Changes

Jump to: navigation, search

He:אירועים בגרמפס

4,947 bytes added, 21 March
m
אירועים מותאמים אישית: he inner link
הבה נספק תחילה סקירה כללית של סוגי האירועים הזמינים, המוגדרים מראש, לאחר מכן נציין מספר סוגי אירועים שאינם נכללים ברשימה זו.
{{man note|מרבית האירועים שמתוארים בעמוד זה, לרוב גם מתועדים במסמכים רישמיים אותם ניתן לאתר.|לא אחת מסמכים רישמיים כאלו כוללים מידע חשוב נוסף שישמש להעשרת אילן־היוחסין.}}
== סוגי אירועים בגרמפס ==
בעת הוספת האדם למשפחה שלתוכה הוא אומץ, נדרש גם להגדיר את מערכת היחסים של בינו לבין הוריו המאמצים כ''מאומצים''. הגדרה נוספת זו מגדילה מעת את מידע האירוע, אך המידע הזה משמש בכמה דוחות.
===[[Baptise_record/he|הטבלה]]===
טקס הטבילה המכונה "הטבלה" (לא LDS) הוא אחד מיסודות הדת הנוצרית על כל זרמיה. בנוסף להיותו טקס בעל משמעות דתית ברורה ועמוקה – יש בו גם מרכיבים חברתיים מובהקים כמו כניסה לחברות בקהילה וקבלת שם טבילה. אירוע הטבילה מבוצע בינקות או מאוחר יותרה.
מערכת יחסים זוגית כגון מגורים משותפים, נישואים חוזיים, טקסים אזרחיים, שותפות מגורים, ידועים בציבור.
===[[Indicate_a_divorce/he|גירושים]]===
אירוע פירוק קשר הנישואין בבית משפט, או הגוף הדתי המוסמך (כפי שנהוג בישראל).
===ביטול נישואין===
Declaring a marriage void from the beginning הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם (never existedמעולם לא התקיימו). בנסיבות מיוחדות, כאשר נפל פגם מהותי ובלתי ניתן לתיקון בהליך הנשואין בין בני זוג, ראשי בית המשפט שבסמכותו לדון בדיני משפחה, להכריז על נישואים כבטלים מעיקרם.
==אקדמי==
===[[Baptise_record|הטבלה]]===
The act of baptizing and/or naming a childמופיע לעיל גם כאירוע לידה [[#הטבלה]]
===קונפירמציה===
===First Communion===
A religious riteאירוע ה'קומוניון הראשון' (באנגלית First Communion) הוא טקס בחלק מהמסורות הנוצריות שבמהלכו אדם מקבל לראשונה את 'סעודת האל'. הטקס נפוץ למדי בכנסייה הקתולית, the first act of sharing in the Lord's supper as part of church worshipהכנסייה הלותרנית והקהילה האנגליקנית. הטקס נערך בדרך כלל כאשר נער או נערה נוצריים מגיעים לטווח הגילאים שבין שבע לשלוש עשרה שנים, ולעיתים קרובות משמש כ[https://he.wikipedia.org/wiki/טקס_מעבר טקס מעבר]
===דת===
A religious denomination to which a person is affiliated or for which a record applies ==Residence== ===[[Census]]===The event of the periodic count of the population for a designated localityדת היא התארגנות חברתית או תרבותית הכוללת מערכת של אמונות או השקפות עולם המקשרות את מאמיניה לרוחניות ולעקרונות מוסריים מחייבים. על פי רוב, such as a national or state Census ===Property===Pertaining to possessions such as real estate or other property of interestאדם נולד 'לתוך' דת מסויימת, אך קורה לעיתים כי אדם מחליט להמיר את דתו. אירוע הדת יכול לשמש לציון עובדות אלו.
==מגורים=[[Why_residence_event_and_not_Address%3F|Residence]]===The act of dwelling at an address for a period of time
==Travel=[[Census/he|מפקד אוכלוסין]]===אירוע מפקד אוכלוסין תקופתי במקום מסויים ובתאריך מסויים, כגון מפקד ארצי או ממלכתי.
