Changes

Jump to: navigation, search

He:אירועים בגרמפס

208 bytes added, 15 March
m
דת: expansion
===דת===
דת היא התארגנות חברתית או תרבותית הכוללת מערכת של אמונות או השקפות עולם המקשרות את מאמיניה לרוחניות ולעקרונות מוסריים מחייבים. על פי רוב, אדם נולד 'לתוך' דת מסויימת, אך קורה לעיתים כי אדם מחליט להמיר את דתו. אירוע הדת יכול לשמש לציון עובדות אלו.
==מגורים==
1,876
edits

Navigation menu