Changes

Jump to: navigation, search

Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - ЧПП

158 bytes removed, 08:28, 7 October 2008
Инсталирање
*Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, FreeBSD?
Грампс е [http://en.wikipedia.org/wiki/Gtk GTK] апликација. Грампс треба да ги има [http://en.wikipedia.org/wiki/Pygtk pygtk] библиотеките инсталирани во системот. Се Сѐ додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Питон (Python) се инсталирани, Грампс ќе има додатна дополнителна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.
*Дали работи во Windows?
[[Linux Genealogy CD]] може да функционира како ЦД од коешто директно подигнувате програма. Потоа, можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако вашиот сметач е на Windows.
[[Linux Genealogy CD]] може да функционира како живо ЦД од кое што директно бутирате (live CD that you boot directly from). Потоа можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако Вашиот сметач е на Windows. '''Експериментален''' [[Windows installer]] е достапен, но ја немаме цеолосната понуда за подрршка на Windows. Меѓутоа , достапна е [[Contact|windows mailing list]] и се трудиме најдобро што можеме да го решиме проблемот што се однесува на Windows.
*Дали работи со Mac?
Проектот Fink има пренесено некои постари верзии на Грампс на OS X (tm). Mac OS X пренесување не е диектно директно поддржано од Грампс проектот, првенствено затоа што ниеден од развивачите на Грампс немаат пристап до Mac OS X и затоа што OS X не е Слободен софтвер. (port is not directly supported by the GRAMPS project, primarily because none of the GRAMPS developers have access to Mac OS X and because OS X is not Free Software.)
Сегашната верзија на Грампс (2.2.x) не се појавува како пренесена од проектот Fink. /ве Ве молиме , стапете во контакт со проектот Fink за повеќе информации. Меѓутоа, некои корисници имале [[Mac OS X|had success]] во инсталирањето на 2.2.x на Mac OSX или преку извршување во нативен локален мод или на Х11 користејќи некои од финк пакетите.
*Кои се Минималните минималните спецификации потребни за извршување на Грампс?Ви препорачуваме најмалку 800x600 800 x 600 резолуција (video display). За GRAMPS 2.0, потребите за меморија се намалени и Грампс може да извршува прилично особено ефикасно на систем со 256MB256 мегабајти, држејќи значително многу лица. Систем со 512MB 512 мегабајти би требало да држи околу 200 .000 лица. Но, потребите на место на дискот се значително поголеми, со типична големина на базата на податоци од неколку мегабајти. За 120 .000 лица треба да имате 530Mb 530 мегабајти за базата. Сликите се зачувани посебно на дискот, значи потрбен е голем харддискхард диск.
==Параметри ==
513
edits

Navigation menu