Difference between revisions of "Gramps 3.1 Wiki Manual/sk"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Undo revision 18900 by Citydweller (Talk))
Line 11: Line 11:
  
  
==Abstrakt==
+
==Abstract==
 
 
Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.
 
  
 +
The GRAMPS Manual is the user manual helping users to find their way around GRAMPS software. All aspects are covered, including the general details, subtle tips, preferences, tools, reports, etc.
  
 
Úplná slovenská verzia manuálu 3.1.x vo formáte PDF (149 strán, 1,6MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:  
 
Úplná slovenská verzia manuálu 3.1.x vo formáte PDF (149 strán, 1,6MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:  
 
download Gramps_3.1_SK.pdf  [[Media:Gramps_3.1_SK.pdf|offline version]]
 
download Gramps_3.1_SK.pdf  [[Media:Gramps_3.1_SK.pdf|offline version]]
  
 +
==Table of Contents==
 +
 +
:[[Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_Preface/sk|Preface]]
 +
::[[Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_Preface/sk#Prečo používať GRAMPS?|Prečo používať GRAMPS?]]
 +
::[[Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_Preface/sk#Typografické konvencie|Typografické konvencie]]
 +
#[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Getting Started/sk|Getting Started]]
 +
<!--
 +
 +
    START CHAPTER 2 : THE VIEWS
 +
 +
-->
 +
#[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk|Main Window]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Introduction|Introduction]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#The Different Views|The Different Views]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Switching Views and Viewing Modes|Switching Views and Viewing Modes]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Gramplets View|Gramplets View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#People View|People View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Relationships View|Relationships View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Family View|Family View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Pedigree View|Pedigree View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Events view|Events View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Sources View|Sources View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Places View|Places View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Media View|Media View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Repositories View|Repositories View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk#Notes View|Notes View]]
 +
<!--
 +
 +
    START CHAPTER 3 : MANAGE TREES
 +
 +
-->
 +
#[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Manage Family Trees| Manage Family Trees]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Manage Family Trees#Starting a New Database|Starting a New Database]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Manage Family Trees#Opening a Database|Opening a Database]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Manage Family Trees#Saving Changes to Your Database|Saving Changes to Your Database]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Manage Family Trees#Importing Data|Importing Data]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Manage Family Trees#Exporting Data|Exporting Data]]
 +
<!--
 +
 +
    START CHAPTER 4 : EDIT DATA
 +
 +
-->
 +
#[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Brief|Entering and Editing Data: Brief]]
 +
<!--
 +
 +
    START CHAPTER 5 : EDIT DATA DETAILED
 +
 +
-->
 +
#[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Detailed|Entering and Editing Data: Detailed]]
 +
<!--
 +
 +
    START CHAPTER 6 : NAVIGATION
 +
 +
-->
 +
#[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Navigation|Navigation]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Navigation#Using the People View|Using the People View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Navigation#Using the Family View|Using the Family View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Navigation#Using the Pedigree View|Using the Pedigree View]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Navigation#Setting the Home Person|Setting the Home Person]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Navigation#Using history-based tools|Using history-based tools]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Navigation#Bookmarks|Bookmarks]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Navigation#Finding records|Finding records]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Navigation#Using the Clipboard|Using the Clipboard]]
 +
<!--
 +
 +
    START CHAPTER 7 : GRAMPLETS
 +
 +
-->
 +
#[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets|Gramplets]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets#Welcome Gramplet|Welcome Gramplet]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets#Top Surnames Gramplet|Top Surnames Gramplet]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets#Surname Cloud Gramplet|Surname Cloud Gramplet]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets#TODO Gramplet|TODO Gramplet]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets#Statistics Gramplet|Statistics Gramplet]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets#Python Gramplet|Python Gramplet]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets#News Gramplet|News Gramplet]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets#Session Log Gramplet|Session Log Gramplet]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets#Calendar Gramplet|Calendar Gramplet]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets#Relatives Gramplet|Relatives Gramplet]]
 +
<!--
 +
 +
    START CHAPTER 8 : REPORTS
 +
 +
-->
 +
#[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports|Reports]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Generating Reports|Generating Reports]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Substitution Values|Substitution Values]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Books|Books]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Graphical Reports|Graphical Reports]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Ancestor Tree|Ancestor Tree]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Calendar|Calendar]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Descendant Tree|Descendant Tree]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Fan Chart|Fan Chart]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Statistics Chart|Statistics Chart]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Timeline Chart|TimelineChart]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Graphs|Graphs]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Family Lines Graph|Family Lines Graph]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Hourglass Graph|Hourglass Graph]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Relationship Graph|Relationship Graph]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Text Reports|Text Reports]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Ahnentafel Report|Ahnentafel Report]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Birthday and Anniversary Report|Birthday and Anniversary Report]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Complete Individual Report|Complete Individual Report]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Descendant Report|Descendant