Fi:Gramps 3.3 Wiki-käyttöohje - Tietojen syöttäminen ja muokkaaminen: Lyhyesti

From Gramps
Jump to: navigation, search

Tämä kappale on suunniteltu antamaan sinulle välttämättömimmät perustiedot aloittaaksesi sukututkimus tietojesi syöttämisen GRAMPSiin. Siinä esitellään miten syötät henkilön tietokantaa ja miten määrittelet perhesuhteet. (Tarkempi selitys löytyy seuraavasta kappaleesta: Gramps 3.3 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Detailed.)

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known conventions


Edellinen Hakemisto Seuraava


Johdanto

Aluksi, tunnistakaamme tietojen tyypit joita voidaan syöttää GRAMPS tietokantaan. Näitä ovat:

Henkilöiden yksilölliset tiedot (nimet, osoitteet, syntymä- ja kuolinpäivät, jne.)

Tiedot henkilöiden suhteista (avioliitot, avioerot, rekisteröidyt parisuhteet, jne.)

Tiedot henkilöiden vanhemmista ja lapsista

Tutkimuksen lähdeaineisto

Gramps-notes.png
Pikanäppäimet

Sen lisäksi että voit käyttää GRAMPSia valikoiden ja painikkeiden kautta, voit myös käyttää laajaa "pikanäppäin" valikoimaa. Lisätietoja, katso pikanäppäimet.

Nyt katsomme nopeasti miten voit syöttää ja muokata näitä eri tyyppisiä tietoja.

Henkilön lisääminen ja muokkaaminen

On olemassa monta tapaa lisätä henkilö tietokantaan. Mainitsemme niistä joitakin kun menemme eteenpäin. Yksinkertaisin tapa on lisätä henkilö Henkilöt näkymässä. Kun olet Henkilöt näkymässä (kuva), napsauta Lisää painiketta työkalurivillä. Syötä kaikki tietämäsi tieto henkilöstä Muokkaa henkilöä ikkunassa (katso kuva).

Muokataksesi tietokannassa olevan henkilön tietoja, valitse henkilö Henkilöt näkymässä ja napsauta Muokkaa painiketta työkaluriviltä.

Gramps-notes.png
Vaihtoehtoinen tapa lisätä tai muokata henkilöä Henkilöt näkymässä

Voit myös käyttää Lisää... ja Muokkaa... valikon kohtia Muokkaa valikosta. Tai voit napsauttaa hiiren oikealla painikkeella henkilöä ja valita Lisää... tai Muokkaa... aukeavasta kontekstivalikosta.

Henkilö voidaan myös lisätä tietokantaan Suhteet näkymässä, Muokkaa perhettä ikkunassa ja muissa paikoissa missä se on mahdollista.

Suhteen määrittely

On olemassa kaksi tapaa määritellä suhde henkilöiden välille - käyttämällä Suhteet näkymää tai käyttää Muokkaa perhettä ikkunaa Perheet näkymästä. Perheet näkymää käytetään tavallisesti luotaessa suhde yhden perheen sisällä kerrallaan. Suhteet näkymää käytetään tavallisesti luotaessa monta suhdetta yhdelle henkilölle.

Määriteltäessä uusi suhde aktiiviselle henkilölle, vaihda Suhteet näkymään (family-fig) ja näet tämän henkilön "Aktiivisena henkilönä". Seuraavaksi Perhe merkki on Lisää painike (tavallisesti merkitty {man button|+}} merkillä). Napsauttaminen {man button|Lisää}} painiketta näyttää Muokkaa perhettä ikkunan jossa aktiivinen henkilö on joko isä tai äiti.

Kuva 3.xx. Perheen muokkaaminen

Nyt kysymys: Onko henkilö joka muodostaa suhteen aktiivisen henkilö kanssa jo olemassa tietokannassa? Jos kyllä, napsautta {man button|Valitse}} painiketta valitaksesi henkilön. Sitten voit valita selattavalta listalta haluamasi tietokannassa olevan henkilön. Jos ei, napsauta Lisää painiketta. Lisää uusi henkilö tietokantaan ja määrittele henkilön suhde aktiiviseen henkilöön.

