Download/sk

From Gramps
Revision as of 06:15, 23 November 2021 by Milan (talk | contribs) (Linux)
Jump to: navigation, search
Gramp-Small-background-wiki-2020.jpg

Skúmajte, organizujte a zdieľajte svoj rodinný strom s Gramps.

Gramps je slobodný softvérový projekt a komunita. Snažíme sa vytvoriť genealogický program, ktorý je intuitívny pre amatérov a zároveň funkčne kompletný pre profesionálnych genealógov. Je to komunitný projekt, ktorý vytvorili, vyvíjajú a riadia genealógovia.

Gramps-notes.png
Gramps Aktuálna verzia: 5.1.5 Vydaná: 2021-07-26

Iný formát údajov ako v sérii GRAMPS 3.4. Plná podpora iba jazyka Python 3, pretože podpora jazyka Python 2 je zrušená. Používa grafické rozhranie GTK+ 3. Predvolená databáza je teraz SQLite. Množstvo aktualizácií pozri: Čo je nové?
Linux 220x261.png Windows 180x160.png Macos 200x200.png Bsd daemon.png

Linux

Linux 220x261.png

Pred aktualizáciou distribúcie: Použite svoju staršiu verziu Gramps na zálohovanie vašich Rodinných stromov do odolného a prenosného XML formátu1.


cez distribúcie      cez Flathub      Posledná verzia (5.1.5) (len pre pokročilých používateľov)

Pred stiahnutím balíka inštalačného programu All-In-One pre systém Windows: Použite svoju staršiu verziu programu Gramps na zálohovanie svojich Rodinných stromov do odolného a prenosného XML formátu1.

Tento inštalačný program podporuje systém Microsoft Windows vo všetkých verziách Vista/7 a novších. 64-bitové verzie systému Windows umožňujú efektívnejší prístup k väčšiemu množstvu zdrojov.

(Upozornenie: Gramps uprednostňuje knižnice Python-3.5 a Gtk-3.18 a novšie. Tieto knižnice prestali podporovať systém Windows XP. Gramps však stále možno spustiť v systéme Windows XP so staršími verziami knižníc, t. j. Python3.4.4 a Gtk-3.16)

Po stiahnutí: Dvojitým kliknutím nainštalujete program Gramps.
Predvolene: nové vydania sa pridajú do nového adresára a predchádzajúce inštalácie programu Gramps sa neprepíšu; jazykom bude mix britskej a americkej angličtiny.

Tango-Dialog-information.png
Skratky

Počas inštalácie sa jeden zástupca umiestni na plochu a dvaja zástupcovia sa pridajú do ponuky Štart.
Sekundárneho zástupcu 'konzola' používajte len pri vykonávaní diagnostiky, ktorú si vyžiadal vývojár."
1)
GrampsAIOXX Template:Verzia ← pre bežné používanie programu Gramps
2) GrampsAIOXX Template:Verzia-konzola


Za normálnych okolností môžete pri pokuse o načítanie starého Rodokmeňa povoliť jeho aktualizáciu, ak je to potrebné, a otvorí sa. Ak sa to z nejakého dôvodu nepodarí, Vytvorte' nový Rodinný strom a Importovať' zálohu do tohto nového stromu.

Použite verziu Windows AIO (All-In-One), použite vyššie uvedené odkazy na stiahnutie. Viac informácií o jednotlivých verziách, konzolových a ladiacich režimoch, poznámkach k vydaniu atď. nájdete na táto stránka. (iba v angličtine). Alebo si môžete pozrieť popis toho, čo znamená [[All_In_One_Gramps_Software_Bundle_for_Windows|All In One Bundle.]

Alternatívna nezávislá inštalácia

Gramps-release.png

V prípade potreby existujú alternatívy k inštalačnému programu All-In-One.

PortableApps.com

Verzia PortableApps sa spustí z externého zariadenia bez požiadavky inštalácie na disk operačného systému. Inštalácie PortableApps nie sú vhodné pre mobilné zariadenia s dotykovou obrazovkou. Umožňujú len spustenie programu z externého úložiska, USB flashdiskov.

Od Monday, 16 May 2022 je najaktuálnejšou verziou programu Gramps verzia 5.1.5.

Môžete si stiahnuť '5.1.5 Gramps Portable version z:

Upozorňujeme, že PortableApps.com má k dispozícii aj verziu Gramps Legacy 3.4.9 -- hoci sa neodporúča na všeobecné použitie; len na obnovu databáz staršieho formátu.

Portable Gramps od PortableApps.com obsahuje všetky závislosti potrebné pre systém Windows. Poznámka:Môžete ho nainštalovať na C: a potom na spustenie Gramps napíšte C:\PortableApps\GrampsPortable\GrampsPortable.exe (alebo cestu, na ktorú ste ho nainštalovali) alebo vytvorte zástupcu tohto súboru na ploche alebo v ponuke Štart. Bart.S - Prosím, nahláste autorovi problémy s balením. (2012-09-07)

Balík Chocolatey NuGet

Môžete tiež nainštalovať pomocou alternatívneho nezávislého balíka Gramps Chocolatey NuGet Package

Chocolatey NuGet je správca strojových balíkov, trochu podobný apt-get, ale vytvorený s ohľadom na systém Windows.

Gramps pre Windows s MSYS2

Ako použiť MSYS2 na spustenie najnovšej vývojovej verzie Gramps zo zdrojového kódu v 64bitovom systéme Windows.


Chýbajúce iné jazyky

Okno Microsoft Window Gramps AIO Installer Choose Components-Selection.

Predvolený inštalačný program Gramps AIO vloží do rozhrania americký dialekt angličtiny s britským slovníkom kontroly pravopisu.

Ak uprednostňujete iný jazyk (alebo pravopis s americkým alebo austrálskym dialektom angličtiny), uistite sa, že venujete osobitnú pozornosť fáze inštalácie Choose Components (Vybrať komponenty).

Ak chcete nainštalovať iný jazyk ako angličtinu, vyberte si vo fáze inštalácie Choose Components (Vybrať komponenty) z ponuky Translations a Dictionaries.

Aj keď je váš primárny jazyk nainštalovaný štandardne, môžete predpokladať potrebu kontroly pravopisu Poznámky v inom ako britskom dialekte angličtiny. Uistite sa, že ste z ponuky Dictionaries vybrali príslušné jazyky. Program Gramps nebude mať prístup k natívnemu slovníku vášho operačného systému.

Po inštalácii nie je k dispozícii jednoduchá možnosť pridania jazykov rozhrania alebo slovníka.