje programu Gramps odhadnúť formát, použite príznak -f):
gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -e ~/new-package -f gramps-pkg

4. Ak chcete uložiť všetky chybové hlásenia vyššie uvedeného príkladu do súborov outfile a errfile, spustite:
gramps -i file1.ged -i file2.dpkg -e ~/new-package -f gramps-pkg >outfile 2>errfile

5. Import troch databáz a spustenie interaktívnej relácie Gramps s výsledkom:
gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -i ~/db3.gramps

6. Otvorenie databázy a na základe týchto údajov vygenerovanie správy o časovej osi vo formáte PDF
vložením výstupu do súboru my_timeline.pdf:
gramps -O 'Family Tree 1' -a report -p name=timeline,off=pdf,of=my_timeline.pdf

7. Generovanie súhrnu databázy:
v prípade, že je to možné, môžete použiť príkaz: gramps -O 'Family Tree 1' -a report -p name=summary

8. Výpis možností reportu
Pomocou príkazu name=timeline,show=all zistíte všetky dostupné možnosti pre report časovej osi.
Ak chcete zistiť podrobnosti o konkrétnej možnosti, použite show=option_name , napr. reťazec name=timeline,show=off.
Ak sa chcete dozvedieť o dostupných názvoch zostavy, použite reťazec name=show.

9. Ak chcete konvertovať rodokmeň za chodu do súboru .gramps xml:
gramps -O 'Family Tree 1' -e output.gramps -f gramps-xml

10. Ak chcete vygenerovať webovú stránku do iného lokálneho jazyka (v nemčine):
LANGUAGE=de_DE; LANG=de_DE.UTF-8 gramps -O 'Family Tree 1' -a report -p name=navwebpage,target=/../de

11. Nakoniec, ak chcete spustiť normálnu interaktívnu reláciu, zadajte:
gramps

Poznámka: Tieto príklady sú pre shell bash.
Syntax sa môže líšiť pre iné shelly a pre Windows.

Možnosti zoznamu

Vytlačiť zoznam známych rodokmeňov:

Sparse
 -l, Zoznam rodokmeňov
 gramps -l
Zoznam známych rodokmeňov v ceste k databáze

/home/<~užívateľské meno>/.gramps/grampsdb/5a46c1c3 s názvom "Príklad Rodokmeňa"


Podrobné
 -L, Podrobný zoznam rodokmeňov
 gramps -L
Rodokmene Gramps:
Rodokmeň "Príklad rodokmeňa":
   Databáza: SQLite
   Umiestnenie modulu databázy: /usr/lib/python3.6/sqlite3/__init__.py
   Verzia modulu databázy: 2.6.0
   Verzia databázy: 3.21.0
   Posledný prístup: 30/12/17 09:29:37
   Uzamknuté?: Nepravdivé
   Počet citácií: 2854
   Počet udalostí: 3432
   Počet rodín: 762
   Počet médií: 7
   Počet poznámok: 19
   Počet ľudí: 2157
   Počet miest: 1294
   Počet úložísk: 1294 3
   Počet zdrojov: 4
   Počet značiek: 4: 2
   Cesta: /home/<~username>/.gramps/grampsdb/5a46c1c3
   Verzia schémy: 18.0.0
Gramps-notes.png
Všimnite si, že dátumy sa zobrazujú v predvolenom formáte LOCALE.

To môžete zmeniť na úrovni systému. Napríklad na systémoch založených na POSIX môžete použiť:
LC_TIME=en_AU.UTF-8 gramps -L


Možnosti verzie

 -v alebo --version vypíše verziu programu Gramps a závislostí,
      informácie o nastaveniach prostredia a cestách k pythonu a systému
 gramps -v
Nastavenia Gramps:
----------------
 python : 3.7.5
 gramps : 5.1.1
 gtk++ : 3.24.12
 pygobject : 3.34.0
 pango : 1.42.3
 cairo : 1.16.0
 pycairo : 1.16.2
 osmgpsmap : 1.0
 GExiv2 : 0.10
 ICU : 63.1
 PyICU : 2.2
 o.s. : linux
 kernel : 5.3.0-24-generic

Nastavenia prostredia:
---------------------
 LANG : en_GB.UTF-8
 LANGUAGE : en_GB:en
 GRAMPSI18N: nie je nastavené
 GRAMPSHOME: nie je nastavené
 GRAMPSDIR : nie je nastavený
 PYTHONPATH:
    /usr/lib/python3/dist-packages/gramps
    /usr/bin
    /usr/lib/python37.zip
    /usr/lib/python3.7
    /usr/lib/python3.7/lib-dynload
    /usr/local/lib/python3.7/dist-packages
    /usr/lib/python3/dist-packages

Závislosti, ktoré nie sú súčasťou Pythonu:
------------------------
 Graphviz : 2.40
 Ghostscr. : 9.27

