Changes

Jump to: navigation, search

Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - ЧПП

24 bytes removed, 08:21, 7 October 2008
Општо
*Што е GRAMPS?
GRAMPS е програма за Генеалошко истражување и програмски систем за расчленување и управување (Genealogical Research and Analysis Management Program System). Со други зборови, Грампс е лична генеалошка програма што овозможува зачувување, уредување и истражување на генеалошки податоци преку користење на можностите на вашиот сметач, видете во [[GRAMPS:AboutЗа Грампс|ЗаГрампс]].
*Каде да ја најдам и колку чини?
Грампс можете да го инсталирате [[Installation|installed]] бесплатно. Грампс е Слободен софтверски проект заштитен од GNU Општата Јавна Лиценцајавна лиценца. Имате целосен пристап до изворниот код и дозволено Ви е да ја дистрибуирате програмата и изворниот код бесплатно.
*Дали го има Грампс на други јазици?
Да, во моментов Грампс е преведен на 23 јазици, видете во [[GRAMPS translationsпреводи]].
*Како да одржувам заштитна резерва (backups)?Користете понова верзија на Грампс! Од 2.2.5 па натаму има услуга за автоматско градење на заштита.
Од огромна важност е одржувањето на заштитна резерва на Вашите вашите податоци и чувањето на истите нивното чување на безбедно место. Грампс има посебен формат на преносна датотека, која што којашто е мала и читлива за човекот, означена од <code>.gramps</code>. Ако сте го дозволиве дозволиле ова во параметрите (Во <tt>менито Уреди->Параметри->Општо</tt>), Грампс ќе прави заштитна резерва на Вашата вашата база на податоци на излегување од него. Можете да ја ископирате оваа заштитна датотека од време на време одвреме-навреме на безбедна локација (на пример , на usb стик-стапче). [Забелешка: .gramps датотеките се копмресирани. Со кликнување на нив ќе се отвори Грампс. За да го видите XML-от изберете ги нив и отворете ги преку декомпресирачка услуга (како ark, gunzip), по кое што коешто можете да ja извлечете XML датотеката, која што којашто е читлива за човек, видете [[Generate_XML#How_do_I_uncompress_the_file?|подробности]].
'''Не чувајте резерви во GEDCOM'''. Не сите информации зачувани од Грампс можат да бидат впишани во GEDCOM. Значи, операцијата извоз/увоз GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, ќе значи '''губење''' на податоци. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!
'''Не чувајте резерви во GRDB формат'''. GRDB е база на податоци, што може да биде зависна од сметачот (чита, нема да работи на друг сметач). Најмалото оштетување на оваа датотека , исто така , не може да се поправи. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!
*Дали Грампс поддржува Уникод фонтови? Поточно, дали ги подржува поддржува не-Роман Уникод фонтовите?
Да. Грампс внатрешно работи со Уникод (UTF-8), така што сите азбуки можат да се користат во сите полиња за внесување. Сите извештаи целосно го поддржуваат ова, иако за PDF/PS ќе треба да рабаотите со gnome-print или openoffice.
513
edits

Navigation menu