First steps/pl

From Gramps
Revision as of 21:17, 29 October 2011 by Gioto (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Jak stawiać pierwsze kroki, znaleźć nowe hobby i poznawać wspaniałą naukę jaką jest genealogia?

Początek

Zacznij od przeczytania kliku praktycznych wskazówek. Nie jest ich wiele, ale dzięki nim będziesz mógł z każdym dniem poznawać nowe fakty historii swojej rodziny.

Gramps-notes.png
This may be an outdated section. Please help keep Gramps Wiki a useful resource by updating and expanding this section.