Systémová premenná env PATH:
-------------------------
     /usr/local/sbin
     /usr/local/bin
     /usr/sbin
     /usr/bin
     /sbin
     /bin
     /usr/games
     /usr/local/games
     /snap/bin

Databázy:
-------------------------
 bsddb :
     verzia : 6.2.6
     db verzia : 5.3.28
     umiestnenie : /usr/lib/python3/dist-packages/bsddb3/__init__.py
 sqlite3 :
     verzia : 3.29.0
     py verzia : 2.6.0
     umiestnenie : /usr/lib/python3.7/sqlite3/__init__.py


Možnosti formátu

Formát ľubovoľného súboru určeného na otvorenie, import alebo export možno určiť pomocou možnosti

-f format

. Prípustné hodnoty format sú uvedené nižšie.

Úplná podpora rodokmeňa

Tieto formáty obsahujú všetky vaše údaje, ktoré sa nachádzajú v rodokmeni.

 • gramps - formát Gramps XML: Tento formát je k dispozícii na import a export. Ak nie je uvedený, možno ho odhadnúť, ak názov súboru končí na .gramps
 • gpkg - Formát XML balíka Gramps: Tento formát je k dispozícii na import a export. Ak nie je uvedený, možno ho odhadnúť, ak názov súboru končí na .gpkg. Tým sa vytvorí balík zip s vašimi údajmi vo formáte xml a so všetkými zahrnutými mediálnymi súbormi
 • grdb - databáza pred verziou Gramps 3.x: Tento formát je k dispozícii na import na podporu starého formátu súborov Gramps. Všetko v súbore grdb sa importuje. Ak nie je zadaný, možno ho odhadnúť, ak názov súboru končí na .grdb
 • burn - Vypálenie iso v prostredí GNOME: export, k dispozícii len v prostredí GNOME, kde existuje protokol burn

Znížená podpora rodokmeňa

Tieto formáty obsahujú väčšinu, ale nie všetky údaje, ktoré možno vytvoriť v programe Gramps

 • ged - formát GEDCOM: Tento formát je k dispozícii na import a export. Ak nie je uvedený, možno ho odhadnúť, ak názov súboru končí na .ged
 • gw - súbor GeneWeb: Tento formát je k dispozícii na import a export. Ak nie je uvedený, možno ho odhadnúť, ak názov súboru končí na .gw

Podskupina vašich údajov

Tieto formáty obsahujú špecifickú podmnožinu vašich údajov

 • csv - hodnoty oddelené čiarkou: Tento formát je k dispozícii na import a export. Dávajte však pozor, import musí byť v podobe hodnôt vytvorených funkciou exportu. Vo výstupe je obsiahnutá len časť vašich údajov.
 • vcf - formát VCard: import a export
 • vcs - formát VCalandar: export
 • def - starý formát Pro-Gen: import
 • wft - webový rodokmeň: Tento formát je k dispozícii len na export. Ak nie je uvedený, možno ho odhadnúť, ak názov súboru končí na .wft

Možnosti otvorenia

Môžete otvoriť rodokmeň alebo môžete otvoriť súbor jeho importovaním do prázdneho rodokmeňa.

Ak chcete, aby to program Gramps zvládol automaticky, stačí zadať rodokmeň alebo názov súboru, ktorý chcete otvoriť:

 python gramps.py 'My Fam Tree'
 python gramps.py JohnDoe.ged

Prvý príkaz otvorí rodokmeň, druhý importuje GEDCOM do prázdneho rodokmeňa.

Okrem toho môžete programu Gramps odovzdať názov rodokmeňa, ktorý sa má otvoriť:

 • použite túto možnosť : -O famtree alebo --open=famtree

-O, Otvoriť rodokmeň. Toto je možné vykonať aj jednoduchým zadaním názvu (mena alebo adresára databázy)

Príklady:

 python gramps.py 'Family Tree 1'
 python gramps.py /home/cristina/.gramps/grampsdb/47320f3d
 python gramps.py -O 'Family Tree 1'
 python gramps.py -O /home/cristina/.gramps/grampsdb/47320f3d


Tango-Dialog-information.png
Tip

Ak nie je zadaná žiadna možnosť, iba meno, Gramps bude ignorovať zvyšok argumentov príkazového riadku. Použite príznak -O na otvorenie, -i na import a urobte niečo s údajmi.


Tango-Dialog-information.png
Tip

Jedine rodokmene možno otvoriť priamo. V prípade iných formátov budete musieť použiť možnosť import, ktorá vytvorí prázdnu databázu a potom do nej importuje údaje.


Tango-Dialog-information.png
Tip

Možno otvoriť iba jeden rodokmeň. Ak potrebujete skombinovať údaje z viacerých zdrojov, musíte použiť možnosť importovať.


