Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?/sk

23 bytes added, 05:14, 26 November 2021
Pred aktualizáciou
# Výsledný súbor (súbory) uložte na bezpečné miesto
Ďalšie informácie nájdete v [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees/sk#Zálohovanie_rodinného_stromu|Zálohovanie Zálohovaní rodinného stromu]]. Všimnite si [[Template:Vynechanie_zálohovaniaBackup_Omissions|čo nebude zahrnuté počas zálohovania]].
* Bočný panel lepšie mení veľkosť, pozícia sa pamätá
* Editor mena(priezviska ) osoby sa používa intuitívnejšie.
* Poradie tlačidiel zobrazenia sa už nemení pri rôznom spustení.
* Lepšia indikácia priebehu pri dlho prebiehajúcich operáciách
* Okná si pamätajú veľkosť/pozíciu
* pridať FanChart2WayPridanie 2-cestného vejárového grafu* Pridať kmls Pridanie bodov kml pre zobrazenie geografických miestmiesta v zemepisnom pohľade.
==Miesto==
* Editor formátu miesta a možnosť pre mnohé správy
* Editor formátu dátumu a možnosť pre mnohé správy
* možnosť, ako nahlasovať žijúce osoby pre mnohé prehľadysprávy
* Nástroj ReorderIDs Zmena poradia ID bol aktualizovaný; teraz môže pracovať s vlastnými ID (ako GetGov ID).
* Naratívny web má ďalšie možnosti a zmeny vzhľadu.
** Umožňuje výstup v rôznych jazykoch
** Pridaná možnosť Zahrnúť všetky / neodkazované mediálne objekty
** vzťah k stredovej osobe na jednotlivých stránkach
* Pridanie možnosti veľkosti miniatúry do grafu rodinných líniíRodinné línie
* Vylepšenie správy o potomkoch a podrobnej správy o potomkoch
* Doplniť možnosti pridania individuálnej Pridané nastavenia do Kompletnej správyo jedincovi
** možnosť zahrnúť alebo vylúčiť poznámky o osobách a rodinách
** pridať pridaná možnosť zahrnúť alebo vylúčiť údaje zo sčítania ľudu
** možnosť zahrnúť vzťah k stredovej osobe
** možnosti zahrnúť identifikátor otca, značky, atribúty
* zahrnúť všetky typy miest do správy o mieste
* možnosti týkajúce sa vzťahov, rodinných línií a presýpacích hodíngrafu presýpacie hodiny, ako sa kreslia línie
* Novinka: [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Tools#Clean_input_data|Clean input data]] Nástroj - Odstrániť úvodné a koncové medzery.
==Nové doplnky==
* Zobrazenie Pohľad Quilt Chart: Zobrazenie Pohľad zobrazuje vizualizáciu prikrývkového grafu rodinného stromu
* Vylepšený správca zásuvných modulov: Addon/Plugin Manager s niekoľkými ďalšími možnosťami
* Strom pieskových hodínpieskové hodiny: Strom Sandclock s použitím LaTeX genealogytree
* Nástroj na import a zlúčenie: Porovnáva databázu Gramps XML s aktuálnou databázou a umožňuje zlúčiť rozdiely.
* Kontrola údajov o asociáciách: Skontroluje údaje o asociáciách pre ľudí.
1,074
edits

Navigation menu