Changes

Jump to: navigation, search
Опции за увоз
=== Опции за увоз ===
Датотеките наменети за увоз можат да бидат одредени со опциите <pre>-i filename</pre> или <pre>--import=filename</pre> . Форматот може да биде одреден со опциите <pre>-f format</pre> или <pre>--format=format</pre> , веднаш по ''името на датотеката'' . Ако не е одредено, обид за претпоставка ќе се направи заснован на ''името на датотеката''.
Пример:
{{man tip | Совет|Повеќе од една датотека може да се увезе со една наредба. Ако е ова случајот, Грампс ќе ги соедини податоците од следната датотека во базата достапна во моментот.}}
Кога е дадено повеќе од еден внес на датотека, пред секоја од нив треба да стои знамето <pre>-i</pre> . Датотеките се увезени по одредениот редослед, т.е. <pre> -i file1 -i file2 </pre> и <pre> -i file2 -i file1 </pre> можат да изработат различни Грампс ИД броеви во добиената датотека.
=== Оции за извоз ===
513
edits

Navigation menu