Možnosti importu

Súbory určené na import môžete určiť pomocou možnosti -i meno súboru alebo --import=meno súboru. Formát možno špecifikovať pomocou možnosti -f format alebo --format=format, ktorá nasleduje hneď za menom súboru . Ak nie je zadaný, pokus o odhad sa uskutoční na základe názvu súboru.

Príklad:

   python gramps.py -i 'Family Tree 1' -i 'Family Tree 2'
   python gramps.py -i test.grdb -i data.gramps
Tango-Dialog-information.png
Tip

V jednom príkaze je možné importovať viac ako jeden súbor. V takom prípade Gramps začlení údaje z ďalšieho súboru do databázy, ktorá je v danom okamihu k dispozícii.


Ak je zadaných viac vstupných súborov, každému musí predchádzať príznak -i. Súbory sa importujú v uvedenom poradí, t. j. -i file1 -i file2 a -i file2 -i file1 môžu vo výslednej databáze Gramps vytvoriť rôzne ID.

Možnosti exportu

Súbory určené na export možno špecifikovať pomocou možnosti -e filename (názov súboru) alebo --export=filename (názov súboru). Formát možno špecifikovať pomocou možnosti -f bezprostredne nasledujúcej za názvom súboru . Ak nie je zadaný, pokus o odhad sa uskutoční na základe parametra meno súboru . V prípade formátu iso je meno súboru vlastne názov adresára, do ktorého sa databáza Gramps zapíše. Pre gramps-xml, gpkg, gedcom, wft, geneweb a gramps-pkg je meno súboru názov výsledného súboru.

-e, exportuje rodokmeň v požadovanom formáte. Nie je možné exportovať do rodokmeňa.

Príklad:

  python gramps.py -i 'Family Tree 1' -i test.grdb -f grdb -e mergedDB.gramps

Všimnite si, že vyššie uvedené nezmení 'Rodokmeň 1', pretože všetko sa deje prostredníctvom dočasnej databázy, zatiaľ čo:

  python gramps.py -O 'Family Tree 1' -i test.grdb -f grdb -e mergedDB.gramps

importuje test.grdb do Family Tree 1 a potom exportuje do súboru !

Tango-Dialog-information.png
Exportovanie viacerých súborov

Viac ako jeden súbor môže byť exportovaný jedným príkazom. V takom prípade sa Gramps pokúsi zapísať niekoľko súborov s použitím údajov z databázy, ktoré sú v danom okamihu k dispozícii

.

Ak je zadaných viac ako jeden výstupný súbor, každému musí predchádzať príznak -e. Súbory sa zapisujú jeden po druhom v uvedenom poradí.

Možnosti akcie

Akciu, ktorá sa má vykonať na importovaných údajoch, možno určiť pomocou možnosti -a action alebo --action=action. Vykoná sa po úspešnom dokončení všetkých importov.

Nasledujúce akcie zostávajú nezmenené:

 • report': Táto akcia umožňuje vytvárať správy z príkazového riadka.
 • tool': Táto akcia umožňuje spustiť nástroj z príkazového riadka.

Reporty a nástroje majú vo všeobecnosti mnoho vlastných možností, preto by za týmito akciami mal nasledovať reťazec možností report/tool. Reťazec sa zadáva pomocou voľby -p option_string alebo --options=option_string.

Akcie dostupné v starších verziách programu Gramps, ktoré boli v programe Gramps 3.3 premiestnené, sú:

 • summary': Táto akcia bola rovnaká ako Zoznamy ->Zobraziť ->Súhrn. V programe Gramps 3.3 bola nahradená (alebo premenovaná na) -a report -p name=summary.
 • check': Táto akcia bola rovnaká ako Nástroje ->Spracovanie databázy ->Kontrola a oprava. V programe Gramps 3.3 bola nahradená (alebo premenovaná na) -a tool -p name=check.

možnosť akcie hlásenia

Väčšinu zostáv môžete vytvárať z príkazového riadka pomocou akcie report.

Príklad:

 gramps -O "Family Tree 1" -a report -p "name=family_group,style=default,off=html,of=test.html"

Tu môžete zadať štýl css, ktorý sa má použiť s možnosťou css:

 V tomto prípade môžete použiť štýly: gramps -O "Family Tree 1" -a report -p "name=family_group,style=default,off=html,of=test.html,css=Web_Nebraska.css"

alebo bez css vo výstupe html:

 gramps -O "Family Tree 1" -a report -p "name=family_group,style=default,off=html,of=test.html,css="
Tango-Dialog-information.png
Reťazec možností reportu

Reťazec možností reportu by mal spĺňať nasledujúce podmienky:
Nesmie obsahovať žiadne medzery (kvôli všeobecnej povahe rozhrania príkazového riadka). Ak niektoré argumenty musia obsahovať medzery, reťazec by mal byť uzavretý úvodzovkami.
Reťazec možností musí obsahovať dvojice názvov možností a hodnôt. V rámci dvojice musia byť názov a hodnota možnosti oddelené znamienkom rovnosti.
Rôzne dvojice musia byť oddelené čiarkami.


