Fi:Lähteet

From Gramps
Revision as of 11:16, 7 February 2021 by PeterPower (talk | contribs) (Määritelmä)
Jump to: navigation, search

Lähteet ovat tärkeitä sukututkimuksissa.

Määritelmä

Lähde on kirjallinen tuote tai suullinen esitys, josta jokin tieto on peräisin (joskus myös suullinen kertomus, ääninauhoitus, videonauhoitus).

Lähteet luokitellaan kolmeen ryhmään:

  1. Alkuperäislähde: ensikäden tieto tapahtuneesta, tallennettu sellaisen tahon toimesta, joka oli paikalla itse. Esim: päiväkirjat, todistukset, sanomalehdet, ...
  2. Toissijainen lähde: Kirjalliset yhteenvedot, jotka perustuvat alkuperäis- ja muihin toissijaislähteisiin ja joissa on niihin perustuvia päätelmiä ja analyyseja. Esim: historiantutkimukset, sukututkimusjulkaisut,...
  3. Koostelähde : Alkuperäisistä ja toisisijaisista lähteistä tehdyt hakemistot. Esim: kirjastoluettelot, matrikkelit, ...

Most important genealogical sources

Official documents

Religious documents

Residences

Military