Report]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Detailed Ancestral Report|Detailed Ancestral Report]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Detailed Descendant Report|Detailed Descendant Report]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#End of Line Report|End of Line Report]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Family Group Report|Family Group Report]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Kinship Report|Kinship Report]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Marker Report|Marker Report]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#View|View]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Not Related|Not Related]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Number of Ancestors|Number of Ancestors]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Summary of the Database|Summary of the database]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Web Pages|Web Pages]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Narrated Web Site|Narrated Web Site]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Reports#Web Calendar|Web Calendar]]
 +
<!--
 +
 +
        START CHAPTER 9 : TOOLS
 +
 +
-->
 +
#[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools|Tools]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Analysis and Exploration|Analysis and Exploration]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Compare Individual Events|Compare Individual Events]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Interactive Descendant Browser|Interactive Descendant Browser]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Database Processing|Database Processing]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Calculate Estimated Dates|Calculate Estimated Dates]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Edit Database Owner Information|Database Owner Information]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Extract Information from Names|Extract Information from Names]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Extract Place Data from a Place Title|Extract Place Data from a Place Title]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Extract Event Descriptions from Event Data|Extract Event Descriptions from Event Data]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Find Possible Duplicate People...|Find Possible Duplicate People...]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Fix Capitalization of Family Names...|Fix Capitalization of Family Names...]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Rename Event Types|Rename Event Types]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Reorder GRAMPS ID|Reorder GRAMPS ID]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Database Repair|Database Repair]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Check and repair database|Check and repair database]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Rebuild Reference Maps|Rebuild Reference Maps]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Rebuild Secondary Indices|Rebuild Secondary Indices]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Remove Unused Objects...|Remove Unused Objects...]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Debug|Debug]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Python Evaluation window...|Python Evaluation window...]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Reload Plugins|Reload Plugins]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Show uncollected Objects|Show uncollected Objects]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Utilities|Utilities]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Generate SoundEx codes|Generate SoundEx codes]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Media Manager...|Media Manager...]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Relationship calculator|Relationship calculator]]
 +
###[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Tools#Verify the Data...|Verify the Data]]
 +
<!--
 +
 +
    START CHAPTER 10 : SETTINGS
 +
 +
-->
 +
#[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Settings|Settings]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Settings#Preferences|Preferences]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Settings#Name Format Editor|Name Format Editor]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Settings#Other Settings|Other settings]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Settings#Advanced manipulation of settings|Advanced manipulation of settings]]
 +
<!--
 +
 +
    START CHAPTER 10 : FILTERS
 +
 +
-->
 +
#[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Filters|Filters]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Filters#General filters| General filters]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Filters#Event filters| Event filters]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Filters#Family filters| Family filters]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Filters#Ancestral filters| Ancestral filters]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Filters#Descendant filters| Descendant filters]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Filters#Relationship filters| Relationship filters]]
 +
##[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Filters#Miscellaneous filters| Miscellaneous filters]]
 +
 +
 +
 +
:Appendix A: [[Gramps 3.1 Wiki Manual - FAQ|Frequently Asked Questions]]
 +
 +
:Appendix B: [[Gramps 3.1 Wiki Manual - Keybindings|Keybindings reference]]
 +
 +
:Appendix C: [[Gramps 3.1 Wiki Manual - Command Line|Command line reference]]
 +
:::[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Command Line#Available Options|Available options]]
 +
::::[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Command Line#Format options|Format options]]
 +
::::[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Command Line#Opening options|Opening options]]
 +
::::[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Command Line#Import options|Import options]]
 +
::::[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Command Line#Export options|Export options]]
 +
::::[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Command Line#Action options|Action options]]
 +
::::[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Command Line#List options|List options]]
 +
:::[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Command Line#Operation|Operation]]
 +
:::[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Command Line#Examples|Examples]]
 +
:::[[Gramps 3.1 Wiki Manual - Command Line#Environment variables|Environment variables]]
 +
 +
:Appendix D: [[Gramps 3.1 Wiki Manual - About| About GRAMPS]]
  
  
 
{{man index/sk|Gramps 3.1 Wiki Manual/sk|Gramps 3.1 Wiki Manual - Preface/sk}}
 
{{man index/sk|Gramps 3.1 Wiki Manual/sk|Gramps 3.1 Wiki Manual - Preface/sk}}

Revision as of 09:42, 11 September 2009

This is the wiki manual for GRAMPS version 3.1. All users are encouraged to edit this manual so as to improve its readability and usability.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Predchádzajúca [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/sk| Index]] NasledujúcaAbstract

The GRAMPS Manual is the user manual helping users to find their way around GRAMPS software. All aspects are covered, including the general details, subtle tips, preferences, tools, reports, etc.