Väčšina možností zostavy je špecifická pre každú zostavu. Existujú však niektoré spoločné možnosti.

 • name=názov_správy: Táto povinná možnosť určuje, ktorá správa sa bude generovať.
Gramps-notes.png
Názvy zostáv

Ak zadaný názov_zostavy nezodpovedá žiadnej dostupnej zostave, vypíše sa chybové hlásenie, za ktorým nasleduje tento zoznam dostupných zostáv.

 Dostupné názvy sú:
   ancestor_chart - Strom predkov
   ancestor_report - Správa o predkoch
   AncestorFill - Výplň predkov
   birthday_report - Správa o narodeninách a výročiach
   calendar - Kalendár
   d3-ancestralcollapsibletree - Skladací strom predkov
   d3-ancestralfanchart - Vejakový diagram predkov
   d3-descendantindentedtree - Strom potomkov so zárezmi
   database-differences-report - Správa o rozdieloch v databáze
   denominoviso - DenominoViso
   descend_chart - Strom potomkov
   descend_report - Správa o potomkoch
   DescendantBook - Kniha potomkov
   Descendants Lines - Línie potomkov
   det_ancestor_report - Podrobná správa o predkoch
   det_descendant_report - Podrobná správa o potomkoch
   DetailedDescendantBook - Podrobná kniha potomkov
   double_cousins - Dvojití príbuzní
   DynamicWeb - Dynamická webová správa
   endofline_report - Správa o konci línie
   family_descend_chart - Strom potomkov rodiny
   family_group - Správa o rodinnej skupine
   familylines_graph - Graf rodinných línií
   FamilySheet - Rodinný hárok
   FamilyTree - Strom rodiny
   fan_chart - Ventilátorový graf
   gt_ancestor - Strom predkov
   gt_descendant - Strom potomkov
   gt_grandparent - Strom prarodičov
   gt_sandclock - Strom pieskovcov
   gt_sandclock_family - Strom pieskových hodín pre rodinu
   Heatmap - Heatmap
   hourglass_graph - Graf presýpacích hodín
   indiv_complete - Kompletná individuálna správa
   kinship_report - Správa o príbuzenstve
   LastChangeReport - Správa o poslednej zmene
   LinesOfDescendency - Správa o líniách zostupu
   ListeEclair - Drobný tafel
   MediaReport - Správa o médiách
   navwebpage - Narrated Web Site
   networkchart - Sieťový graf
   notelinkreport - Správa o prepojení poznámok
   number_of_ancestors - Správa o počte predkov
   PedigreeChart - Rodokmeňový diagram
   PersonEverythingReport - Správa o osobách - PersonEverything
   place_report - Správa o mieste
   records - Správa o záznamoch
   rel_graph - Graf vzťahov
   Repositories Report - Správa o úložiskách
   SourcesCitationsReport - Správa o zdrojoch a citáciách
   statistics_chart - Štatistické grafy
   summary - Súhrnná správa o databáze
   tag_report - Správa o značkách
   timeline - Graf časovej osi
   TimePedigreeHTML - Správa o časovej osi rodokmeňa
   TodoReport - Todo Report
   WebCal - Webový kalendár
 • of=: názov výstupného súboru a voliteľný cieľový priečinok/adresár napr: of="C:\Users\<užívateľské meno>\Desktop\FamilyTree.odt"
 • off=: výstupný formát. Ide o rozšírenie, ktoré výstupný formát sprístupňuje, napr. pdf, html, doc, ...
 • style=: v prípade textových správ súbor štýlov, ktorý sa má použiť. Predvolená hodnota je 'default'.
 • show=all: Zobrazí zoznam názvov všetkých možností dostupných pre danú zostavu.
 • show=option_name: Vypíše popis funkcie, ktorú poskytuje option_name, ako aj to, aké sú prípustné typy a hodnoty pre túto možnosť.

Ak sa teda chcete naučiť používať zostavu, vykonajte napr:

 gramps -O "Rodokmeň 1" -a report -p "name=rodinná_skupina,show=all"
Tango-Dialog-information.png
Tip

Ak nie je možnosť zadaná, použije sa naposledy použitá hodnota. Ak tento report nebol nikdy predtým vygenerovaný, použije sa hodnota z posledného vygenerovaného reportu, ak sa použije. V opačnom prípade sa použije predvolená hodnota.


Ak je zadaná viac ako jedna výstupná akcia, každej z nich musí predchádzať príznak -a. Akcie sa vykonávajú jedna po druhej v uvedenom poradí.

