Draft lottery/pl

From Gramps
Revision as of 21:15, 29 October 2011 by Gioto (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Draft lottery - metoda wyboru młodych ludzi podlegających poborowi do wojska przez organizowanie loterii.

Po więcej informacji zobacz wersję angielską tego artykułu.