Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started/sk

19 bytes added, 20:32, 22 November 2021
Prehľad GRAMPS
Napríklad môžete chcieť najprv zadať jednotlivé položky Osoba a neskôr ich prepojiť vytvorením položiek Rodiny. Alebo môžete začať s Rodinou, ukotviť rodinu pridaním novej Osoby ako potomka alebo rodiča a potom pridať príbuzných, udalosti & zdrojové materiály do pripravených slotov rámca Rodiny. Alebo môžete začať s položkami zdrojov a položku Osoba vytvoriť až vtedy, keď váš výskum obsahuje zmienku o niekom. Alebo môžete tieto štýly zadávania údajov kombinovať tak, že pridáte niektoré položky Poznámka a Zdroj, potom položky Rodina a neskôr sa vrátite k položkám Poznámky a Zdroje. Stručne povedané, genealogický výskum si môžete robiť, ako chcete.
Ak máte ďalšie otázky, Gramps má komunitu používateľov a vývojárov. K dispozícii je [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_FAQ/sk|FAQ]]. (zoznam často kladených otázok); [[Contact#Mailing_lists|mailing list]]; [[Using_the_bug_tracker|sledovanie chýb, požiadaviek na funkcie a problémov]]; a môžete komunikovať pomocou on-line [[Contact#Chat_Room|chat roomschatovacích miestností]] alebo [[Contact#Forum|community forumskomunitných fór]].
===Pripojenia===
Týchto 9 základných položiek je prepojených viacerými spôsobmi. Niektoré z týchto spojení sú udržiavané implicitne. Napríklad pridaním položky Osoba k položke Rodina ako rodiča alebo potomka sa automaticky vytvorí špeciálne spojenie nazývané '''Odkaz'''. Rodiny, ku ktorým je osoba pripojená, môžete vidieť na karte Odkazy v hlavnom okne Osoba. V programe Gramps sa tieto prepojenia vizualizujú aj mnohými ďalšími spôsobmi vrátane pohľadu Vzťah.
Aby sa informácie neopakovali, program Gramps umožňuje opakovane používať alebo zdieľať položky. Ide tiež o špeciálne spojenia, ktoré sa nazývajú '''linky'''. Napríklad položka Osoba môže byť prepojená s ľubovoľným počtom položiek Poznámka. Ak sa v poznámke spomínajú dve rôzne osoby, potom môže mať zmysel zdieľať túto jedinú poznámku s oboma položkami osôbľudí.
Niektoré prepojenia obsahujú samotné informácie. Napríklad môžete prepojiť osobu so svadobnou udalosťou iného páru, napríklad preto, že osoba bola svedkom na ich svadbe. Manžel a manželka sú však prepojení so svadobnou udalosťou v '''primárnej''' roli, zatiaľ čo svedok plní inú rolu, napr. ako '''svedok'''. Tento typ informácie sa uchováva na samotnom prepojení vo vlastnosti roly.
===Ochrana osobných údajov===
Program Gramps podporuje dva rôzne spôsoby ochrany súkromia citlivých údajov vo vašom rodinnom strome. Tieto metódy sa používajú pri zdieľaní vašich údajov s inými osobamiľudmi, a to buď prostredníctvom vytvorenia správy, exportu údajov alebo vytvorenia webovej stránky.
Prvá metóda chráni informácie o osobáchľuďoch, o ktorých sa Gramps domnieva, že sú nažive. Ak ste výslovne neoznačili, že osoba je mŕtva (pridaním udalosti úmrtia k položke Osoba), Gramps má sofistikovanú, automatickú funkciu na určenie, či je niekto nažive. Pri použití tejto metódy sú citlivé údaje žijúcich osôb ľudí redigované. Napríklad osoba s menom "Smith, John" by sa mohla zobraziť ako "Smith, [Žijúci]".
Druhým spôsobom ochrany súkromia je zreteľná [[Gramps_Glossary#private_tag|vlajka "súkromia"]], ktorú môžete nastaviť na každej položke. Napríklad v poznámke môžete mať citlivé, osobné informácie. Ak takúto poznámku označíte ako súkromnú, potom sa táto poznámka nebude zobrazovať v textových a opisných správach alebo exportoch. Taktiež si uvedomte, že niektoré odkazy môžu byť označené ako súkromné. To je užitočné, ak chcete označiť prepojenie napríklad od osoby k udalosti ako súkromné, ale osoba a udalosť budú stále dostupné v správe, exporte alebo na webovej stránke.
1,074
edits

Navigation menu