Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?/sk

3,557 bytes added, 05:14, 26 November 2021
Pred aktualizáciou
# Výsledný súbor (súbory) uložte na bezpečné miesto
Ďalšie informácie nájdete v [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees#Backing_up_a_Family_Tree/sk#Zálohovanie_rodinného_stromu|Zálohovanie Zálohovaní rodinného stromu]]. Všimnite si [[Template:Vynechanie_zálohovaniaBackup_Omissions|čo nebude zahrnuté počas zálohovania]].
Po správnom zabezpečení údajov pokračujte v inštalácii programu Gramps 5.1 pomocou bežného inštalačného procesu vášho operačného systému. Vo väčšine prípadov sa tým zabezpečí, že nová inštalácia programu Gramps 5.1 nebude kolidovať s vašou staršou verziou programu Gramps. Môže však byť bezpečnejšie odinštalovať Gramps 3.4 pred inštaláciou Gramps 5.1 alebo sa uistite, že ste nainštalovali Gramps 5.1 na iné miesto. Toto je vždy potrebné, ak inštalujete zo zdrojového kódu. Viac informácií o inštalácii programu Gramps 5.1 nájdete v časti [[StiahnutieDownload|Stiahnutie najnovšieho najnovšej verzie programu Gramps]].
Po nainštalovaní programu Gramps 5.1 môžete otvoriť svoje existujúce rodinné stromy a pokračovať v práci. V prípade problémov (napr. po úplnej aktualizácii systému) importujte vyššie vytvorený(-é) záložný(-é) súbor(-y) a obnovte tak svoj(-e) rodinný(-é) strom(-y).
* Gramps 5.1 je teraz '''len pre Python3'''
Viac informácií o internej databáze nájdete v časti [[Database_Formats#Detailed_Changes|detailed changespodrobné zmeny]].
==Primárne zmeny==
* SQLite je teraz predvolený databázový backend namiesto BSDDB. Stále sa môžete rozhodnúť používať [[Porovnanie relačných_databázRelational_database_comparison|alternatívne databázové]] backendy. BSDDB zostáva k dispozícii ako štandardná alternatíva. Pre náročných používateľov sú k dispozícii PostgreSQL a MongoDB ako experimentálne doplnky tretích strán.
Vývojári sa domnievajú, že SQLite môže mať menej poškodení databázy, ktoré bránia jednoduchej obnove.
==GUI==
* Nové farebné schémy umožňujú výber svetlej a tmavej farby.
* Dodatočné farebné označenia v grafoch pre Domovskú osobaosobu, Neznámeho žijúceho, Rodinu, Rozvedenú rodinu.
* Pridanie filtra "do <n> km/ míľ/stupňov"
* Možnosť zadávať dvojice zemepisná šírka/dĺžka oddelené čiarkou
* Bočný panel lepšie mení veľkosť, pozícia sa pamätá
* Editor mena(priezviska ) osoby sa používa intuitívnejšie.
* Poradie tlačidiel zobrazenia sa už nemení pri rôznom spustení.
* Lepšia indikácia priebehu pri dlho prebiehajúcich operáciách
* Okná si pamätajú veľkosť/pozíciu
* pridať FanChart2WayPridanie 2-cestného vejárového grafu* Pridať kmls Pridanie bodov kml pre zobrazenie geografických miestmiesta v zemepisnom pohľade.
==Miesto==
* Editor formátu miesta a možnosť pre mnohé správy
* Editor formátu dátumu a možnosť pre mnohé správy
* možnosť, ako nahlasovať žijúce osoby pre mnohé prehľadysprávy
* Nástroj ReorderIDs Zmena poradia ID bol aktualizovaný; teraz môže pracovať s vlastnými ID (ako GetGov ID).
* Naratívny web má ďalšie možnosti a zmeny vzhľadu.
** Umožňuje výstup v rôznych jazykoch
** Pridaná možnosť Zahrnúť všetky / neodkazované mediálne objekty
** vzťah k stredovej osobe na jednotlivých stránkach
* Pridanie možnosti veľkosti miniatúry do grafu rodinných líniíRodinné línie
* Vylepšenie správy o potomkoch a podrobnej správy o potomkoch
* Doplniť možnosti pridania individuálnej Pridané nastavenia do Kompletnej správyo jedincovi
** možnosť zahrnúť alebo vylúčiť poznámky o osobách a rodinách
** pridať pridaná možnosť zahrnúť alebo vylúčiť údaje zo sčítania ľudu
** možnosť zahrnúť vzťah k stredovej osobe
** možnosti zahrnúť identifikátor otca, značky, atribúty
* zahrnúť všetky typy miest do správy o mieste
* možnosti týkajúce sa vzťahov, rodinných línií a presýpacích hodíngrafu presýpacie hodiny, ako sa kreslia línie
* Novinka: [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Tools#Clean_input_data|Clean input data]] Nástroj - Odstrániť úvodné a koncové medzery.
==Nové doplnky==
* Zobrazenie Pohľad Quilt Chart: Zobrazenie Pohľad zobrazuje vizualizáciu prikrývkového grafu rodinného stromu
* Vylepšený správca zásuvných modulov: Addon/Plugin Manager s niekoľkými ďalšími možnosťami
* Strom pieskových hodínpieskové hodiny: Strom Sandclock s použitím LaTeX genealogytree
* Nástroj na import a zlúčenie: Porovnáva databázu Gramps XML s aktuálnou databázou a umožňuje zlúčiť rozdiely.
* Kontrola údajov o asociáciách: Skontroluje údaje o asociáciách pre ľudí.
 
= Zmeny pod kapotou =
 
Technické zmeny.
* Početné zmeny týkajúce sa podpory iných databázových backendov (SQLite, PostgreSQL, MongoDB atď.).
* Upozornenia na určité poškodenia databázy (väzby na neexistujúce objekty), ktoré boli predtým potlačené, sa teraz považujú za chyby. Na opravu výnimiek s poškodenou databázou môže byť potrebné spustiť nástroj Kontrola a oprava.
* Opravy, ktoré zabraňujú používateľovi zatvárať alebo meniť databázu počas dlho prebiehajúcich operácií.
 
==Závislosti==
 
* Podporuje iba '''python3'''. (Podpora Pythonu2 bola zrušená pred januárom 2020 <ABBR title="End Of Life (discontinuation)">EOL</ABBR> nultou hodinou).
* Potrebujete GTK+ 3.10 a PyGObject 3.12 alebo novšie verzie
 
= Ďalšie informácie =
 
== Rôzne ==
 
== Lokalizácia ==
* Aktualizácia prekladov: ca, cs, da, de, en_GB, eo, fr, fi, hu, is, it, lt, nb, nl, pt_BR, pt_PT, ru, sk, sl, uk, vi
== Cestovná mapa ==
*Preskúmajte poznámky k vydaniu pre [[Previous_releases_of_Gramps|predchádzajúce vydania Gramps]]
*Pozrite si plánované položky týkajúce sa [https://gramps-project.org/bugs/roadmap_page.php ďalšej verzie.] Gramps
*[[:Category:GEPS|Návrhy na vylepšenie programu Gramps (GEPS)]] - Nové položky implementované v programe Gramps 5.1 nájdete v stĺpci '''Released'''
*[[5.1 Roadmap|5.1 Cestovná mapa]] - wiki
 
== Zoznam zmien ==
 
* Pozrite si položky týkajúce sa programu Gramps [https://gramps-project.org/bugs/changelog_page.php 5.1] v nástroji na sledovanie problémov programu Gramps.
 
* Ďalšie informácie nájdete v zoznamoch zmien testovacích verzií programu Gramps:
** Gramps [https://github.com/gramps-project/gramps/releases/tag/v5.1.0 5.1.0]].
** Gramps [https://github.com/gramps-project/gramps/releases/tag/v5.1.1 5.1.1]
** Gramps [https://github.com/gramps-project/gramps/releases/tag/v5.1.2 5.1.2]
** Gramps [https://github.com/gramps-project/gramps/releases/tag/v5.1.3 5.1.3]
{{-}}
 
== Čo bolo ''kedysi'' nové ==
Stránka [[Previous_releases_of_Gramps|Predchádzajúce vydanie]] obsahuje odkazy na zoznamy zmien v hlavných vydaniach a udržiavacích vydaniach v priebehu rokov.
 
Avšak stránky '''Čo je nové?''' v nahradenej verzii príručky wiki pre každé hlavné vydanie môžu poskytnúť podrobnejšie informácie:
* [[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Verzia 5.0]]
* [[Gramps_4.2_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Verzia 4.2]]
* [[Gramps_4.1_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Verzia 4.1]]
* [[Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Verzia 4.0]]
* [[Gramps_3.4_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Verzia 3.4]]
* [[Gramps_3.3_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Verzia 3.3]]
* [[Gramps_3.2_Wiki_Manual_-_What%27s_new%3F|Verzia 3.2]]
 
Kompaktný prehľad vylepšení bol prvýkrát pridaný do príručky v roku 2010. Počas prvých troch rokov fungovania wiki bolo potrebné preskúmať celú príručku.
* [[Gramps_3.1_Wiki_Manual|Verzia 3.1 - Úplný manuál]]
* [[Gramps_3.0_Wiki_Manual|Verzia 3.0 - Úplný manuál]]
 
Pôvodná dokumentácia MediaWiki sa začala vytvárať v roku 2006. Pred vydaním príručky 2.9 bola dokumentácia distribuovaná spolu so softvérom Gramps. Príručka na stiahnutie bola zrušená s verziou Gramps 3.0.
* [https://gramps-project.org/gramps-manual/2.2/en/index.html Gramps 2.2 (verzia manuálu 2.9)]
{{-}}
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started/sk|5.1}}
{{languages/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?}}
{{grampsmanualcopyright}}
 
[[Category:Sk:Documentation]]
1,074
edits

Navigation menu