Difference between revisions of "Fi:Lähteet"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Määritelmä)
Line 4: Line 4:
  
 
== Määritelmä ==
 
== Määritelmä ==
A source is a text (sometimes oral presentation, audio recording, video recording) from which (genealogical) information is derived.  
+
Lähde on kirjallinen tuote tai suullinen esitys, josta jokin tieto on peräisin (joskus myös suullinen kertomus, ääninauhoitus, videonauhoitus).  
  
Scientifically, one will make 3 distinctions:
+
Lähteet luokitellaan kolmeen ryhmään:
#Primary source : text which is a firsthand written evidence of history, made at the time of the [[event]] by someone who has seen it happen. Eg: diaries, certificates, newspapers, ...
+
#Alkuperäislähde: ensikäden tieto tapahtuneesta, tallennettu sellaisen tahon toimesta, joka oli paikalla itse. Esim: päiväkirjat, todistukset, sanomalehdet, ...
#Secondary source : Written accounts of history based upon the evidence from primary sources and other secondary sources, offering commentary and analysis. Eg: history books, genealogical publications,...
+
#Toissijainen lähde: Kirjalliset yhteenvedot, jotka perustuvat alkuperäis- ja muihin toissijaislähteisiin ja joissa on niihin perustuvia päätelmiä ja analyyseja. Esim: historiantutkimukset, sukututkimusjulkaisut,...
#Tertiary source : selection and compilation of primary and secondary sources. Eg: library catalogue, bibliographies, ...
+
#Koostelähde : Alkuperäisistä ja toisisijaisista lähteistä tehdyt hakemistot. Esim: kirjastoluettelot, matrikkelit, ...
  
 
== Most important genealogical sources ==  
 
== Most important genealogical sources ==  

Revision as of 11:16, 7 February 2021

Lähteet ovat tärkeitä sukututkimuksissa.

Määritelmä

Lähde on kirjallinen tuote tai suullinen esitys, josta jokin tieto on peräisin (joskus myös suullinen kertomus, ääninauhoitus, videonauhoitus).

Lähteet luokitellaan kolmeen ryhmään:

  1. Alkuperäislähde: ensikäden tieto tapahtuneesta, tallennettu sellaisen tahon toimesta, joka oli paikalla itse. Esim: päiväkirjat, todistukset, sanomalehdet, ...
  2. Toissijainen lähde: Kirjalliset yhteenvedot, jotka perustuvat alkuperäis- ja muihin toissijaislähteisiin ja joissa on niihin perustuvia päätelmiä ja analyyseja. Esim: historiantutkimukset, sukututkimusjulkaisut,...
  3. Koostelähde : Alkuperäisistä ja toisisijaisista lähteistä tehdyt hakemistot. Esim: kirjastoluettelot, matrikkelit, ...

Most important genealogical sources

Official documents

Religious documents

Residences

Military