Úplná slovenská verzia manuálu 3.1.x vo formáte PDF (149 strán, 1,6MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku: download Gramps_3.1_SK.pdf offline version

Table of Contents

Preface
Prečo používať GRAMPS?
Typografické konvencie
 1. Getting Started
 2. Main Window
  1. Introduction
  2. The Different Views
  3. Switching Views and Viewing Modes
  4. Gramplets View
  5. People View
  6. Relationships View
  7. Family View
  8. Pedigree View
  9. Events View
  10. Sources View
  11. Places View
  12. Media View
  13. Repositories View
  14. Notes View
 3. Manage Family Trees
  1. Starting a New Database
  2. Opening a Database
  3. Saving Changes to Your Database
  4. Importing Data
  5. Exporting Data
 4. Entering and Editing Data: Brief
 5. Entering and Editing Data: Detailed
 6. Navigation
  1. Using the People View
  2. Using the Family View
  3. Using the Pedigree View
  4. Setting the Home Person
  5. Using history-based tools
  6. Bookmarks
  7. Finding records
  8. Using the Clipboard
 7. Gramplets
  1. Welcome Gramplet
  2. Top Surnames Gramplet
  3. Surname Cloud Gramplet
  4. TODO Gramplet
  5. Statistics Gramplet
  6. Python Gramplet
  7. News Gramplet
  8. Session Log Gramplet
  9. Calendar Gramplet
  10. Relatives Gramplet
 8. Reports
  1. Generating Reports
  2. Substitution Values
  3. Books
  4. Graphical Reports
   1. Ancestor Tree
   2. Calendar
   3. Descendant Tree
   4. Fan Chart
   5. Statistics Chart
   6. TimelineChart
  5. Graphs
   1. Family Lines Graph
   2. Hourglass Graph
   3. Relationship Graph
  6. Text Reports
   1. Ahnentafel Report
   2. Birthday and Anniversary Report
   3. Complete Individual Report
   4. Descendant Report
   5. Detailed Ancestral Report
   6. Detailed Descendant Report
   7. End of Line Report
   8. Family Group Report
   9. Kinship Report
   10. Marker Report
  7. View
   1. Not Related
   2. Number of Ancestors
   3. Summary of the database
  8. Web Pages
   1. Narrated Web Site
   2. Web Calendar
 9. Tools
  1. Analysis and Exploration
   1. Compare Individual Events
   2. Interactive Descendant Browser
  2. Database Processing
   1. Calculate Estimated Dates
   2. Database Owner Information
   3. Extract Information from Names
   4. Extract Place Data from a Place Title
   5. Extract Event Descriptions from Event Data
   6. Find Possible Duplicate People...
   7. Fix Capitalization of Family Names...
   8. Rename Event Types
   9. Reorder GRAMPS ID
  3. Database Repair
   1. Check and repair database
   2. Rebuild Reference Maps
   3. Rebuild Secondary Indices
   4. Remove Unused Objects...
  4. Debug
   1. Python Evaluation window...
   2. Reload Plugins
   3. Show uncollected Objects
  5. Utilities
   1. Generate SoundEx codes
   2. Media Manager...
   3. Relationship calculator
   4. Verify the Data
 10. Settings
  1. Preferences
  2. Name Format Editor
  3. Other settings
  4. Advanced manipulation of settings
 11. Filters
  1. General filters
  2. Event filters
  3. Family filters
  4. Ancestral filters
  5. Descendant filters
  6. Relationship filters
  7. Miscellaneous filters


Appendix A: Frequently Asked Questions
Appendix B: Keybindings reference
Appendix C: Command line reference
Available options
Format options
Opening options
Import options
Export options
Action options
List options
Operation
Examples
Environment variables
Appendix D: About GRAMPS


Predchádzajúca [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual/sk| Index]] Nasledujúca