Gramps 3.1 Wiki Manual - Getting Started/sk

From Gramps
Revision as of 17:51, 12 May 2009 by Romjerome (talk | contribs) (To Start GRAMPS)
Jump to: navigation, search

V tejto kapitole začneme od začiatku. Ukážeme vám, ako GRAMPS spustiť a ako v prípade potreby získať pomoc.


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Predchádzajúca [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/sk| Index]] NasledujúcaTo Start GRAMPS

GRAMPS môžete spustiť nasledovne:

  • From the Applications menu

Zvoľte GRAMPS v zozname programov zobrazených v menu Aplikácie na vašom počítači. (Umiestnenie a vzhľad tohto menu sa môže medzi distribúciami Linuxu nepatrne líšiť.) Na desktope GNOME nájdete GRAMPS v Aplikácie Ostatné.

  • From the command line

Ak ste v Linuxe zbehlý/á a pracujete rád/a s príkazovým riadkom, môžete GRAMPS spustiť v termináli príkazom gramps a klávesou Enter :

gramps

and then pressing Enter .

Ak si prajete, aby GRAMPS pri štarte otvoril špecifickú databázu, alebo aby importoval špecifický súbor, môžete použiť názov súboru ako argument príkazového riadku:

gramps Family Tree 1

kde Family Tree 1 je meno súboru, ktorý chcete otvoriť. Príkazový riadok poskytuje oveľa viac možností na spustenie GRAMPSu, a jeho prostredníctvom je možné vykonávať rozličné úkony.

Choosing a database

Ak je GRAMPS spustený bez označenia databázy, úvodná obrazovka neposkytne veľa funkcií a väčšina operácií ostane nedostupná. Pre otvorenie databázy označte buď Nový a vytvoríte novú databázu, alebo Otvoriť a otvoríte existujúcu. GRAMPS zachováva záznam o otvorení databáz, a medzi nimi si môžete vyberať z rozbaľovacieho menu kliknutím na šipku vedľa tlačítka Otvoriť.

If GRAMPS is started without a database selected, the initial screen will have little functionality. Most operations will not be available. To load a database, select either New to create a new database, or Open to open an existing database. GRAMPS keeps track of your recently opened databases,

Fig.1.1 Initial window

and these can be selected by clicking on the arrow next to the Open button and choosing from the drop down menu.

Obtaining Help

GRAMPS má menu Pomocník kde sa môžete obrátiť pre rady. Má tieto položky:

  • User manual: Elektronická verzia manuálu dostupná pri práci s programom GRAMPS.
  • FAQ: Zoznam najčastejšie kladených otázok o GRAMPSe.
  • Tip of the day: Zobrazí dialógové okno "Tip dňa".
  • Plugin status: Tento dialóg zobrazuje stav všetkých, i vami pridaných modulov.
  • GRAMPS home page: Link na www stránky projektu GRAMPS, otvorí váš web prehliadač a pripojí na stránky projektu.
  • GRAMPS mailing lists: Týmto sa otvorí váš web prehliadač na stránku konferencie GRAMPSU. Môžete si prezrieť archívy konferencie alebo zapojiť sa.
  • Report a bug: Zvoľte túto položku pre zaslanie oznámenia o chybe do nášho systému na sledovanie chýb. (GRAMPS je živým projektom. Chceme vedieť o všetkých problémoch s ktorým sa stretnete, aby sme mohli pracovať na ich vyriešení v prospech nás všetkých.)
  • About: Táto položka zobrazí všeobecné informácie o tej verzii GRAMPSu ktorú práve používate.


Predchádzajúca [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/sk| Index]] Nasledujúca