Template:Translators/Internationalization/he

From Gramps
Jump to: navigation, search

גרמפס (Gramps) תורגם לשפות רבות, אבל תמיד יש מקום לעוד! ניתן להשתמש בגרמפס במגוון שפות. אם גרמפס לא זמין בשפה הרצויה, אפשר פשוט לתרגם אותו לשפה הרצויה, ואנחנו נדאג שהשפה תתבטא בתוכנה. למידע נוסף נא לעיין בעמוד תרגום גרמפס. בנוסף, לגרמפס היכולת לספק תסדירים תלויי שפה או תרבות, כמו קשרי משפחה, ותאריכים בדוחות, וכן לוחות שנה וחגים לפי אזורים,תרבויות ודתות.

אם גרמפס כבר מתורגם לשפה שלך, אז יש סיכוי שהמדריך למשתמש עדיין לא. ניתן לתרגם את המדריך למשתמש, כפי שמוסבר בעמוד תרגום המדריך למשתמש.

ניתן לתרגם את עמודי הוויקי, כפי שמוסבר בעמוד מדיניות שפות.

מה עושים כאשר מזהים טעות בתרגום? הפתרון הקל ביותר הוא לשלוח דוח תקלים בכלי למעקב התקלים שלנו או לשלוח הודעה ברשימת הדיוור gramps-devel. בהמשך, אם התקבלה תגובה מהמתרגמים של השפה האמורה, אפשר לשלוח להם הצעות לתיקון. לחלופין, ניתן להשתתף במאמץ תרגום גרמפס שמתנהל באתר Weblate.