Gramps-notes.png
Suodatus

Oletuksena GRAMPS suodattaa näytettävää listaa näyttämään vain ne henkilöt joilla voi teoriassa olla suhde aktiiviseen henkilöön. GRAMPS näyttä vain ne henkilöt joiden syntymä- ja kuolinpäivät sopivat aktiivisen henkilön elinaikaan. Jos haluat, voit lisätä henkilön listalle napsauttamalla + painiketta. Suodattimen täydellinen ohittaminen ja kaikkien henkilöiden näyttäminen, valitse Näytä kaikki valitaruutu.

Muokataksesi olemassa olevaa suhdetta Suhteet näkymässä, napsauta Muokkaa painiketta perheen merkinnästä. Jos on enemmän kuin yksi suhde, voit valita haluamasi puolison tai kumppanin välisen suhteen napsauttamalla vastaavaa Muokkaa painiketta.

Kuva 3.xx Henkilön valitseminen

Uuden suhteen määrittely Perheet näkymästä, napsauta Lisää painiketta työkalurivillä ja tyhjä Muokkaa perhettä ikkuna avautuu. Tässä kohdassa voit lisätä henkilöitä perheeseen.

Vanhempien määrittely

Kuva 3.x Perheen valinta

Voit määritellä aktiiviselle henkilölle vanhemmat Suhteet näkymässä (family-fig). Pieni varovaisuus on paikallaan ehkäisemään saman perheen luonnin kahteen kertaan. Jos haluat lisätä aktiivisen henkilön olemassa olevaan perheeseen, napsauta Jaa painiketta. Jos perhettä ei ole vielä luotu, napsauta Lisää painike.

Jos napsautat Jaa painikkeen, näytetään Valitse perhe ikkuna. Ikkunasta voit valita olemassa olevan perheen ja aktiivinen henkilö lisätään perheen lapseksi.

Jos napsautat Lisää painikkeen, uusi Muokkaa perhettä ikkunassa näytetään aktiivinen henkilö lapsena uudella perheellä. Voit lisätä vanhemmat joko lisäämällä uuden henkilön vanhemmaksi tai valitsemalla olemassa olevan henkilön vanhemmaksi.

Gnome-important.png
Varoitus

Jos luot uuden perheen ja valitset vanhemmat jotka ovat jo olemassa olevassa perheessä, GRAMPS näyttää varoitus viestin. Jos jatka tallettamalla uuden perheen, sinulla on sama perhe kahteen kertaan.

Kuva 3.x. Perhe kahteen kertaan

Voit myös määritellä henkilön vanhemmat Perheet näkymässä. Jos perhe on jo olemassa, napsauttamalla Muokkaa painiketta työkalurivillä ja lisäämällä henkilön lapseksi Muokkaa perhettä ikkunassa. Jos perhettä ei ole vielä olemassa, napsauta Lisää painiketta luodaksesi uuden perheen ja lisää oikeat vanhemmat ja lapset.

Lapsen määrittely

Kuva 3.x. Lapsi viitemuokkain

Lapsen suhteen lisääminen on samanlainen toimenpide. Suhteet ja Perheet näkymissä valitse olemassa oleva perhe tai luo uusi perhe. Lapsi voidaan lisätä valitsemalla Lisää tai Valitse painike lapsilistan oikeasta reunasta.

Napsauttaminen Lisää painiketta näyttää Muokkaa henkilöä ikkunan, jossa voit lisätä uuden henkilön. Napsauttaminen Valitse painikkeesta mahdollistaa olemassa olevan henkilön valinnan listalta. Oletuksena lapsi lisätään syntymäsuhde molempiin vanhemmille.

Jos haluat vaihtaa vanhempien ja lapsen välistä suhdetta oletuksena olevasta syntymäsuhteesta, valitse lapsi ja napsauta muokkaa painiketta. Tämä näyttää Muokkaa lapsi viitettä ikkunan.

