Open main menu

Gramps β

Fi:Gramps 5.1 Wiki-käyttöohje - Pääikkuna

Edellinen Hakemisto SeuraavaGrampsin pääikkunan elementit. Kuvitettu opas Grampsin käyttöliittymään.

Contents

Pääikkuna

Kun avaat tietokannan, joko olemassa olevan tai uuden, avautuu seuraava ikkuna: (Kuva 2.1):

 
Kuva 2.1 Grampsin pääikkuna


Gramps:in pääikkuna sisältää seuraavat elementit:

Ikkunan otsikkopalkki

 • Otsikkopalkki sijaitsee ylimmäisenä Grampsin pääikkunassa. Otsikkopalkissa näkyy valitun sukupuun nimi, Gramps sovellusnimi ja painikkeet Grampsin minimointiin, maksimointiin ja sulkemiseen. Pääikkunaa voi myös raahata otsikkopalkista.

Valikkopalkki

 • Valikkopalkki: Valikkopalkki (Menubar) sijaitsee ylimmäisenä ikkunassa (heti ikkunan otsikon alapuolella) ja tarjoaa pääsyn kaikkiin Gramps:in toiminnallisuuksiin.
 • Valikot riippuvat siitä, mikä Kategoria on aktiivinen
 • Valikon napsauttaminen avaa sille alavalikon.
 
Elementtien näkyvyys

Näytä toiminnallisuuden kautta voit piilottaa tai ottaa näkyviin useita Pääikkunan elementtejä.


Työkalupalkki

 • Työkalupalkki: Työkalupalkki (Toolbar) sijaitsee heti valikkopalkin alapuolella. Se tarjoaa useimmiten käytetyt Gramps:in toiminnallisuudet.
 • Näytetyt työkalut riippuvat siitä, mikä Kategoria on aktiivinen.
 • Viemällä hiiren osoittimen työkalun päälle tulee näkyviin teksti työkalun tehtävästä.

Voit myös poistaa työkalupalkin näytöltä valikosta Näytä ->Työkalupalkki.

Näkymätila/Navikaattori

 • Näkymätila: Näkymätila sijaitsee ikkunan vasemmassa sivussa ja sillä valitaan eri kategoriat. Katso Näkymätilan kategoriat

Navigaattori voidaan piilottaa tai saada esille valikossa Näytä ->Näkymätila tai pikanäppäimet CTRL+M.

Näyttöalue

 • Näyttöalue: Suurin osa ikkunasta on näyttöaluetta (Display area). Mitä se näyttää, riippuu valitusta näkymästä. Näkymät käydään läpi seuraavaksi.

Alapalkki ja Sivupalkki

 • Alapalkki: Alapalkki sijaitsee näyttöalueen alapuolella.

Edistymispalkki ja Tilarivi

 • Edistymispalkki: Edistymispalkki (Progress Bar) sijaitsee ikkunan vasemmassa alakulmassa. Se näyttää edistymisen aikaavievissä tapahtumissa, kuten suuren tietokannan avaaminen ja tallettaminen, tuonti ja vienti toisiin tiedostomuotoihin, nettisivujen luonti jne. Kun et ole tekemässä tämän tyyppisiä tapahtumia, edistymispalkkia ei näytetä.
 • Tilarivi: Tilarivi (Status Bar) sijaitsee oikealle edistymispalkista. Se näyttää tietoja nykyisestä toiminnasta ja valittuun kohteeseen liittyvää tietoa.
 • Sivupalkki: Sivupalkki sijaitsee oikealla näyttöalueesta.

Molemmat palkit sallivat grampletien ja suotimien näyttämisen näkymän yhteydessä.

Molemmat palkit voidaan erikseen piilottaa ja saada näkyville Näytä valikosta. Sivupalkin ollessa piilotettuna näytetään sen sijalla Hakupalkkin.

 
Kuva 2.2 Grampsin pääikkunassa näkyvissä hakupalkkiNäkymätilan vaihtaminen

 
Kuva 2.3 Näkymätilan valinta pudotusvalikosta

Jos Grampsiin on asennettu usea näyttötila, tila on valittavissa pudotusvalikosta.

