Nl:Gramps 3.4 Wiki Handleiding - Wat is nieuw?

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.


Vorige Index Volgende


Dit deel geeft een overzicht van de veranderingen van de vorige Gramps-versie. Deze veranderingen worden in meer detail uitgelegd in het handboek. De gebruikers van de vorige Gramps-versie wordt aangeraden om dit deel door te nemen. Zo bent u zeker om uw voordeel te halen met de nieuwe aanpassingen.

Voor u naar de nieuwe versie overstapt

Gnome-important.png
Waarschuwing

Het enkel aanmaken van een archiefbestand om uw gegevens veilig te stellen, is misschien niet de beste optie. In het onwaarschijnlijke geval dat Gramps 3.4 toch uw gegevensbestand zou beschadigen, zou ook het archiefbestand kunnen beschadigd worden. Een export zoals verder uitgelegd is een veiliger optie.

Voor u overstapt op de nieuwe versie, dient u zeker te zijn dat uw gegevens van uw familiestamboom veilig zijn. Dit is de aangewezen methode:

 1. Gramps 3.3 starten
 2. Uw familiestamboom openen
 3. De familiestamboom naar het gramps xml formaat of het gramps xml pakket formaat exporteren. Het laatste formaat bevat naast de gegevens ook uw foto's en andere mediabestanden die verband houden met uw familiestamboom. Via het menu kunt u uw stamboom exporteren Familiestambomen->Reservekopie aanmaken....
 4. De familiestamboom kunt u nu sluiten en eventueel deze stappen herhalen voor uw andere familiestambomen
 5. De resulterende bestanden op een veilige plaats bewaren

Voor meer informatie zie ook hoe u een reservekopie kan maken.

Nadat u zeker bent dat uw gegevens veilig zijn, kunt u nu Gramps 3.4 installeren. U gebruikt hiervoor best het installatieproces van uw distributie. Het is ook aangewezen om Gramps 3.3 te verwijderen voor u Gramps 3.4 installeert of Gramps 3.4 op een andere locatie te installeren. Nadat u Gramps 3.4 geïnstalleerd hebt, kunt u uw oude familiestamboom onmiddellijk openen en verder werken. Zijn er toch problemen ontstaan (na bijvoorbeeld een volledige systeemopwaardering), dan kunt u uw reservekopie gebruiken om uw familiestamboom te herstellen.

Waarschuwing: wanneer u uw familiestamboom in een nieuwer operating system opent, is er een grote kans dat u het gegevensbestand niet meer kunt openen in een oudere versie van het operating system (dat bijvoorbeeld op dezelfde computer is geïnstalleerd). Ook hier is het gramps xml formaat het aangewezen formaat om zeker te stellen dat uw gegevens op verschillende computers kunnen gebruikt worden. Er zijn wel degelijk hulpmiddelen om een beschadigde gegevensbestand te herstellen, maar die hulpmiddelen zijn meer voor de experten bedoeld. U kunt het gebruik van deze middelen vermijden door een reservekopie te maken voor u een upgrade van uw OS of Gramps uitvoert.

Zichtbare veranderingen aan de kern

Veranderingen die zichtbaar zijn na opwaarderen: interface, gegevens enz. .

Citaten (voorheen bronverwijzingen)

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • Citaten kunnen nu gedeeld worden
 • Aan citaten kunnen media-objecten verbonden worden

U kunt Gramps op dezelfde manier gebruiken als de versie 3.3 indien u de nieuwe mogelijkheden niet wenst te gebruiken:

 • Het bronnenscherm lijkt op het oude scherm (maar er is een driehoek bijgeplaatst voor bronnen die citaten bevatten),
 • De knoppen om de gebeurtenisinformatie aan te passen zijn dezelfde als vroeger,
 • De selectiemethode om een bestaande bron toe te voegen lijkt dezelfde (maar er is een toevoeging van driehoeken die u kunt aanklikken om een bestaand citaat toe te voegen),
 • Het nieuwe aanpasscherm voor 'Citaten' lijkt bijna op (en werkt ook zoals) het oude aanpasscherm voor de 'bronverwijzingen',

Het is enkel in geval dat de gebruiker expliciet citaten wenst te delen tussen objecten, dat de gebruiker zich bewust moet zijn van de veranderingen. De verandering tenslotte is oo bedoeld om een volledige compatibiliteit te hebben met 'GEDCOM'.

Zie ook de Engelstalige uitleg van het waarom van de nieuwe mogelijkhedenGEPS_023:_Storing_data_from_large_sources.

Indien u een bestaand Gramps-gegevensbestand hebt dat u naar versie 3.4 hebt opgewaardeerd zal Gramps u na het opwaarderingsproces vragen of u citaten die hetzelfde zijn en verwijzen naar dezelfde bron, wenst samen te voegen. Tenzij u expliciet een verschillende informatie (bijvoorbeeld verschillende opmerkingen) hebt genoteerd voor een zelfde oude bronverwijzing, kunt u best het hulpmiddel Hulpmiddelen->Familiestamboom verwerken->Citaten samenvoegen... gebruiken.