Kuvien ja muiden media tiedostojen lisääminen

Voit lisätä valokuvia ja muita media tiedostoja yksittäiselle henkilölle, tapahtumille, lähteille ja paikoille. Voit myös lisätä kuvan joka ei rajoitu yhteen henkilöön tai tapahtumaan (esimerkiksi perhekuvat).

Jos haluat lisätä kuvan henkilölle, vaihda Henkilöt näkymään (Pääikkuna), valitse henkilö ja napsauta Muokkaa kuvaketta työkaluriviltä. Tämä avaa Muokkaa henkilöä ikkunan (Muokkaa henkilöä). Seuraavaksi valitse Galleria välilehti ja napsauta + painiketta avataksesi Valitse media tiedosto ikkuna. Kirjoita tiedostonimi tai selaa löytääksesi haluamasi kuvatiedoston ja syötä otsikko kuvalle.

Lisätäksesi tapahtumaan liittyvän kuvan (esimerkiksi avioliitto), vaihda Perheet näkymään (Perheet näkymä) ja kaksoisnapsauta puolison nimeä. Tämä avaa Avioliitto/Suhde muokkain ikkunan. Valitse Galleria välilehti ja napsauta + painiketta ja lisää kuva.

Lisätäksesi lähteesen tai paikkaan liittyvän kuvan, vaihda Lähteet näkymään (Lähteet näkymä) tai (Paikat näkymä). Valitse haluamasi lähde tai paikka ja kaksoisnapsauta sitä tai napsauta Muokkaa kuvaketta työkalurivillä. Valitse Galleria välilehti ja napsauta + painiketta ja lisää kuva.

Lopuksi, lisätäksesi kuvan jonka haluat kuuluvan tietokantaan, mutta ei ole rajattu yhteenkään erityiseen henkilöön, suhteeseen, lähteeseen tai paikkaan, vaihda Media näkymään (Media näkymä). Sitten napsuta Lisää kuvaketta työkaluriviltä lisätäksesi kuvan. Jos olet jo lisännyt kuvia yhteenkään yksittäiseen galleriaan, löydät ne myös listattuna Media näkymästä.

Gramps-notes.png
Vaihtoehtoinen tapa lisätä kuvia gallerioihin

Kuva voidaan aina lisätä mihin tahansa galleriaan vetämällä ja pudottamalla. Kuvat voidaan vetää Media näkymästä, mistä tahansa galleriasta, työpöydältä, tiedostojen hallinnasta tai web selaimesta ja pudottaa oikeaan galleriaan.

Missä tahansa galleriassa, voit myös käyttää Muokkaa muokataksesi kuvan tietoja ja - painiketta poistaaksesi kuvaviittauksen kyseisestä galleriasta.

Gramps-notes.png
Kuvan poistaminen galleriasta

Media tiedoston poistaminen galleriasta ei poista kuvaa tietokannasta. Kuvan täydellinen poistaminen tietokannasta, valitse kuva Media näkymässä ja sitten napsauta Poista kuvaketta työkalurivillä.

Tapahtumien, lähteiden, paikkojen ja arkistojen muokkaaminen

Lisätäksesi tapahtuman, lähteen, paikan, tai arkiston tietokantaan, vaihda oikeaan Tapahtuman näkymään ( Tapahtumat näkymä), Lähteet näkymään (Lähteet näkymä), Paikat näkymään (Paikat näkymä) tai Arkistot näkymään (Arkistot näkymä). Sitten napsauta Lisää kuvaketta työkaluriviltä lisätäksesi vastaavan tiedon. Syötä tiedot Tapahtuma muokkain ( Lähde muokkain , Paikka muokkain tai Arkisto muokkain ) ikkunassa.

Muokataksesi tapahtuman, lähteen, paikan tai arkiston tietoja joka on jo tietokannassa, vaihda oikeaan näkymään, valitse merkintä jota haluat katsoa/muokata ja sitten napsauta Muokkaa kuvaketta työkaluriviltä. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa merkintää muokataksesi sitä.

Edellinen Hakemisto Seuraava