Template:Using Gramps/intro/he

From Gramps
Jump to: navigation, search

חוקר היוחסין (הגנאלוג) נעזר במידע המתועד בכתובים, ובהיעדרו, במידע שנמסר בעל פה - עובדה שלמרבה הצער מפחיתה מתוקפו של המחקר באופן משמעותי. עניינו של הגנאלוג אינו רק בשמות ובמספרים, אלא גם באורח החיים, הביוגרפיה, המניעים, מערכת האמונות והדעות והיחסים האישיים וקישרי הגומלין, בין האנשים שהם נושא המחקר. חקר־יוחסין דורש ידע בתחומים רבים: גאוגרפיה, חוק, דת, הגירה, היסטוריה וסוציולוגיה. איסוף המידע עצמו הוא תהליך ארוך ומורכב ומייגע של ליקוט ותיקוף פרטי מידע מכול המקורות האפשריים, אבל מה עושים עם כל המידע הזה?

כאן נכנס מייזם גרמפס לתמונה, בעזרת התכונות והיכולות הרבות שלו הוא מסייע בבנייה והקמת אילן יוחסין ובהמשך בניהולו ומעקב אחר השינויים וההתפתחויות בו על פי המידע שנאסף. זהו כלי מעולה שמסוגל לאחסן, לערוך ולחקור נתונים גנאלוגיים באופן ממוחשב. גרמפס מנסה לספק את כל היכולות השכיחות של תכנות גנאלוגיות אחרות, אך חשוב מכך, לספק יכולת תכלול נוספת שאינה קיימת בתכנות הללו - היא היכולת לאסוף ולהזין כל פיסת מידע ישירות לתוך גרמפס ולארגן מחדש/לטפלל כל אירוע־נתונים הנמצא במסד הנתונים (בכל סדר או רצף) במטרה לסייע בבצוע המחקר, ניתוח נתונים והשלמת פערים בקשרי־הגומלין בין פיסות המידע השונות.

על אודות | מדריך למשתמש | תכונות | צילומי מסך | דוגמאות דוחות | סקירות | התקנה | תמיכה | FAQ