Tango-Dialog-information.png
zoznamy

Niektoré hlásenia majú možnosti alebo argumenty, ktoré sú interpretované (hlásením) tak, že sú na viacerých riadkoch. Niektoré zostavy napríklad umožňujú formátovať spôsob zobrazenia informácií, napríklad s menom na jednom riadku a dátumom narodenia osoby na ďalšom riadku. Takéto viacriadkové možnosti alebo argumenty sa v programe Gramps nazývajú "zoznamy".


V príkazovom riadku sa takéto zoznamy musia vždy začínať ľavou hranatou zátvorkou <kód>[</kód> a musia sa vždy končiť pravou hranatou zátvorkou <kód>]</kód>, ale keďže takéto hranaté zátvorky sú pre "shell" zvyčajne "špeciálne" (znamenajú niečo pre interpret príkazu ktorému zadávate príkaz), musíte ich "escapovať", aby ich shell ignoroval.

Podrobnosti sa líšia podľa jednotlivých shellov, ale (v Linuxe/UNIXe) zvyčajne môžete pred takúto hranatú zátvorku umiestniť spätné lomítko <kód>\</kód> alebo okolo hranatej zátvorky umiestniť úvodzovky, zvyčajne buď "jednoduché", alebo "dvojité".

Správa Hourglass Graph umožňuje umiestniť "poznámku" na začiatok správy a takáto "poznámka" je príkladom možnosti "zoznam". Tu je uvedený príklad:

 gramps -O "Family Tree 1" -a report -p name=hourglass_graph,note='[line one,line two]'

ktorý ukazuje, že vo vnútri takéhoto zoznamu sa rôzne riadky oddeľujú čiarkami a že medzery sú prípustné, pretože úvodzovky sú tam už pre hranaté zátvorky.

Ak však chcete mať vo vnútri správy čiarku, musíte Grampsu nejako povedať, že čiarka nie je tá, ktorá oddeľuje riadky. Urobíte to tak, že riadok s čiarkou uzavriete do úvodzoviek (jednoduchých alebo dvojitých).

Ak však už používate sadu úvodzoviek (na uzavretie hranatých zátvoriek), musíte použiť iný typ na uzavretie riadok s čiarkou. Tu je príklad:

 gramps -O "Family Tree 1" -a report -p name=hourglass_graph,note="['line one, also line one','line two, also line two']"

Do zoznamu je možné zahrnúť ľubovoľný znak, ale podrobnosti presahujú rámec tohto úvodu do príkazového riadka programu Gramps.

Budete musieť poznať presné metódy, ktoré sú k dispozícii vo vašom konkrétnom interprete príkazového shellu, aby ste mohli zahrnúť znak, ktorý je "špeciálny" pre váš shell alebo "špeciálny" pre Gramps (ako napríklad čiarka vo vyššie uvedenom príklade), ale vo všeobecnosti ho budete musieť "escape" dvakrát, raz pre váš shell a raz pre Gramps, pretože nechcete, aby si váš shell myslel, že je to nejaká inštrukcia, ktorej by mal venovať pozornosť, a nechcete, aby si to myslel aj Gramps.

možnosť akcie nástroja

Väčšinu nástrojov môžete spustiť z príkazového riadka pomocou akcie 'tool'. Ak chcete zistiť, ktoré to sú, povedzte:

 gramps -O "Family Tree 1" -a tool -p show=all

Ak chcete zobraziť dostupné možnosti nástroja, napríklad nástroja "verify":

 gramps -O "Family Tree 1" -a tool -p name=verify,show=all

Spustenie nástroja, napríklad nástroja "verify":

 gramps -O "Family Tree 1" -a tool -p name=verify
Gramps-notes.png
Názvy nástrojov

Ak zadanému názvu_nástroja nezodpovedá žiadny dostupný nástroj, vypíše sa chybové hlásenie, za ktorým nasleduje tento zoznam dostupných nástrojov.

 Dostupné názvy sú:
   check - Kontrola a oprava databázy
   chtype - premenovanie typov udalostí
   dgenstats - Výpis štatistík pohlaví
   evname - Výpis popisu udalosti
   rebuild - Obnoviť sekundárne indexy
   rebuild_genstats - Obnoviť štatistiky pohlaví
   rebuild_refmap - Obnoviť referenčné mapy
   reorder_ids - Znovu zoradiť ID gramov
   test_for_date_parser_and_displayer - Kontrola lokalizovaného zobrazovača a analyzátora dátumu
   testcasegenerator - Generuje testovacie prípady pre osoby a rodiny
   verify - Overenie údajov

book action option

Gramps-notes.png
Nová funkcia

Pridaná v Gramps 5.0

Knihy môžete spúšťať z príkazového riadka pomocou akcie 'book'. Ak chcete zistiť, ktoré to sú, povedzte:

 gramps -O "Family Tree 1" -a book

Ak chcete zobraziť dostupné možnosti knihy, napríklad knihu s názvom "mybook":

 gramps -O "Family Tree 1" -a book -p name=mybook,show=all

Spustenie knihy, napríklad knihy s názvom "mybook":

 gramps -O "Family Tree 1" -a book -p name=mybook
Gramps-notes.png
Názvy kníh

Ak zadanému názvu_knihy nezodpovedá žiadna dostupná kniha, vypíše sa chybové hlásenie, za ktorým nasleduje tento zoznam dostupných kníh. napr: Príklad výpisu, pretože Knihy budú mať akýkoľvek názov.

