Open main menu

Gramps β

Gramps 3.2 Wiki Manual/sk

Revision as of 14:51, 19 March 2010 by Citydweller (talk | contribs)

This is the wiki manual for GRAMPS version 3.2. All users are encouraged to edit this manual so as to improve its readability and usability.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Predchádzajúca [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/sk| Index]] NasledujúcaAbstract

Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.

Automaticky generovaná stránka. Do doby kým nebude pripravená nová, skúste či niektoré odpovede nenájdete vo verzii 3.1.x pdf.

Úplné sú len verzie príručky vo formáte PDF

Predchádzajúca [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/sk| Index]] Nasledujúca