Gramps 4.0 Wiki Manual - Main Window/sk

From Gramps
Revision as of 08:47, 23 May 2013 by Citydweller (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known conventions

Previous Index Next


Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.


Posledná úplná slovenská verzia manuálu vo formáte PDF (152 strán, 1,9MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku: download Gramps_3.2_SK.pdf offline version

Previous Index Next