Changes

Jump to: navigation, search
Филтри за потомци
== Филтри за потомци ==
Оваа категорија ги вклучува следните правила на совпаѓање, засновани на нивните врски со потомците со другите лица:
*Е потомок на
Ова правило ги совпаѓа лицата кои што коишто се потомци на одреденото лице. Опцијата за Вклучување одредува дали одреденото лице треба да се смета за негов/нејзин сопствен потомок (корисно за градење на извештаите).
Можете или да го внесете ИД бројот во полето за текст или да изберете лице од списокот со кликнување на копчето {{man button|Одбери...}}. Во вториот случај, ИД бројот ќе се појави во полето за текст откако сте го одбрале лицето.
*Е потомок на лицето најмалку Б -генерации подалеку
Ова правило ги совпаѓа лицата кои што коишто се потомци на одреденото лице и се најмалку Б -генерации подалеку од тоа лице во нивната лоза. На пример, користејќи го ова правило со вредноста 2 како број на генерации, ќе се совпаднат внуците, правнуците итн., но не и децата на одреденото лице.
*Е потомок на лицето не повеќе од Б -генерации подалеку
Ова правило ги совпаѓа лицата кои што коишто се потомци на одреденото лице и не се повеќе од Б -генерации подалеку од тоа лице во нивната лоза. На пример, користејќи го ова правило со вредноста 2 како број на генерации, ќе ги совпадне децата и внуците, но не и правнуците итн. на одреденото лице.
*Е потомок на совпаѓање од филтер
Ова правило ги совпаѓа лицата кои што коишто се потомци на некој којшто што е совпаднат од одредениот филтер. Името на одредениот филтер треба да се одбере од менито.
*Е потомок на семејството на
Ова правило не само што ги совпаѓа лицата што се потомци на одреденото лице , туку и сопружниците на тие потомци.
== Филтри за врски ==
513
edits

Navigation menu