Open main menu

Gramps β

Genealogy basics/lt

Keletas rekomendacijų iš genealogijos praktikos:

 • Užsirašykite šaltinį. Nesvarbu kiek per vieną dieną surinkote informacijos apie savo šeimos medį, ji bus tik tiek gera, kiek yra jos šaltinis. Nepagailėkite papildomų pastagų atradimo metu ir užsirašykite visas detales.
 • Tyrinėkite nuo to ką žinote pereinant prie to ko dar ne. Užsirašykite viską ką žinote prieš spėliojant. Turimi faktai gali pasiūlyti tolimesių tyrinėjimų kryptis. Nežiūrėkite į tūkstančius įrašų, tikintis surasti pėdsakus, kai turite kitų neištyrinėtų galimybių.
 • Būkite detalus. Neapribokite įrašų vardais, datomis ir vietovėmis. Genealogija yra ne tik tyrinėjimas kas atsitiko, bet ir kodėl. Kaip palikuonys gali būti susiję su įvykiais, kuriuos jie turėjo išgyventi. Be to gražus pasakojimas vienur ir kitur padaro šeimos istoriją įdomia kitiems tiek, kiek ji yra įdomi Jums.
 • Būkite kiek galima atidesni. Darydami pirminius įrašus nesiremkite prielaidomis. Užsirašykite tiksliai ką matote, ir tik tada įterpimams, ištrynimams, komentarams naudokite skliaustus. Lotyniško "[sic]" naudojimas yra kaip standartas patvirtinantis atidų perrašymą. Paskui galite suprasti, kad Jūsų numanomas sutrumpinimas arba rašybos klaida iš tiesų buvo to laikotarpio ar vietovės rašymo variantas skirtinguose dokumentuose su panašiu tarimu.
 • Užsirašykite visus. Užsirašykite visus asmenis, kurie dalyvauja įvykije. Šeimos dažnai gyveno ir dirbo kartu, taigi asmens giminės gali pasirodyti sesers, brolio, kaimynų, vietinės bažnyčios įvykiuose.
 • Planuokite pastangas. Žinojimas ką norite pasiekti taupo brangų laiką. Tikslinės kelionės pamatyti orginalius dokumentus, kapines, bibliotekas ar užsirašyti žmonių parodymus negali būti pakartotos.Įsitikinkite, kad gausite viską, ko atvykote ir turedami progos užsirašykite kiek tik galite. Nėra malonu gryžus iš kelionės suprasti, kad praleidote savaime suprantamą informaciją, kuri buvo panosėje.
 • Žiūrėkite atidžiai. Kartais perinterpretuojant rodos nesusijusios grupės žmonių informaciją staiga pakreipia įvykius kita linkme. Netikėti pasikeitimai šeimoje, tokie kaip persikėlimai, imigracija, santuoka, mirtis arba gimimas gali nurodyti tolimesnių tyrinėjimų kryptį.
 • Apibūdinkite ką užrašote. Įtraukite teorijas arba klausimus apie informaciją jos rašymo metu. Nėra nieko blogo jei kiti nesupras, kad Jūs nesate įsitikinęs duoto fakto arba hipotezės atidumu. Tai gali padėti kitiems suprasti Jūsų požiūrį ir sukaupti naujos informacijos, nes jie bandys atsakyti į tuos klausimus ar tyrinėjimus. Komentarų ir šaltinių aiškiam atskyrimui naudokite skliaustus arba kitus atskyrimo ženklus.
 • Gerbkite gyvų žmonių privatumą. Genealogijos tikslas nėra įsibrauti į asmenų privatų gyvenimą atskleidžiant jų sveikatos stovį, socialinio draudimo numerį ir kitus kol kas neatskleistus duomenis. Būkite atsargus rašydami apie faktus, kurių aptarimas kai kuriems šeimos nariams gali būti nemalonus.
 • Dažnai darykite skaitmeninės informacijos atsargines kopijas. Jei praleidžiate daugybę valandų suvesdami informaciją į genealogijos programą, paleiskite dar penkias minutes darydami atsarginę kopiją į CD. Su žymekliu pažymėkite kas yra diske ir datą. Saugokite diską tamsioje sausoje vietoje.
 • Darykite daug nuotraukų. Nufotografuokite tai, ko neturite laiko užsirašyti. Naudingos yra antkapių nuotraukos, bet gali būti naudinga ir netoliese esančios bažnyčios nuotrauka, vedančio kelio nuotrauka, vaizdas į antkapį iš įvairių pusių, bendra aplankytos vietovės apžvalga, net ir tie su kuriais lankėtės. Vėliau tai gali padėti nustatyti naujas tyrinėjimų kryptis arba bent primins jums ar kitiems apie tos dienos nuotykius.
 • Užsirašykite koordinates. Jei turite GPS įrangą naudinga užsirašyti įsimintinų vietų koordinates (ilgumą ir platumą). Tai padės ir jums prisiminti kur buvote, ir kiti galės lengiau tas vietas surasti. O jei programa leidžia susieti vietovę su koordinatėmis, tai paskui galima šią informaciją matyti ir žemėlapyje.