Changes

Jump to: navigation, search
Филтри за разно
== Филтри за разно ==
Ова правило ги вклучува следните правила што не одговараат на ниедно од претходните категории:
*Ја има личната особина Has the personal attribute
Ова правило ги совпаѓа лицата што ја имаат личната особина од одредената вредност. Одредената лична особина треба да биде изберена од менито. Одредената вредност треба да се впише во полето за внес на текст.
*Ја има семејната особина
*Се совпаѓа со филтерот со име
Ова правило ги совпаѓа лицата што се совпаднати од одредениот филтер. Одреденото име на филтерот треба да биде одбрано од менито.
{{man index|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Поставувања|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - ЧПП}}
513
edits

Navigation menu