Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?/sk

80 bytes added, 10:15, 22 November 2021
Pred aktualizáciou
{{man warn|Prevencia straty dát počas aktualizácie|Vytvorenie archívu pred aktualizáciou nemusí byť dostatočné na ochranu vašich dát.<br/><br/>V nepravdepodobnom prípade, že Gramps 5.1 poškodí vašu databázu, môže poškodiť aj archív. odporúča sa vytvoriť zálohu vašich dát, ako je uvedené v tejto časti.}}
'''''Pred''''' aktualizáciou sa uistite, že sú údaje vášho rodokmeňa rodinného stromu zabezpečené. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je:
# Spustite svoju existujúcu verziu programu Gramps (Gramps 3.4 alebo Gramps 4.2 alebo Gramps 5.0)
# Otvorte svoj rodokmeňrodinný strom# Zálohujte rodokmeň rodinný strom do formátu ''gramps xml'' alebo do formátu ''gramps xml package'' (balík ''gramps xml'' obsahuje vaše fotografie a iné mediálne súbory spojené s údajmi rodokmeňarodinného stromu). Zálohujte svoj strom prostredníctvom ponuky {{man menu |Rodinné stromy -> Vytvoriť zálohu...}}.# Zatvorte tento rodokmeň rodinný strom a zopakujte vyššie uvedené kroky pre všetky ostatné rodokmenerodinné stromy, ktoré máte
# Výsledný súbor (súbory) uložte na bezpečné miesto
Ďalšie informácie nájdete v [[Gramps_5.1_Wiki_Manuál_1_Wiki_Manual_-_Správa_rodinných_stromov_Manage_Family_Trees#Backing_up_a_Family_Tree/sk#Zálohovanie_rodinného_stromu|Zálohovanie rodokmeňarodinného stromu]]. Všimnite si [[ŠablónaTemplate:Zálohovanie_OprávneniaVynechanie_zálohovania|čo nebude zahrnuté počas zálohovania]].
Po správnom zabezpečení údajov pokračujte v inštalácii programu Gramps 5.1 pomocou bežného inštalačného procesu vášho operačného systému. Vo väčšine prípadov sa tým zabezpečí, že nová inštalácia programu Gramps 5.1 nebude kolidovať s vašou staršou verziou programu Gramps. Môže však byť bezpečnejšie odinštalovať Gramps 3.4 pred inštaláciou Gramps 5.1 alebo sa uistite, že ste nainštalovali Gramps 5.1 na iné miesto. Toto je vždy potrebné, ak inštalujete zo zdrojového kódu. Viac informácií o inštalácii programu Gramps 5.1 nájdete v časti [[Stiahnutie|Stiahnutie najnovšieho programu Gramps]].
Po nainštalovaní programu Gramps 5.1 môžete otvoriť svoje existujúce rodokmene rodinné stromy a pokračovať v práci. V prípade problémov (napr. po úplnej aktualizácii systému) importujte vyššie vytvorený(-é) záložný(-é) súbor(-y) a obnovte tak svoj(-e) rodinný(-é) rodokmeňstrom(-y).
{{man warn| Varovanie |Ak raz otvoríte rodokmeň rodinný strom v novšej verzii programu Gramps '''alebo''' pomocou novšieho operačného systému, vo všeobecnosti by ste sa nemali pokúšať znovu otvoriť túto databázu pomocou staršej verzie. Ako vždy, formát ''gramps xml'' je formát, ktorý sa má v takýchto prípadoch používať na výmenu vašich údajov. Existujú nástroje na opravu poškodených databáz, ale tie sú určené pre skúsených používateľov, takže sa vyhnite ich potrebe tým, že budete postupovať podľa vyššie uvedených krokov pred aktualizáciou operačného systému alebo programu Gramps.}}
= Viditeľné zmeny jadra =
1,074
edits

Navigation menu