===Naturalizationנכסים===The event of obtaining citizenshipאירועים הקשורים לנכסים (רכישה, מכירה, החזקה) כגון מקרקעין או נכס אחר, הן נִכְסֵי דְּלָא נָיְדֵי והן מטלטלין ברי משמעות כגון כלי רכב, ספינות ומטוסים. נכסים אלו מחייבים רישוי ורישום ויכולים לשמש כאסמכתאות לאירועי אילן היוחסין.
===Emigration[[Why_residence_event_and_not_Address%3F/he|מגורים]]===An event of leaving one's homeland with the intent of residing elsewhereהתגוררות אדם או משפחה בכתובת מסויימת ולפרק זמן מסויים.
==נסיעה=Immigration===An event of entering into a new locality with the intent of residing there
==Other=התאזרחות===אירוע קבלת אזרחות.
===Nobility Titleהגירה יוצאת===אירוע יציאה מארץ המוצא כדי להשתקע בארץ אחרת מתוך כוונה להתגורר במקום האחר.
===Number of Marriagesהגירה נכנסת===The number of times this person has participated in a family as a spouse or parentאירוע השתקעות בארץ חדשה לאחר עזיבת ארץ המוצא מתוך כוונה להתגורר בארץ החדשה.
==אחר=Cause Of Death===A description of the cause of death
===Medical Informationתואר אצולה===תוארי אצולה עשויים להינתן בירושה, במינוי, ולעיתים נדירות בהכרזה עצמית. כמו כן, ככל שמנגנון האצולה מבוסס יותר, כך הכללים והמשמעויות הנוגעים לתוארי האצולה נוקשים ומוחלטים יותר. ===מספר נישואין===מספר הפעמים שאדם היה חלק ממשפחה, כבן זוג או כהורה.===סיבות מוות===תאור הסיבות או הנסיבות שהביאו למותו של אדם.
==Vocational=מידע רפואי===מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל או לטיפול הרפואי בו. ברוב הארצות, מידע רפואי הוא מידע חסוי וניתן לאדם עצמו בלבד. במיקרים מסויימים החוק מאפשר חשיפת מידע רפואי גם לגורם אחר.
===Elected=מקצועה==
===Military Serviceההתמודדות בבחירות===תפקידים אליהם נבחר אדם במסגרת בחירות כלליות, לרוב מדובר בתפקידים ציבוריים אך לא רק, בכלל זה תפקידי ממשל, ועדי עובדיםדירקטוריונים ועוד.===שרות צבאי===שרות צבעי ששרת אדם, בין אם גיוס חובה או שרות צבאי מקצועי.
===Occupationעיסוק===The type of work or profession of an individualסוג העבודה או עיסוק של אדם.
===Ordinationהסמכה דתית===Pertaining to a religious ordinance in generalהסמכה לעיסוק בתחום הדתי כמו הסמכה לכמורה, לרבנות ועוד.
===Retirementפרישה===An event of exiting an occupational relationship with an employer after a qualifying time periodפרישה לגִמְלָאוֹת הוא אירוע סיום העבודה של אדם, בעיקר עקב גיל (בין אם הגעה לגיל פרישה, או גיל אחר) או מסיבות אחרות (כגון בריאות).
==Customאירועים מותאמים אישית==
See בקישור הבא ניתן למצוא סוגי אירועים מסוימים בהם בחרו להשתמש חלק ממשתמשי גרמפס [[Custom Event Types/he|סוגי אירועים מותאמים אישית]] for some event types that are currently used by some users.
==Fallback Eventsאירועי נסיגה==
Gramps uses a number of Fallback events in lists and views when one of the main life events is missingמספר אירועי נסיגה משמשים ברשימות ןמצגים כ'רשת ביטחון' למקרים בהםאחד או יותר מאירועי החיים העיקריים חסרים.
As an exampleלדוגמה, a personאירוע 's Baptism event may be known but not the Birth eventברית המילה' של אדם עשוי להיות ידוע, אך אירוע הלידה חסר. In the lists and views if there is no Birth eventברשימות ובמצגים לא יופיע אירוע לידה, the date of the Baptism is used where the birth date would normally be displayedכנסיגה, יעשה שימוש בתאריך 'ברית המילה' במקום שבו בדרך כלל מוצג תאריך הלידה. When these dates are usedכאשר נעשה שימוש בתאריכי נסיגה אלו, the date will be displayed in italicsהתאריך יוצג בכתב נטוי.