 Dostupné názvy sú:
   Knihy: Babička Jonesová
   Dedko John
   Rodinná história Smithovcov

Možnosť vynúteného odomknutia

 • -u: môžete rozšíriť príznak -O o -u, aby ste vynútili odomknutie zamknutej rodiny. To umožňuje obnoviť z príkazového riadku haváriu, ktorá zanechala rodokmeň (databázu) zamknutý.

Príklad (na odomknutie databázy "Rodokmeň 1"): gramps -O "Family Tree 1" -a report -u > /dev/null

Gramps-notes.png
Poznámka

Z príkazového riadka nie je možné otvárať rodokmene, ktoré potrebujú opravu.

Pozri tiež:

Možnosť konfigurácie (config)

Keď sú nastavené všetky konfiguračné premenné, program Gramps sa spustí s týmito novými hodnotami.

Tieto možnosti môžu mať tri podoby:

Gramps-notes.png
Poznámka

Vynímajúc príklady 1 a 3.2, Všetky nasledujúce príklady používajú behavior.database-path ako konfiguračnú premennú, ktorú treba zmeniť.

}

1) Pozrite si všetky konfiguračné hodnoty
-s alebo --show


Napr:

 gramps --show
Nastavenia konfigurácie gramps z /home/<~užívateľské meno>/.gramps/gramps50/gramps.ini:
export.proxy-order=[["privacy", 0], ["living", 0], ["person", 0], ["note", 0], ["reference", 0]]

database.compress-backup=True
database.backend='bsddb'
database.backup-path='/home/<~username>'
database.port=''
database.autobackup=0
database.path='/home/<~username>/.gramps/grampsdb'
database.host=''
database.backup-on-exit=True

geography.lock=False
....


2) Zobraziť jednu konfiguračnú hodnotu
--config=database.path alebo -c database.path


Napr:

 gramps --config=database.path
Aktuálne nastavenie konfigurácie Gramps: database.path:'/home/<~username>/.gramps/grampsdb'

3) Nastavte hodnotu: --config=behavior.database-path:'/media/mydb' alebo -c behavior.database-path:'/media/mydb'
Príklad:

3.1) Nastavte hodnotu na predvolenú hodnotu: --config=behavior.database-path:DEFAULT alebo -c behavior.database-path:DEFAULT
Napr:

3.2) Nastavte viac ako jednu hodnotu: --config=behavior.use-tips:False --config=behavior.autoload:True alebo -c behavior.use-tips:False -c behavior.autoload:True
Príklad:

Bezpečný režim

gramps -S alebo gramps --safe

Tento CLI príkaz spustí Gramps, ako keby nikdy predtým nebol nainštalovaný. V tomto režime je možné stále načítať všetky predchádzajúce rodokmene, pokiaľ boli uložené v predvolenom priečinku. Všetky ostatné nastavenia, filtre, knihy, doplnky atď. sa buď vymažú, alebo sa vrátia na svoje predvolené hodnoty. Môžu sa použiť ďalšie príkazy CLI, alebo ak žiadne nie sú, Gramps spustí grafické rozhranie. Nič okrem skutočných údajov rodokmeňa sa neukladá.

Všimnite si, že toto sa zvyčajne používa na zistenie, či sa Gramps správa lepšie, keď je spustený ako pri úplne "čistej" inštalácii. NIE JE to trvalé (ak to chcete, pozrite si predvolené nastavenia nižšie), ak po použití tohto príkazu spustíte Gramps normálne, všetky vaše predchádzajúce nastavenia atď. zostanú zachované.

V skutočnosti to funguje tak, že priečinok, ktorý Gramps používa na ukladanie svojich používateľských údajov (okrem rodokmeňov), sa nastaví do dočasného adresára, ktorý sa po zatvorení programu Gramps vymaže.