Wanneer u start met Gramps en u wenst een citaat te delen, klikt u op de knop Een bestaand citaat of bron toevoegen en in de dialoog Kies Bron of Citaat selecteert u de desbetreffende bron en dan het citaat. Door te klikken op OK komt u terug in het aanpasscherm van de Citaten. Maar waarschijnlijk kunt gewoon op OK klikken omdat het citaat als de bron worden gedeeld.

Aanpasschermen

 • Het aanpasscherm voor de citaten is zeer weinig veranderd tegenover het vorige aanpasscherm van de bronverwijzingen:
Fig. 1.

De grootste verandering is dat het citaat ook een galerij met beelden kan hebben en ook invoervelden en verwijzingen. Dit komt omdat een citaat nu ook een afzonderlijk primair object is.

 • Verbeteringen aan de mogelijkheid om beelden te selecteren.
 • Nieuwe standaard voor optie familieverwantschap (Voorkeuren)

Gedcom import

GEDCOM import fout/waarschuwingsverslag. bug tracker: [1] - levert een verslag met de GEDCOM fouten en waarschuwingen na een import. Dit is waardevolle informatie voor de gebruiker om na te kijken welke gegevens niet werden geïmporteerd.

Fig. 2. Importverslag

Het verslag geeft details van de lijnen die ofwel werden genegeerd of niet verstaan konden worden. De inhoud van de lijn (of meerder opeenvolgende lijnen) wordt ook getoond. Soms kan het zijn dat de inhoud niet overeenkomt met de input van het GEDCOM-bestand. De reden is dat de lijn door een bepaald proces wordt gereconstrueerd.

Om meer van het input-bestand te kunnen verwerken, zijn verbeteringen voorzien. Sommige gegevens worden in Gramps-elementen omgezet ook al zijn deze niet altijd exact als de GEDCOM-elementen. Maar omdat het GEDCOM-formaat en het Gramps-formaat toch niet hetzelfde zijn, zullen er steeds gegevenselementen niet geïmporteerd kunnen worden.

Verdere details vindt u in Gedcom import.

Plugin-veranderingen

Alles over de uitbreidingen: import/export, gramplets, schermen, verslagen en hulpmiddelen.

Import/Export

 • Ondersteuning citaten voor bestandsformaten
 • Verbeteringen voor de ondersteuning van het GEDCOM-bestandsformaat

Verslagen

 • bestandsformaat voor de uitvoer

Verbeteringen : RTF, ODF, LaTeX, cairo (PDF, Afdrukken...)

 • ondersteuning van beelddelen voor tekstverslagen
 • Ondersteuning van citaten (NarrativeWeb verslag enz. )
 • Papieropties

Verbeterde regels voor papierwaarden, oriëntatie en bestandsformaat (opties door de gebruiker bepaald)

Boekverslag

 • Verbeteringen
 • Alfabetische index en inhoudstafel voor het boekverslag

Detailverslagen

 • Verbeteringen en wegwerken van fouten, meer consistentie wat betreft het berekenen van leeftijden...

NarrativeWeb

 • Media-galerij, miniaturen
 • hyperlink menu voor schermlezers en braille-schrijvers

Schermen

Het bronnenscherm is uitgebreid met een nieuw boomstructuurscherm (Fig. 3.) dat ook de citaten toont die verbonden zijn met de bron. De oude vlakke structuur is ook nog beschikbaar (Fig. 4.)

Fig. 3. Sources (Citation Tree) view
Fig. 4. Sources view


Er is tevens een nieuw citatenscherm (Fig 1.5).

Fig. 5. Citatenscherm • Aanpassingen van de grootte van het hoofdscherm, de navigatiebalk en de zijbalk en de onderste balk.

Hulpmiddelen

 • Een nieuw hulpmiddel om citaten samen te voegen.
 • Herziening van sommige hulpmiddelen van Familiestamboom herstellen

Niet zichtbare veranderingen

Technische zaken (gui/gen).

Toegankelijkheid

 • Betere ATK-ondersteuning
 • Verbeterde gelijkvormigheid voor de aanpasschermen: Accessibility.

Uibreidingen beheren

 • Verbeteringen

Command Line Interface

 • Argumenten/vlaggen

Verbeteringen, gelijkvormigheid en bijkomende vertalingen

Gramps XML bestandsformaat en gegevensbestand

 • Ondersteuning voor citaten
 • Gramps XML is nu idempotent[2].

Door het exporteren wordt de volgorde van de gegevens niet meer gewijzigd. Dat maakt het eenvoudiger om verschillen tussen versies/revisies te kunnen beoordelen.

Gebruikersklassen

Verslagen en hulpmiddelen hebben nu gebruikers-klassen. Met behulp van deze klassen is het mogelijk om op een abstracte manier met de gebruiker te interageren. Deze klassen moeten door elke gebruiker ingevuld worden voor een gepaste interactie (bijvoorbeeld GTK-dialogen, promt voor cli...).

Meer informatie

Bijkomende Engelstalige info.

Roadmap

Changelog

Vorige Index Volgende