Gramps 5.1 Wiki Manual - About/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index NasledujúcaFig F.1 Dialógové okno O Gramps

O programe

Ak chcete získať ďalšie informácie o programe Gramps, navštívte webovú stránku Gramps Project:

Hlavný autor

Gramps napísal Donald N. Allingham ([email protected]).

Prispievatelia

Viac-menej neúplný zoznam osôb, ktoré sa podieľali na vývoji (v abecednom poradí podľa prvého mena):

 • Alexander Bogdashevsky
 • Alexander Roitman
 • Alexandre Duret-Lutz
 • Alexandre Prokoudine
 • Anton Huber
 • Arkadiusz Lipiec
 • Arpad Horvath
 • Arturas Sleinius
 • Baruch Even
 • Benny Malengier
 • Bernd Felsche
 • Bernd Schandl
 • Billy C. Earney
 • Brian Matherly
 • Bruce J. DeGrasse
 • Daniel Durand
 • David R. Hampton
 • Donald A. Peterson
 • Douglas S. Blank
 • Eero Tamminen
 • Egyeki Gergely
 • Frederick Noronha
 • Frode Jemtland
 • Gary Burton
 • Gary Shao
 • Greg Kuperberg
 • Guillaume Pratte
 • James Treacy
 • Jason Salaz
 • Jeffrey C. Ollie
 • Jens Arvidsson
 • Jérôme Rapinat
 • Jesper Zedlitz
 • Jim Smart
 • Jiri Pejchal
 • Julio Sanchez
 • Kees Bakker
 • Larry Allingham
 • Lars Kr. Lundin
 • Laurent Protois
 • Leonid Mamtchenkov
 • Lorenzo Cappelletti
 • Lubo Vasko
 • Luiz Gonzaga dos Santos Filho
 • Marcos Bedinelli
 • Mark Knoop
 • Martin Hawlisch
 • Martin Senftleben
 • Matt Brubeck
 • Matthieu Pupat
 • Michel Guitel
 • Nathan Bullock
 • Pier Luigi Cinquantini
 • Radek Malcic
 • Radu Bogdan Mare
 • Richard Bos
 • Richard Taylor
 • Samuel Tardieu
 • Sebastian Voecking
 • Serge Noiraud
 • Soren Roug
 • Stefan Bjork
 • Stéphane Charette
 • Steve Hall
 • Steve Swales
 • Tim Allen
 • Tim Waugh
 • Tino Meinen
 • Trevor Rhodes
 • Wayne Bergeron
 • Xing Wang
 • Yaakov Selkowitz


Oznámte nám prosím, ak viete o niekom, kto by tu ešte mal byť uvedený.

Máte problém alebo nápad?

Viac informácií o aplikácii Gramps nájdete na webovej stránke Gramps Project.

Ak chcete oznámiť chybu v programe, alebo zaslať návrh týkajúci sa tejto aplikácie či manuálu, použite menu Pomoc > Nahlásiť chybu v programe Gramps alebo postupujte podľa inštrukcií na tejto stránke site.

Licencia

Tento program je šírený podľa ustanovení GNU General Public License v znení publikovanom podľa Free Software Foundation; buď vo verzii 2 Licencie, alebo, (podľa vášho výberu) ktorejkoľvek neskoršej. Kópia tejto licencie sa dá nájsť na odkaze a nachádza sa tiež v súbore COPYING ako súčasť zdrojového kódu tohto programu.

Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions