Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?/sk

No change in size, 12:08, 22 November 2021
Zmeny pod kapotou
Technické zmeny.
* Početné zmeny týkajúce sa podpory iných databázových backendov (SQLite, PostgreSQL, MongoDB atď.).
* Upozornenia na určité poškodenia databázy (handle väzby na neexistujúce objekty), ktoré boli predtým potlačené, sa teraz považujú za chyby. Na opravu výnimiek s poškodenou databázou môže byť potrebné spustiť nástroj Kontrola a oprava.
* Opravy, ktoré zabraňujú používateľovi zatvárať alebo meniť databázu počas dlho prebiehajúcich operácií.
1,074
edits

Navigation menu