Predvolené nastavenia

gramps -D E alebo gramps --default=E

Tento príkaz CLI spôsobí, že program Gramps vymaže alebo vráti na predvolené nastavenia požadované nastavenia. Databázy rodokmeňov sa NEvymažú ani neodstránia. Podpríkazy (nahraďte 'E' z vyššie uvedeného príkazového riadka jedným alebo viacerými príkazmi podpríkazov) sú:

 • <kód>A</kód> Vymažú sa doplnky. Všetky nainštalované doplnky sa odstránia spolu s ich nastaveniami.
 • F Filtre sú vymazané. Odstránia sa všetky vlastné filtre.
 • P Predvoľby sa vrátia na svoje predvolené hodnoty.
 • X Knihy sú vymazané, nastavenia zostáv a nástrojov sú vrátené na svoje predvolené hodnoty.
 • Z Staré súbory '.zip' z aktualizácií verzií rodokmeňa sa odstránia.
 • E Všetko okrem aktuálnych údajov rodokmeňa sa vráti na predvolené nastavenia. Tým sa vykoná všetko vyššie uvedené, ako aj niekoľko ďalších položiek; odstránia sa miniatúry, mapy a používateľské CSS (používané vo webových správach).

Napríklad:

 gramps -D AP

spôsobí, že program Gramps odstráni všetky doplnky a obnoví Predvoľby na ich predvolené hodnoty.

Operácia

Ak prvý argument v príkazovom riadku nezačína pomlčkou (t. j. bez príznaku), Gramps sa pokúsi otvoriť súbor s názvom uvedeným v prvom argumente a začne interaktívnu reláciu, pričom ostatné argumenty príkazového riadku ignoruje.

Ak je zadaný príznak <kód>-O</kód>, Gramps sa pokúsi otvoriť zadaný názov súboru a potom bude pracovať s týmito údajmi podľa pokynov ďalších parametrov príkazového riadka.

Gramps-notes.png
Poznámka

Pri jednom vyvolaní programu Gramps možno otvoriť iba jeden súbor. Ak potrebujete získať údaje z viacerých zdrojov, použite možnosti importovania pomocou príznaku -i.

S príznakom -O alebo bez neho môže byť v príkazovom riadku ďalej špecifikovaných viac importov, exportov a akcií pomocou príznakov -i , -e a -a.

Na poradí volieb -i , -e alebo -a vzhľadom na každú z nich nezáleží. Skutočné poradie vykonávania je vždy: všetky importy (ak existujú) -> všetky exporty (ak existujú) -> všetky akcie (ak existujú).

Gramps-notes.png
Poznámka

Otvorenie však musí byť vždy prvé!

Ak nie je zadaná žiadna voľba -O alebo -i, Gramps spustí svoje hlavné okno a začne obvyklú interaktívnu reláciu s prázdnou databázou, pretože aj tak nie sú žiadne údaje na spracovanie. (Pokiaľ ste už nevyjadrili "preferenciu", aby začal s poslednou použitou databázou.)

Ak nie sú zadané žiadne voľby -e alebo -a, Gramps spustí svoje hlavné okno a začne obvyklú interaktívnu reláciu s databázou, ktorá vznikla otvorením, a so všetkými importmi (ak existujú). Táto databáza sa nachádza v adresári pod adresárom ~/.gramps/grampsdb/.

Všetky chyby, na ktoré sa počas importu, exportu alebo akcie narazí, sa vypíšu buď na stdout (ak ide o výnimky, ktoré Gramps spracuje), alebo na stderr (ak sa nespracujú). Na ukladanie správ a chýb do súborov použite obvyklé presmerovania shellu na stdout a stderr.

Príklady

 • Ak chcete importovať štyri databázy (ktorých formáty možno určiť z ich názvov) a potom skontrolovať výslednú databázu na chyby, môžete zadať:

gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -i ~/db3.gramps -i file4.wft -a check

 • Ak chcete explicitne špecifikovať formáty vo vyššie uvedenom príklade, pripojte názvy súborov s príslušnými možnosťami -f:
gramps -i file1.ged -f gedcom -i file2.gpkg -f gramps-pkg -i ~/db3.gramps -f gramps-xml -i file4.wft -f wft -a check
 • Ak chcete zaznamenať databázu, ktorá je výsledkom všetkých importov, zadajte príznak -e (použite -f, ak názov súboru neumožňuje Gramps odhadnúť formát):

gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -e ~/new-package -f gramps-pkg

 • Ak chcete uložiť všetky chybové hlásenia vyššie uvedeného príkladu do súborov outfile a errfile, spustite:

gramps -i file1.ged -i file2.dpkg -e ~/new-package -f gramps-pkg >outfile 2>errfile

 • Na import troch databáz a spustenie interaktívnej relácie Gramps s výsledkom:

gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -i ~/db3.gramps

 • Otvoriť databázu a na základe týchto údajov vygenerovať správu o časovej osi vo formáte PDF, pričom výstup vložíte do súboru my_timeline.pdf:

gramps -O 'Family Tree 1' -a report -p name=timeline,off=pdf,of=my_timeline.pdf

Tango-Dialog-information.png
Zoznam možností reportu

Použite name=timeline,show=all, aby ste zistili všetky dostupné možnosti pre report časovej osi. Ak chcete zistiť podrobnosti o konkrétnej možnosti, použite show=option_name , napr. reťazec name=timeline,show=off. Ak chcete zistiť dostupné názvy zostáv, použite reťazec name=show.


