Changes

Jump to: navigation, search

Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - ЧПП

52 bytes removed, 08:52, 7 October 2008
Грампс веб-хостирање
==Грампс веб-хостирање ==
*Како можам да ги објавам веб-местата генерирани од Грампс?
Бидејќи Грампс генерира HTML страници, можете да ги вчитате страниците на Вашето вашето веб-место. Ако немате Ваше ваше лично веб-место, а сеуште сѐ уште сакате Вашите вашите страници да се достапни на интернет, Грампс проектот може да Ви обезбеди место за Вас вас на http://library.gramps-project.org, видете [[GRAMPS:Webhosting|статија за веб-хостирање]].
*Како да ги приложам моите страници на веб-местото на Грампс библиотеката (http://library.gramps-project.org)?
Ако сакате да приложите страници на веб-местото на Грампс библиотеката, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот, вообичаено со испрќање на испраќање порака до дописната листа на грампсГрампс-корисниците. Тогаш ќе Ви ви бидат доделени корисничко име и лозинка со кои што коишто ќе можете да ги вчитате Вашите вашите датотеки на веб-местото. Откако ќе ги вчитате датотеките (во gzip'ed tar датотека), проектот Грампс ќе ги инсталира Страниците страниците за Васвас.
*Откако ја вчитав мојата Семејна веб-страница на library.gramps-project.org, дали лозинката е употребена само со предност за пишување или читање? За да се спречи злоупотребата на library.gramsp-project.org веб-местото, дадената лозинка дозволува само вчитување. Ако сакате да имате комбинација на корисничко име и лозинка за да го забраните пристапот за читање на Вашите вашите страници, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот и ќе можеме да ги средиме работите за Васвас. Меѓутоа, However, the read and write сметките (accounts )за читање и пишување ќе бидат посебни.
*Дали ја гледам мојата Семејна веб-страница со url во мојот пребарувач? Или, пак, преку линк на списокот со Семејни веб-страници на веб-местото GRAMPS-Project.org?
Главната страница на веб-местото library.gramps-project.org ќе содржи индекс на достапните семејни веб-места. Меѓутоа, исто така, ќе постои единствен URL за секое посебно веб-место.
513
edits

Navigation menu