Sv:Gramps 5.1 Wiki Manual - Förord

From Gramps
Jump to: navigation, search
Föregående Innehåll Nästa

Gramps är en programvara utvecklat för släktforskning. Även om det finns likheter med andra släktforskningsprogram, erbjuder Gramps några unika och kraftfulla funktioner vi beskriver närmare nedan.

Gramps är en programvara med öppen källkod sk. "Open Source", vilket innebär att du fritt kan göra kopior och distribuera till vem du vill. Gramps är utvecklat och underhålls av ett världsomspännande team av frivilliga med målet att göra Gramps både kraftfullt men också användarvänligt.


Varför ska jag använda Gramps?

I de flesta släktforskningsprogram kan du mata in information om dina förfäder och ättlingar. Vanligtvis kan de visa familjerelationer genom tabeller, diagram eller rapporter. I vissa kan du inkludera bilder eller andra medier. I de flesta kan du mata in information om människor även om dom inte har en relation till familjen som du forskar om för tillfället. Dom kan även ha funktioner för att utbyta data med andra program, och för att skriva ut olika rapporter.

Gramps har alla dessa funktioner och mer. Framför allt ger Gramps dig möjlighet att integrera bitar av information när de kommer fram i din släktforskning, och att samla dem på ett ställe, nämligen i din dator. Du kan därefter använda din dator till att manipulera, söka efter samband och analysera dina data utan att behöva arbeta med högvis av papper.

Typografiska konventioner

I manualen är vissa ord angivna med en speciell typografi:

  • Applikationer
  • Kommandon som du skriver i kommandoraden
  • Filnamn eller Filnamn
  • Redigerbar text
  • Etiketter för knappar och andra delar av det grafiska gränssnittet
  • Menyval visas som: Meny -> Undermeny -> Menyobjekt
  • Knappar som du kan klicka på
  • Allt du skriver in
  • Markerad - Kryssruta som är vald
  • Omarkerad - Kryssruta som inte är vald

The manual also provides assorted bits of additional information in tips and notes as follows:

Tango-Dialog-information.png
Example Tip

Tips and bits of extra information will look like this.


Gramps-notes.png
Example Note

Notes will look like this.


Finally, there are warnings, notifying you where you should be careful:

Gnome-important.png
Example Warning

This is what a warning looks like. If there's a chance you'll run into trouble, you will be warned beforehand.

Föregående Innehåll Nästa


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions