First steps/pl

From Gramps
Revision as of 15:32, 9 March 2008 by Yenidai (Talk | contribs) (Initial translation)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Gramps-notes.png
This may be an outdated section. Please help keep Gramps Wiki a useful resource by updating and expanding this section.

Jak stawiać pierwsze kroki, znaleźć nowe hobby i poznawać wspaniałą naukę jaką jest genealogia?

Początek

Zacznij od przeczytania kliku praktycznych wskazówek. Nie jest ich wiele, ale dzięki nim będziesz mógł z każdym dniem poznawać nowe fakty historii swojej rodziny.