Genealogy/cs

From Gramps
Revision as of 07:24, 3 January 2010 by Meridius (Talk | contribs) (New page: Category:Cs:Genealogie {{languages|Genealogy}} '''Genealogie''' je věda, zabývající se studiem a sepisováním rodokmenů předků (ascendentní genealogie) a potomků (descendentn...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Genealogie je věda, zabývající se studiem a sepisováním rodokmenů předků (ascendentní genealogie) a potomků (descendentní genealogie). Tato činnost zahrnuje shromažďování jmen žijících i zemřelých příbuzných a zjišťování jejich vzájemných vztahů, založené na přímé, vedlejší a/nebo nepřímé dokumentaci, nebo svědectví a tím postupné stavění rozsáhlého rodokmenu. Genealogie (často špatně vyslovována jako "geneologie") je často vykládána jako rodinná historie, ačkoliv jsou tyto termíny odlišné. Zjišťování kdo je komu příbuzný se později doplnilo o sepisování životů a osobní historie zapojených jedinců.

Externí odkazy