The Fallback events areאירועי נסיגה הם:
;Birthלידה: ''Baptismהטבלה'' or או ''Christeningהתנצרות''
;Deathפטירה: ''Burialקבורה'', ''Cremationשרפה'' or או ''Cause of Deathסיבת מוות''
;Marriageנישואין: ''Engagementאירוסין'' or או ''Alternate Marriageנישואין חליפיים''
;Divorceגרושין: ''Annulmentביטול נישואין'' or או ''Divorce Filingתביעת גירושין''
== Event types not available in Gramps סוגי אירועים שאינם זמינים בגרמפס =====[[Draft_lottery/he|Draft lotteryהגרלת גיוס]]===The Draft Lottery was a practice in general useהגרלת הגיוס הונהגה לאורך ההסיטורה במספר מדינות. מטרת שיטת גיוס זו היא 'להגריל' (הזדמנות או סיכוי שווים לכול) מתוך אוכלוסיית היעד את אלו שייקחו על עצמם את עול השירות הצבאי. לפני עידן השרות הצבאי (קבע) המקצועי, used to select who should have to undertake military service. Before the advent of a permanent professional armyהכשרת כלל אוכלוסיית היעד – כלל הנערים הצעירים בגלאי ה־18 במדינה נתונה – לא היתה סבירה בעליל, it was not feasible to train all young boysלבטח לא במדינות גדולות כמו ארה"ב, so some selection process was needed to determine who would or would not be draftedלכן נוצר צורך בתהליך 'מיון וסינון' כדי לקבוע מי יגוייס ומי לא. So as to make this a fair processעל מנת שהתהליך יהיה הוגן, it was common practice to organise a lotteryנהוג היה לארגן הגרלה, into which all boys of certain age had to be enteredאליה כול הבנים בגיל מסוים היו חייבים להצטרף.
The documents pertaining to these lotteries form an useful source of genealogical informationהמסמכים הנוגעים להגרלות אלו, as all boys of a certain age were required to participateמהווים מקור שימושי למידע גנאלוגי, שכן כל הבנים בגיל מסוים נדרשו להשתתף, כלומר להרשם.
This event type should be used for all the eventsסוג אירוע זה מתאים לכול האירועים ו/attributes relating to a Draft Lotteryאו התכונות שקשורים בהגרלת גיוס, for exampleלדוגמה:
aא) the lottery itselfההגרלה עצמה. This is associated with a place, and a specific dateקשור למקום ולתאריך מסויימים.
bב) legal documents relating to the lotteryמסמכים משפטיים הנוגעים להגרלה. Boys from rich families who were selected to join the army by the lottery process frequently paid commoners to take their placeנערים ממשפחות עשירות, ששמם עלה בהגרלה והם נדרשו לשרות צבאי, שילמו תכופות למשפחות ונערים מפשוטי העם, כדי שאלו ימלאו את מקומם. Legal contracts were drafted for thisלשם כך נערכו חוזים משפטיים.
cג) desertion documents concerning the lotteryמסמכי עריקה הנוגעים להגרלה. Many selected individuals emigrated abroad so as to avoid their draftצעירים רבים ששמם עלה בהגרלה והם נדרשו לשרות, with the consequence that they were recorded as deserters in their home countryבחרו להגר למדינות אחרות כדי להימנע מגיוס. In genealogical research this event can prove very difficult to traceהם כמובן דווחו מייד כעריקים ותועדו בארצם בהתאם. אירועים מסוג זה עשויים להיות קשים במיוחד לחשיפה וגילוי במסגרת המחקר הגנאלוגי, as deserters often changed their name to evade detectionשכן עריקים שינו לעתים קרובות את שמם כדי שלא להחשף ולהימנע מלהלכד כעריקים.
== Events and Facts עובדות ואירועים ==
האתר [https://wiki.phpgedview.net/en/index.php?title=Facts_and_Events PhpGedView] lists the naming conventions in מציג פרוט מוסכמות שם תקניים בתבנית קובץ GEDCOM standard between : , בנושא '''Eventsאירועים''' and ו'''Factsעובדות'''.
=ראו גםלקריאה נוספת=
* [[He:מילון_מונחי_גרמפס|מילון מונחים]] - סקירת מונחים בהם נעשה שימוש בגרמפס
1,876
edits

Navigation menu