 • Na konverziu databázy bsddb za chodu do súboru .gramps xml:

gramps -O 'Family Tree 1' -e output.gramps -f gramps-xml

 • Ak chcete vygenerovať webovú lokalitu do iného lokálneho jazyka (v nemčine)::

de_DE; LANG=de_DE.UTF-8 gramps -O 'Family Tree 1' -a report -p name=navwebpage,target=/../de

 • Nakoniec na spustenie normálnej interaktívnej relácie zadajte:

gramps

Premenné prostredia

Gnome-important.png
Varovanie

Gramps môže využívať nasledujúce premenné prostredia
(Meniť ich môžete len vtedy, ak viete, čo robíte.)

GRAMPSHOME

 • GRAMPSHOME - ak je nastavené, prepíše predvolenú cestu k profilu umožňujúcemu používateľovi používať externý sieťový disk na ukladanie údajov a všetkých nastavení. Pre technicky pokročilých používateľov, ktorí používajú viacero verzií programu Gramps, je nastavenie iného $GRAMPSHOME spôsobom, ako zabrániť vzájomnému ovplyvňovaniu rôznych verzií programu Gramps User Directory. Môže sa použiť aj na konfiguráciu programu Gramps na spustiť z prenosného disku alebo na prípravu na ručnú inštaláciu. Cesta sa môže použiť aj na konfiguráciu cesty k separate test Tree alebo development Tree.

Napríklad

GRAMPSHOME=$HOME/familytrees/paternal

LANG, LANGUAGE, LC_MESSAGE, LC_TIME

 • LANG', LANGUAGE, LC_MESSAGES a LC_TIME - Gramps ich používa na určenie, ktorý jazykový súbor (jazykové súbory) sa má načítať. Všeobecné informácie o LANG, LC_MESSAGES a LC_TIME nájdete v locale(1). Všimnite si, že okrem nastavenia formátov dátumov (ktoré sú v programe Gramps prepísané nastaveniami predvolieb) nastavuje LC_TIME aj jazyk používaný pre slová v dátumoch, ako sú názvy mesiacov a dní a v kontexte dátumov slová ako o, medzi a pred. LANGUAGE je čiarou oddelený zoznam kódov jazykov (nie lokálnych jazykov, hoci niektoré jazyky ako pt_BR alebo cn_TW sú regionálnymi variantmi), ktorý nastavuje zoznam požadovaných prekladov zoradených podľa preferencií. Prekoná LANG, ale nie LC_MESSAGES alebo LC_TIME.
Gramps-notes.png
MacOSX

Vzhľadom na spôsob, akým funguje spúšťanie pomocou Finderu, sú premenné prostredia pre balík Gramps.app pevne zakódované v Gramps.app/Contents/MacOS/Gramps. Ak ich z nejakého dôvodu potrebujete zmeniť, upravte tento súbor pomocou programu TextEdit; nezabudnite ho uložiť späť ako obyčajný text. Pozrite si tiež nastavenie locale, kde nájdete alternatívu k použitiu premenných prostredia LANG a LANGUAGE.

GRAMPSI18N

Preklad sa volá gramps.mo, v Linuxe ho nájdete príkazom locate. Ak máte napríklad švédčinu v adresári /home/me/gramps/mo/sv/gramps.mo, môžete tam Gramps nasmerovať pomocou:

 GRAMPSI18N=/home/me/gramps/mo LC_ALL=C.UTF-8 LANG="sv" python3 gramps

GRAMPSDIR

 • Premenná prostredia GRAMPSDIR je cesta k adresáru Gramps.

GRAMPS_RESOURCES

 • Premenná prostredia GRAMPS_RESOURCES je cesta k zostaveným súborom zdrojov programu Gramps. Mali by ste ju zmeniť len vtedy, ak používate Gramps zo zdrojového kódu alebo vlastného prostredia. Indikátorom, že je potrebné nastaviť túto premennú, je, ak sa zobrazí jedna z nasledujúcich chýb:
  • Chyba kódovania pri analyzovaní cesty k zdrojom
  • Nepodarilo sa otvoriť súbor so zdrojmi
  • Cesta k zdroju {invalid/path/to/resources} je neplatná
  • Nie je možné určiť cestu k zdroju

Príklad použitia:

 GRAMPS_RESOURCES=/home/username/gramps/branches/maintenance/gramps51/build/lib.linux-x86_64-2.7/ PYTHONPATH=$GRAMPS_RESOURCES:$PYTHONPATH ./gramps


Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions