Genealogy Glossary/cs

From Gramps
Revision as of 17:05, 9 June 2009 by Dm1407 (Talk | contribs) (cs)

Jump to: navigation, search

Zde najdete slovník genealogických pojmů. Pojmy používané programem Gramps hledejte ve slovníku GRAMPS.

DNA
  1. akronym: deoxyribonukleová kyselina
  2. nukleová kyselina nesoucí genetickou informaci
GEDCOM
  1. akronym: Genealogy Data Communication
  2. formát pro výměnu genealogických dat
Romanizace
lingvistická reprezentace slova v římské (latinské) abecedě