 • "Kategoria"(Oletus)
 • Pudotusvalikosta
 • Laajennettu


Näkymätilat ovat "Kategoria", "Pudotusvalikosta" ja"Laajennettu "

 
Kuva 2.4 Kategoria näyttötila
 
Kuva 2.5 Pudotusvalikko näyttötila
 
Kuva 2.6 Laajennettu näyttötila


 
Huomaa

Laajennusten hallinnassa (Plugin Manager) näyttötiloja kutsutaan Sivupalkin laajennuksiksi, mikä on epäjohdonmukaista, koska Näytä->Sivupalkki valinta poistaa oikean käden suodin/gramplet sivupalkin, mutta ei vasemman käden kategoria sivupalkkia.


Kategorioiden vaihtaminen

Grampsissa on vakiona joukko erilaisia kategorioita. Ne on kuvattu käyttöohjeessa Kategoriat. Voit ladata Gramps näkymiä (ks. lisäosien hallinta) Ohjeet-valinnan kautta. Jos näkymä on uusi tai nykyisen kategorian päivitetty, näkymä lisätään kategoriaan. Kuitenkin, jos näkymä liittyy kokonaan uuteen kategoriaan, silloin uusi kategoria lisätään navigaattoriin.

Näkymätilasta riippuu se, miten muutat parhaillaan käytettävää kategoriaa. Normaalisti (pätee useimpiin näyttötiloihin) voit valita haluamasi kategorian napsauttamalla kategorian kuvaketta.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää näppäin pikavalikkoja CTRL+P jaCTRL+N siirtymiseksi edelliseen tai seuraavaan kategoriaan. Jos olet kytkenyt näkymätilan pois käytöstä, tänä on ainoa keino vaihtaa kategoriaa (jollet ota sitä taas käyttöön).


Näkymien vaihtaminen

Kategoriassa voi olla erilaisia tapoja tietojen näyttämiseksi, niitä kutsutaan näkymiksi (views). Jos näkymiä on useita, näkymää voi vaihtaa. Vaihtotapa riippuu näkymätilasta. Joissakin tiloissa on kuvakepainike työkalupalkissa näkymän vaihtamiseen. Vaihdon voi tehdä myös Näytä valikosta, tai näppäilemällä CTRL+<numero>, missä <numero> on näkymä, johon siirryt tässä kategoriassa.Suotimet

 
Kuva 2.7 Suotimet näytettynä henkilölistan vieressä

Sukutietokannoissa voi olla tietoja monista henkilöistä, perheistä, paikoista ja muista kohteista. Näkymässä voi siten olla pitkä lista tietoja, jolloin työskentely niiden kanssa on vaikeaa. Gramps antaa kaksi eri keinoa tämä tilanteen hallitsemiseen suodattamalla listaa hallittavamman kokoiseksi.

Nämä keinot ovat Etsi and Suodata.

Etsi hakee listassa näytettyä tekstiä, kun taasen suotimet näyttävät ne henkilöt, joiden tiedot ovat suotimen ehtojen mukaiset.

Etsi on yksinkertainen ja tehokas keino suorittaa haku näytössä olevista sarakkeista. Kun sivupalkkia ei ole näkyvillä, Hakupalkki on näkyvillä. Näppäilemällä merkkejä Hakupalkkiin and napsauttamalla Etsi painiketta näytetään vain ne rivit, jotka vastaavat tekstiä.

Vaihtoehtoisesti, voit ottaa suotimen alapalkissa tai sivupalkissa. Kun suotimien sivupalkki on näkyvillä, Hakupalkkia ei näytetä. Suodattimella voit vuorovaikuttaisesti rakentaa joukon suodinsääntöjä, joita käytetään näyttämiseen. Suodatin kohdistuu tietokantaan, ei siihen mitä on näytössä näkyvissä. Käsiteltävän kategorian suotimia voi rakentaa myös napsauttamalla vastaavaa "muokkain" painiketta Muokkaa valikossa.

Lisätietoja suotimien toiminnasta engl. täältä


 
Hakeminen vs. Suodatus

Haku etsii vain tarkkoja tekstiosumia. Jos näytössä on "Jan 1, 2000", a haku "1/1/2000" epäonnistuu, mutta suodin "1/1/2000" löytää.


Kun Gramps avaa tietokannan, mitään suodatusta ei ole päällä. Esim. Henkilöt-näkymässä listataan oletusarvoisesti kaikki tietokannan henkilöt.


Edellinen Hakemisto Seuraava
  Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions